E-EPA, sydän- ja valtimotaudit

E-EPA-niminen kalaöljy on tehokasta sydän- ja valtimotautien ennaltaehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa, ilmenee kahdessa japanilaisen sydänlääkäreiden lehden julkaisemassa kirjoituksessa. Niissä selostetaan seikkaperäisesti, mihin biokemiallisiin tapahtumiin E-EPAn vaikutus elimistössä perustuu. Tärkeimpänä vaikutustapana on hiljaisen kroonisen tulehduksen ehkäisy, vaimennus ja sammuttaminen – ei kolesterolin alentaminen.

E-EPAa testattiin Japanissa maailman suurimmassa kalaöljytutkimuksessa, joka tunnetaan nimellä JELIS. Siihen osallistui yli 18 600 henkilöä, joille oli määrätty koelsterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. Puolet koeryhmästä sai niiden lisäksi 98,5-prosenttista E-EPAa 1 800 mg päivässä lähes viiden vuoden ajan. Toinen puoli koehenkilöistä jatkoi pelkkien statiinien ja muiden lääkeittensä nauttimista. Tulokset olivat vallan erinomaiset: Sydänperäiset oireet (angina pectoris), sydänkohtaukset ja uusien sepelvaltimotautien ilmaantuminen vähenivät merkitsevästi E-EPAa saaneilla. Tulokset julkaistiin maaliskuussa 2007 arvostetussa lääkärilehdessä Lancetissa. Sen jälkeen aineistosta on julkaistu lisää analyysejä, joissa on tarkasteltu mm. diabeetikkojen, aivohalvaukseen sairastuneiden ja ääreisvaltimoiden tauteja sairastavien tuloksia. Ne ovat olleet huomattavan hyviä.

Tohtori Urdunti N. Das selostaa toimitukseen lähettämässään kirjeessä seikkaperäisesti JELIS-tutkimuksessa käytetyn puhdistertun EPA-rasvahapon (E-EPAn) erinomaisia biokemiallisia vaikutuksia. Ne perustuvat pääasiassa erilaisten tulehdukseen liittyvien prosessien vaimennukseen.

Tohtori Yuichi Ishikawa, yksi JELIS-tutkimuksen tekijöistä, vastaa Dasin kirjoitukseen toteamalla muun muassa, että puhdistettu EPA (eli E-EPA) todellakin vaikuttaa valtimoissa ja muualla elimistössä pääasiassa tulehdusta ehkäisevästi. Tämä saattaa kuulostaa suomalaisesta lukijasta oudolta, koska meille on uskoteltu kahden sukupolven ajan, että valtimotautien syy on rasvainen ruoka ja kohonnut kolesteroli. Se on ilmeisesti väärää tietoa, kuten kaikki viime aikoina YLE:n MOT-ohjelmia ja siitä virinneitä keskusteluja seuranneet ovat huomanneet.

Tärkeämpää kuin kolesterolin alentaminen lääkkein on tehokkaan etyyliesteröidyn kalaöljy nauttiminen riittävän suurena päiväannoksena. E-EPA on tutkitusti aivan erinomainen vaihtoehto. Sen käyttöä puoltavat myös johtavat amerikkalaiset sydäntautien tutkijat, professorit William S. Harris ja Terry A. Jacobson.

Das U N. Beneficial Effects of Eicosapentaenoic Acid in Coronary Heart Disease With Peripheral. Vascular Diseases: But How and Why? Circ J. 2010 Oct 30. Free Full Text

Ishikawa Y. Beneficial Effects of Eicosapentaenoic Acid in Coronary Heart Disease With Peripheral Vascular Diseases: But How and Why? Circ J. 2010 Oct 30. Free Full Text