D-vitamiini ja depressio (masennus)

D-vitamiinin piilevä puute liittyy masentumiseen, raportoi sisätautilääkäreiden lehti International Archives of Internal Medicine. Vielä ei ole aivan varmaa, aiheuttaako D-vitamiinin puute masennusta vai päinvastoin. Joka tapauksessa näyttää siltä, että riittävä D-vitamiinin saanti voi ehkäistä masennusta ja nopeuttaa toipumista siitä.

Tutkimusaineistona oli suuri amerikkalainen väestötutkimus US National Health and Nutrition Examination III. Vaikka tutkijat pitävät lisätutkimuksia tarpeellisina D-vitamiinin ja masennuksen välisen syy-yhteyden selvittämiseksi, he toteavat, että näiden kahden seikan samanaikaisuus on suuri kansanterveydellinen ongelma. D-vitamiinin puutteella on valtavat seuraamukset terveydelle, korostaa Vijay Ganjin työryhmä.

Tutkijat analysoivat tiedot 7970 henkilöstä, iältään 15–39 vuotta. Mahdollista masennusta selvitettiin käyttäen National Institute of Mental Health’s Diagnostic Interview Schedulea. Kävi ilmeiseksi, että alle 50 nmol/l S-D-25 liittyi 85 % suurempaan masennuksen riskiin verrattuna yli 75 nmol/l-pitoisuuteen. Tutkijat myöntävät, etteivät he vielä tiedä tarkoin, millä biokemiallisilla mekanismeilla D-vitamiini ehkäisee masennusta.

Aktiivinen D-vitamiini lisää glutationin aineenvaihduntaa neuroneissa ja tuottaa antioksidatiivista aktiivisuutta, mikä suojaa soluja hapetusvaurioilta", tulkitsevat tutkijat. Lisäksi he huomauttavat, että D-vitamiini säätää geenien ilmentymistä ja hermovälittäjäaineiden, kuten dopamiinin tuotantoa aivoissa.

D-vitamiinin puute on ennenkin yhdistettty masennukseen. Hollantilaiset tutkijat raportoivat vuonna 2008 Archives of General Psychiatryssa, että seerumin vähäinen D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) ja suurentunut parathoprmonin (PTH) pitoisuus liittyivät masennukseen 1282 henkilön aineistossa. Ikähaarukka oli 65–95 vuotta.

Bruce N. Ames ja Joyce McCann (Children's Hospital and Research Center, Oakland) ovat korostaneet D-vitamiinin tärkeää merkitystä aivojen normaaleille toiminnoille. Kaikkialla aivoissa on runsaasti D-vitamiinin vastaanottimia (reseptoreja), jotka tarvitsevat tätä vitamiinia, he toteavat (FASEB Journal). D-vitamiini vaikuttaa muistiin ja oppimiskykyyn, motoriikan hallintaan ja mahdollisesti sosiaaliseen käytökseen. Ikäihmisillä on usein samanaikaisesti masennusta ja D-vitamiinin puutetta, mikä pahentaa muidenkin samanaikaisten tautien kulkua ja lisää kuolleisuutta.

Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus osoitti, että D-vitamiinin puute lisää suomalaisten ennenaikaista kuolleisuutta.

Yhdysvallat nosti 30.11.2010 D-vitamiinin saantisuositusta, mutta useat asiantuntijat pitävät nostoa aivan liian varovaisena. Tarve on ilmeisesti noin 1 mikrogramma painokiloa kohti vuorokaudessa, ainakin pimeänä vuodenaikana. Sata mikrogrammaa päivässä on täysin turvallista yli  9-vuotialle, sanoo amerikkalainen  työryhmä.

Ganji V, Milone C, Cody MM, et al.  Serum vitamin D concentrations are related to depression in young adult US population: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. International Archives of Medicine 2010;3:29 Free Full Text