Berberiini, sydän- ja valtimotaudit

Berberiini on tehokas luonnonaine ehkäisemään ja hoitamaan sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä ja siksi myös lupaava ravintolisä suojaamaan sydäntä ja verisuonia, kirjoittavat Napolin yliopiston sydäntautien ja immunologian laitoksen tutkijat sydänlääkäreiden ammattilehdessä World Journal of Cardiology.

Berberiiniä on käytetty Kiinassa ainakin 2500 vuotta kansanlääkkeenä, jota on viime vuosikymmenen ajan tutkittu vilkkaasti myös länsimaissa, toteavat tutkijat. Berberiini on ollut jo pitkään suosittu ravintolisä myös Italiassa. Tutkijat käyvät katsauksessaan läpi tämän hetkisen tietämyksen berberiinin vaikutuksista sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan, valtimoiden sisäseinämän endoteeliin (kuva 1) ja sydämeen. Kaksi hyvää graafista kuvaa havainnollistaa tekstiä. Artikkelin vertaisarvioinnin on tehnyt Geneven yliopistosairaalan sisätautiklinikan kardiologi Thomas Hellmut Schindler.

Johtopäätösten mukaan berberiini on lupaava aine aineenvaihdunta-, sydän- ja verisuonisairauksiin (ehkäisyyn ja hoitoon). Sen keskeiset terveysvaikutukset välittyvät pääasiassa AMPK:n aktivoinnin kautta (kuva 2). Kuten tunnettua, AMPK toimii heikosti muun muassa diabeetikoilla.

"Itse asiassa monet laajasti käytetyt lääkkeet, kuten statiinit, metformiini ja rosiglitatsoni, suojaavat sydäntä ja verisuonia aktivoimalla AMPK:ta", tutkijat huomauttavat. He pitävät berberiiniä tehokkaana yhdisteenä veren rasvahäiriöissa (dyslipidemioissa) ja rytmihäiriöissä. Kirjoittajat suosittavat lisää tutkimusta, jolla osoitettaisiin berberiinin tarjoavan uutta näkökulmaa sydän- ja verisuonitautien hoitoon. Katsaus on sisällöltään ja johtopäätöksiltään hyvin samankaltainen kuin Ciceron ja Ertekin vuonna 2009 julkaisema artikkeli. Aikaisemmin on jo osoitettu, että berberiini vapauttaa valtimoiden endoteelikerroksessa typpioksidia (NO), joka laajentaa ahtautunutta valtimoa (Wang. ym. 2009). Tutkimukset puoltavat berberiinin käyttöä ravintolisänä.

Affuso F, Mercurio V, Fazio V, Fazio S. Cardiovascular and metabolic effects of Berberine. World J Cardiol. 2010;2(4):71–77. Free Full Text
Wang Y, Huang Y, Lam KSL, Li Y. Berberine prevents hyperglycemia-induced endothelial injury and enhances vasodilatation via adenosine
monophosphate-activated protein kinase and endothelial nitric oxide synthase. Cardiovascular Research 2009;82, 484–492. Free Full Text