D-vitamiini ja krooninen lymfaattinen leukemia (CLL)

D-vitamiini parantaa leukemiapotilaiden ennustetta, kirjoittavat amerikkalaisen Mayo-klinikan ja Iowan yliopiston syöpälääkärit Blood-lehdessä. Tauti eteni nopeammin ja kuolleisuus oli kaksinkertainen potilailla, joiden veressä vain vähän D-vitamiinia.

Mitä enemmän potilaiden seerumissa oli D-vitamiinia, sitä pitempään he elivät ja sitä harvemmin he tarvitsivat jatkossa syöpähoitoja, kirjoittavat tutkijat. Löydös on merkittävä monella tapaa. D-vitamiini näyttää hidastavan taudin etenemistä, sanoo tutkimusta johtanut hematologi Tait Shanafelt (Mayo Clinic in Rochester, Minnesota). Hän on erikoistunut nimenomaan CLL:n tutkimukseen ja hoitoon.

"Tämä löydös on erityisen relevantti tässä leukemian muodossa, sillä vaikka se usein todetaan varhaisessa vaiheessa, sytostaattihoitoa ei aloiteta ennen oireita alkaa ilmaantua. Siihen voi mennä vuosikausia. Tämä "odota ja katso" -menettely on vaikea potilaille, koska he kokevat, etteivät he voi tehdä mitään hoitaakseen itseään", selittää Shanafelt. Nyt näyttää siltä, että potilaat voivat ottaa D-vitamiinia, mikä parantaa heidän ennustettaan.

Tutkimuksessa analysoitiin 390 CLL-potilaan seerumin D-vitamiinin pitoisuudet (S-D-25). Se oli 30 prosentilla potilaista viitearvojen alapuolella (alle 25 ng/ml eli 62,5 nmol/l). Kolmen seurantavuoden aikana tauti eteni ja vaati kemoterapiaa 66 prosentilla näistä potilaista. Heidän kuolleisuutensa oli kaksinkertainen verrattuna potilaisiin, joiden S-D-25 oli kunnossa.  

Varmistaakseen havaintojensa oikeellisuuden tutkijat analysoivat vielä toisen, 153 CLL-potilaan aineiston. Näitä potilaita ei ollut hoidettu, vaan ainoastaan seurattu keskimäärin 10 vuotta. Kävi ilmi, että 40 % heistä poti piilevää D-vitamiinin puutetta diagnoosin asettamisen aikaan. Heidän tautinsa eteni ja kuolleisuus lisääntyi verrattuna potilaisiin, joiden D-vitamiini on kunnossa, sanoo Shanafelt.

"D-vitamiinin puute voi olla ensimmäinen muokattavissa oleva riskitekijä, joka liittyy vastadiagnosoituun krooniseen lymfaattiseen leukemiaan", Shanafelt kommentoi. 

Tutkimusta rahoittivat National Institutes of Health, Gabrielle's Angel Foundation for Cancer Research, the Henry J. Predolin Foundation, Vysis, Inc., sekä Mayo Hematologic Malignancies Fund. Tutkijoilla ei ole eturistiriitoja (conflict of interests).

Lähteet:
Mayo Clinic 3.11.2010
Tri Shanafeltin videohaastattelu (2 min 46 sek)

Tohtori Tolosen kommentti

Syöpälääkärit ovat vastustaneet Suomessa kaikkein kiivaimmin vitamiineja ja muita ravintolisiä ja kieltäneet potilaitaan käyttämästä niitä. Nämä lääkärit ovat tehneet ja tekevät potilailleen valtavan karhunpalveluksen.