Fosfoseriini parantaa ikääntyvien muistia

Soijasta uutettu fosfoseriini parantaa yli 50-vuotiaiden ihmisten lähimuistia ja muita kognitiivisia taitoja, osoittaa uusi satunnaistettu kaksoissokkotutkimus Japanista. Tutkimus tukee vastikään Israelista julkaistuja tuloksia, joiden mukaan fosfoseriini ja kalaöljy yhdessä parantavat ikääntyvien ihmisten muistia.

Tutkimukseen osallistui 78 henkilöä, iältään 50–69 vuotta, joilla oli ilmennyt lieviä musitihäiriöitä. Heidät kaltaistettiin kolmeen ryhmään, joista yksi sai fosfoseriiniä 100 mg päivässä, toinen 300 mg ja kolmas lumetta. Vaikutusjakso oli kuusi kuukautta. Sivuvaikutuksia ei ilmennyt.

Koehenkilöille tehtiin neuropsykologisia testejä vaikutusjakson alussa ja lopussa. Niiden tulokset paranivat kaikissa kolmessa ryhmässä (ilmeisesti koehenkilöt oppivat vastaamaan paremmin). Kuitenkin havaittiin, että testitulokset paranivat eniten niillä fosfoseriiniä saaneilla henkilöillä, joilla tulokset olivat olleet huonoimmat ennen hoitojakson alkua. Lumetta saaneilla, alussa heikosti menestyneillä, tulokset eivät kohentuneet. Fosfoseriini paransi muistia erityisesti viivästyneessä verbaalisessa muistiinpalauttamisessa, joka yleensä heikkenee dementian alkuvaiheessa. Sekä 100 että 300 mg päiväannos antoi yhtä hyvät tulokset.

Fosfoseriini todettiin turvalliseksi ravintolisäksi, joka voi parantaa ikääntyvien ihmisten heikentyneitä muistitoimintoja.

Tämä raportti tukee useita muita kliinisiä tutkimuksia, joista osa on julkaistu neurologien ammattilehdissä. Kirjoitin jo 1998 fosfoseriinistä katsauksen Suomen Apteekkarilehteen, jossa kerroin siihen mennessä tehdyistä tutkimuksista. Alla on linkki uuteen dramaattiseen Bill Scogganin kokemukseen.

Fosfoseriini paransi Bill Scogganin Alzheimerin taudin

Kato-Kataoka A, Sakai M, Ebina R, et al. Soybean-derived phosphatidylserine improves memory function of the elderly Japanese subjects with memory complaints. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. 2010 Nov;47(3):246-55. Epub 2010 Sep 29. Free Full text pdf