Kalaöljy esillä sydänlääkäreiden kongressissa

Kalaöljy vahvistaa heikentyneen sydämen toimintaa, raportoivat amerikkalaiset sydänlääkärit Kaliforniassa San Diegossa pidetyssä kongressissa (Heart Failure Society of America 14th Annual Scientific Sessions, 13.-16.9. 2010). Kalaöljyä käyttävät potilaat tarvitsevat muita vähemmän sairaalahoitoa, sanovat asiaa tutkineet kardiologit.

Kalaöljy korjaa sydämen vasemman kammion heikentynyttä toimintaa laajentavassa kardiomyopatiassa, ilmenee vuoden kestäneestä satunnaistetusta kaksoissokkokokeesta. Siihen osallistui 133 potilasta, iältään 18-75 v, jotka arvottiin kalaöljy- ja lumeryhmiin. Potilailla oli todettu angiografiassa ei-iskeeminen dilatoiva kardiomyopatia, vasemman kammion systolinen toimintahäiriö (ejektiofraktio  ≤45 %) ja vakaa kliininen, vähäoireinen tai oireeton tila, joka oli jatkunut vähintään kolme kuukautta. Kaikkia potilaita oli hoidettu käypä hoito -ohjeiden mukaan vähintään kuusi kuukautta. Käytännössä kaikki saivat ACE-estäjiä tai angiotensiinin estäjiä, beetasalpaajaa ja furosemidiä (nesteenpoistolääkettä). Noin 40 prosentilla kummankin ryhmän jäsenistä oli implantoitu sydämen tahdistin (defibrillaattori).

Kalaöljyryhmä (67 potilasta) sai vuoden ajan päivittäin kapseleina 850 mg EPAa ja 882 mg DHA:ta. Verrokit (66 potilasta) saivat oliiviöljykapseleita. Potilaat tutkittiin kuukauden välein.

Vaikutusjakson kuluessa kalaöljyä saaneiden sydämen vasemman kammion lyöntivoima lisääntyi 2 %, kun se verrokeilla väheni 2 %. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (P<0.0001). Kalaöljyryhmän potilaista vain 6 %, mutta 30 % verrokeista joutui sydänvaivojen vuoksi sairaalahoitoon hoitojakson kuluessa (P=0.0002). Kaikkien syiden tähden sairaalahoitoja tarvitsi 15 % kalaöljyä saaneista ja 40 % verrokeista. Ero oli ilmeinen kalaöljy hyväksi.

Sydäntautiopin professori Mihai Gheorghiade (Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago) johti tutkimusta, ja hän myös esitti tulokset kongressissa. Raportti on herättänyt maailmalla mielenkiintoa. Sitä  selostavat ja kommentoivat mm. Cardiology Today 17.9.2010 ja TheHeart.org 20.9.2010.

Gheorghiade M. Effects of n-3 polyunsaturated fatty acids on left ventricular function and functional capacity in patients with dilated cardiomyopathy. Heart Failure Society of America 2010 Scientific Meeting; September 15, 2010; San Diego, CA. Late-breaking clinical trials II.

Tohtori Tolosen kommentti

Laajentava kardiomyopatia heikentää asteittain sydänlihasta ja saa aikaan vasemman kammion laajenemisen. Oireina on usein pitkään jatkunut väsymys ja hengästyminen yhä kevyemmissä rasituksissa. Laajentava (dilatoiva) kardiomyopatia on Suomessa tärkeimpiä sydämensiirron syitä. Suomen Sydänliiton tulisi päivittää tätä tautia koskeva sivustonsa vastaamaan uusinta tutkimustieoa ja lisätä kalaöljy taudin hoito-ohjeisiin.