Fosfoseriini ja omega-3 parantavat muistia

Fosfoseriini ehkäisee ikääntymiseen liittyvää muistin heikkenemistä ja suorastaan parantaa muistia, osoittavat monet tutkimukset. Ne saavat nyt vahvistusta israelilaisesta kaksoissokkokokeesta, jossa annettiin joko fosfoseriiniä ja kalaöljyn omega-3-rasvahappoa tai lumetta 157 ikäihmiselle, joilla oli muistihäiriöitä, mutta ei vielä dementiaa.

Vaikutusjakso kesti 15 viikkoa. Koehenkilöille tehtiin alussa ja lopussa monia psykologisia testejä: Rey Auditory Verbal Learning Test, Rey Complex Figure Test sekä kognitiivinen testipatteri. Lisäksi koehenkilöiden henkistä tilaa mitattiin 7 ja 15 viikon hoidon jälkeen testillä nimeltään Clinicians’ Global Impression of Change.  

Kokeessa pysyi loppuun asti mukana 131 osallistujaa, jotka noudattivat ohjeita tunnollisesti. Aitoa valmistetta saaneiden verbaalinen muisti parani merkitsevästi verrattuna omaan lähtötasoon ja verrokkeihin. Osa fosfoseriiniä saaneista henkilöistä paransi kognitiviisia taitojaan, vaikka ne olivat olleet jo kokeen alussa varsin hyvät: viivästynyt muistiin palauttaminen, oppimiskyky ja monimutkaisen kuvion toistoaika paranivat selvästi. Koehenkilöt kokivat itsekin ravintolisän kohentaneen heidän suorituskykyään.

Vakhapova V, Cohen T, Richter Y, Herzog Y, Korczyn AD. Phosphatidylserine containing omega-3 fatty acids may improve memory abilities in non-demented elderly with memory complaints: a double-blind placebo-controlled trial. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2010;29(5):467-74. Abstract


Tohtori Tolosen kommentti

Tämä raportti tukee monia aikaisempia fosfoseriinillä tehtyjä tutkimuksia ja fosfoseriinin käyttäjiltä saamaani erinomaista palautetta. Tämän raportin valossa kalaöljyn ja fosfoseriinin samanaikainen käyttö voi antaa vielä paremman vasteen kuin kumpikaan niistä yksinään. Tutkimustulos on erittäin ajankohtainen juuri nyt, kun muistisairauksien ehkäisyyn pyritään kiinnittämään suurta huomiota.