Berberiini vähentää päihderiippuvuutta

Berberiini vähentää alkoholin, kokaiinin, morfiinin ja nikotiinin himoa ja riippuvuutta niistä. Berberiini vähentää myös alkoholin vieroitusoireita. Berberiini vaikuttavaa suotuisasti hermovälittäjäaineisiin, kuten serotoniiniin, dopamiiniin, typpioksidiin ja NMDA:han, jotka kaikki liittyvät alkoholin (etanolin) rentouttaviin ja mieltä palkitseviin vaikutuksiin ja siten alkoholiriippuvuuteen.

Näistä lähtökohdista intialaiset tutkijat tutkivat berberiinin vaikutusta alkoholia juoviin hiiriin, eritoten niiden lokomotoriseen (liikuntaan liittyvään) herkistymiseen ja ehdolliseen paikannukseen (conditioned place preference, CPP). Sitä käytetään eläinkokeissa osoittamaan muun muassa alkoholi-, huume- ja lääkeriippuvuutta.

Vatsaonteloon ruiskutettu berberiini (2,5, 5, ja 10 mg/kg, i.p.) vähensi annoksen mukaan etanolin aiheuttamaa lokomotorista aktiivisuutta ja alkoholiriippuvuutta. Lisäksi kävi ilmi, että esihoito berberiinillä – siis ennen kutakin alkoholiannosta – salpasi alkoholin aiheuttaman lokomotorisen aktiivisuuden.

Toisessa koesarjassa berberiini (5 ja 10 mg/kg, i.p.) vähensi alkoholin aiheuttamaa CPP:tä. Lisäksi berberiini vähensi hiirten mieltymystä juoda alkoholia (verrattuna veteen), mutta ei muuttanut alkoholin aiheuttamaan yleistä palkitsemista (mielihyvää). Saman tutkijaryhmän toinen työ osoitti, että berberiini ehkäisee hiirillä alkoholin vieroitusoireita.

Kaiken kaikkiaan kokeet osoittivat, että berberiini vähentää hiirillä alkoholin himoa ja vieroitusoireita. Berberiini muokkaa (moduloi) hermoston toimintaa suotuisaan suuntaan, päättelevät tutkijat.

Bhutada P, Mundhada Y, Bansod K, et al. Inhibitory effect of berberine on the motivational effects of ethanol in mice. Progess in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry. 2010 Aug 13. PubMed

Bhutada P, Mundhada Y, Bansod K, et al. Berberine protects C57BL/6J mice against ethanol withdrawal-induced hyperexcitability. Phytother Res. 2010 Aug 23. Epub ahead of print

Yooa J-H, Yanga E-M, Cho J-H, et al. Inhibitory effects of berberine against morphine-induced locomotor sensitization and analgesic tolerance in mice. Neuroscience. 2006:142(4) 953-961 Abstract