Eri kalaöljytyypit ja omega-3-indeksi

Kalaöljyjä on perinteisessä triglyseridimuodossa ja uudessa muodossa etyyliestereinä, joko E-EPAna tai E-EPA + E-DHA -yhdistelminä. Niiden keskinäisestä paremmuudesta käydään väittelyä. Tässä työssä tutkittiin näiden kahden erilaisen valmistetyypin imeytymistä ihmisten punasolujen kalvoille ja vaikutusta omega-3-indeksiin. Koejärjestely oli lumekontrolloitu kaksoissokko.

Yhteensä 150 vapaaehtoista henkilöä arvottiin kolmeen kaltaistettuun ryhmään. Ne saivat jotakin seuraavista kapseleista:
1. väkevöityä triglyseridimuotoista kalaöljyä, jossa oli 1,01 g EPAa ja 0,67 g DHA:ta (rTAG group)
2. väkevöityä etyyliesteröityä kalaöljyä  EPA (1,01 g) +DHA (0,67 g) (EE group).
3. maissiöljyä (verrokit).

Valmisteet olivat pehmytgelatiinikapseleita, joita koehenkilöt nauttivat 4 kappaletta päivässä kuusi kuukautta. Omega-3-indeksi mitattiin alussa sekä kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua.

Omega-3-indeksi suureni kummassakin kalaöljyryhmässä. rTAG-ryhmässä nousu oli nopeampaa ja suurempaa verrattuna  EE-ryhmään. Kolmen kuukauden kohdalla nousut olivat keskimäärin 186 % ja 161 % ja kuuden kuukauden kohdalla 197 % ja 171 %. Triglyseridimuotoinen kalaöljy lisäsi omega-3-indeksia keskimäärin nopeammin ja enemmän kuin etyyliesteröity kalaöljy samoina päiväannoksina.

Neubronner J, Schuchardt JP, Kressel G, Merkel M, von Schacky C, Hahn A. Enhanced increase of omega-3 index in response to long-term n-3 fatty acid supplementation from triacylglycerides versus ethyl esters. European Journal of Clinical Nutrition. 2010 Nov 10. [Epub ahead of print]

Tohtori Tolosen kommentti

Käytännössä erot eivät kuitenkaan olleet suuren suuria. Kaupallisen etyyliesteröidyn kalaöljyn etuna on suuri omega-3-pitoisuus (90 %) verrattuna peruskalaöljyyn (30 %). Näin ollen etyyliesteröity kalaöljy antaa pienellä kapselimäärällä  (1–2 kapselia päivässä) erinomaisen vaikutuksen, ja hoitomyöntyvyys on hyvä. Vastaavan vaikutuksen saamiseen tarvitaan useita kapseleita peruskalaöljyä. Sydänlääkärit ja psykiatrit suosivatkin nykyisin etyyliesteröityjä valmisteita. Sydänpotilaalle suositeltu päiväannos on yleensä 1 gramman kapseli päivässä (Cowie 2010).

Sydänpotilaan kalaöljyhoito