D-vitamiini ja diabeetikon silmämuutokset

D-vitamiinin puute näyttää liittyvän diabeetikon silmämuutoksiin, diabeettiseen retinopatiaan, uveiittiin ja verkkokalvon rappeumaan, osoittaa amerikkalaisen Emory-yliopiston tutkimus. Se esiteltiin Yhdysvaltain silmälääkäriliiton vuosikokouksessa 17.10.2010. Havainto puoltaa D-vitamiinin käyttöä diabeteksen ennalta ehkäisyssä ja hoidossa.

Tutkimukseen osallistui 123 diabeetikkoa, joilla oli todettu eri asteisia muutoksia silmänpohjan verkkokalvoilla. Heidän seeruminsa D-vitamiinin pitoisuuksia (S-D-25) verrattiin terveiden kaltaistettujen henkilöiden lukemiin.

Henkilöillä, jotka eivät käyttäneet mitään vitamiinivalmisteita, S-D-25 oli keskimäärin 55 nmol/l, kun taas monivitamiineja nauttivilla lukema oli keskimäärin 75 nmol/l, raportoi tohtori John F. Payne. Tutkijat pitivät ihannearvon alarajana juuri tuota lukemaa, 75 nmol/l. Jotkin asiantuntijat suosittelevat jo huomattavasti suurempia pitoisuuksia, etenkin kroonistia tauteja sairastaville, huomauttaa Payne. [Suomalaisilla, jotka eivät ota D-vitamiinilisää lukema on keskimäärin noin 35 nmol/l.)

Yhteensä 221 henkilöä jaettiin viiteen ryhmään: 47 tervettä verrokkia, 51 ei-diabeetikkoa, joilla oli uveiitti (värikalvon, sädekehän tai suonikalvon tulehdus), makuladenegeraatio tai muu silmätauti, 41 diabeetikkoa, joilla ei ollut silmämuutoksia ja 82 diabeetikkoa, joilla oli verkkokalvon muutoksia. Seerumin D-vitamiini mitattiin joulukuun 2009 ja maaliskuun 2010 välisenä aikana Atlantassa. Kaupunki sijaitsee Georgiassa 33. leveyspiirillä, vähän etelämpänä kuin Espanjan Aurinkorannikko (36. astetta).

Tulokset olivat tutkituissa ryhmissä keskimäärin (nmol/l):

  • Terveet verrokit 72
  • Ei-diabeetikot, silmäsairaat 62
  • Diabeetikot, silmäsairaus 58
  • Diabeetikot ei-proliferoiva retinopatia 54
  • Diabeetikot, proliferoiva retinopatia 45

D-vitamiinin puutetta (S-D-25 < 75 nmol/) oli 81 prosentilla proliferoivaa retiopatiaa potevista, 70 prosentilla muista diabeetikoista ja 55 prosentilla kahdesta muusta ei-diabeetikkoryhmästä. Mustaihoisilla, joita oli noin puolet kaikista tutkituista, oli keskimäärin matalammat arvot (59 nmol/l) kuin valkoihoisilla (73 nmol/l).

Monivitamiinivalmisteita käyttävistä 44 % ja 88 % niitä käyttämättömistä poti D-vitamiinin puutosta. [Monivitamiineissa on kovin pienet määrät D-vitamiinia.]

Suojaako D-vitamiinilisä diabeteksen lisätaudeilta ja muilta kroonisilta sairauksilta? Asia vaatisi satunnaistettujen supplementaatiokokeiden tekemistä, mutta käytännössä ne ovat mahdottomia, koska olisi epäeettistä olla hoitamatta ihmisiä, joilla on todettu vitamiinien puutostiloja, Payne toteaa. Hän suosittelee vitamiinilisien käyttöä, koska se on turvallista ja se voi olla hyödyllistä.

"D-vitamiini voi suojata verkkokalvon muutoksilta, koska se (D-vitamiini) auttaa normalisoimaan sokerin aineenvaihduntaa ja vähentää tulehdussytokiinien tuotantoa tyypin 2 diabeteksessa", tulkitsee tohtori Payne.

Toinen silmälääkäri, apulaisprofessori Zac Ravage (Rush Medical College, Chicago, Illinois), joka ei osallistunut tähän  tutkimukseen, uskoo myös D-vitamiinin suojaavan diabeetikon silmiä (MedScape.com). Tutkimus on esillä monilla terveysuutisten nettisivuilla.

Payne J, et al. Vitamin D insufficiency in diabetic retinopathy. American Academy of Ophthalmology AAO 2010; Abstract PO223.