D-vitamiini ja verenpainetauti

D-vitamiinin puute näyttää nostavan verenpainetta, jos ei nyt suoranaiseksi sairaudeksi asti, niin ainakin sen esiasteeksi, raportoivat amerikkalaiset tutkijat tällä viikolla Chicagossa pidetyssä Yhdysvaltain Sydänliiton (AHA) kongressissa. Toinen, naisten 14 vuoden mittainen terveysseuranta osoittaa, että matala S-D-25 (alle 80 nmol/l) liittyy verenpaineen kohoamiseen.

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) III -tutkimuksessa analysoitiin 9215 osallistujan verenpaine ja D-vitamiinin pitoisuus seerumissa (S-D-25). Kaikkien verenpaine oli normaali seuruun alkaessa. Osallistujat jaettiin 4 ryhmään (kvartaaliin) S-D-25:n mukaan. Esiverenpainetauti (prehypertensio) kehittyi 3712 henkilölle. Tila määriteltiin siten, että systolinen paine oli 120–139 mmHg tai diastolinen 80–89 mmHg.

Matala S-D-25 assosioitui prehypertensioon riippumatta tunnetuista riskitekijöistä (ikä, sukupuoli, rotu, tupakointi, alkoholin käyttö, painoindeksi, fyysinen inaktiivisus, diabetes, HDL, CRP ja virtsan glumerulaarinen filtraatio).

Alimman kvartaalin (S-D-25 ≤ 44 nmol/l) riski kehittää prehypertensio oli suurentunut verrattuna ylimpään kvartaaliin (S-D-25 > 81 nmol/l). Jokainen standardipoikkeaman suuruinen S-D-25:n aleneminen assosioitui esiverenpaineriskin suurenemiseen 1.14-kertaisesti.

Nämä löydökset tukevat johdonmukaisesti aikaisempia havaintoja matalan D-vitamiinin ja esiverenpainetaudin yhteydestä", tulkitsi tohtori Charumath Sabanayagam (West Virginia University) esityksessään. Hän uskoo, että tulevat satunnaistetut tutkimukset osoittanevat D-vitamiinin ehkäisevän varsinaisen verenpainetaudin kehittymisen. Tutkimuksen uutisoi muun muassa Endocrine-today.

Michigan Bone Health and Metabolism Study (MBHMS) vahvistaa tätä näkemystä. Siinä seurattiin vuodesta 1994 alkaen 559 naista (tuolloin 24–44 v). S-D-25 oli mitattu heistä vuonna 1993 (siis kertamittaus). Matala S-D-25 (<80 nmol/l) liittyi verenpaineen nousuun (≥140 mm Hg) 14 vuoden seurannassa. Sekoittavina tekijöinä kontrolloitiin ikä, kehon rasvaprosentti, verenpainelääkitys ja tupakointi (Griffin ym. 2010).

Näiden tutkimusten valossa on ilmeistä, että suomalaisten verenpainetautia voitaisiin ehkäistä yksinkertaisesti lisäämällä D-vitamiinin saantia niin, että lähes kaikkien S-D-25 nousee yli 80 nmol/l. Se edellyttäisi D-vitamiinin saantisuosituksen nostamista 10-kertaiseksi nykyisestä.

Sabanayagam C. Abstract 21058. Presented at: American Heart Association Scientific Sessions 2010; Nov. 13-17, 2010; Chicago.

Griffin FC, Gadegbeku CA, Sowers MR. Vitamin D and Subsequent Systolic Hypertension Among Women. Am J Hypertens. 2010 Nov 18.