Kalaöljyn rasvahapot ehkäisevät rasvamaksaa

Ravintolisinä nautitut kalaöljyn rasvahapot EPA ja DHA ehkäisevät miehillä alkoholiin liittymätöntä rasvamaksaa (NAFLD), ilmenee uudesta japanilaisesta tutkimuksesta. Se julkaistiin 4.8.2010 online European Journal of Clinical Nutrition -lehdessä. Tutkimus vahvistaa aikaisempia havaintoja samasta asiasta.

Ravintorasvojen osuus maksaan kertyvistä rasvoista on 15 %, ja ne säätävät maksan rasva-aineenvaihduntaa. Mitä enemmän maksa rasvoittuu, sitä huonommin insuliini toimii, jolloin verensokeri kohoaa. Syynä tautiin ovat lihominen ja sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, eritoten diabetes ja metabolinen oireyhtymä. Alkoholista riippumaton rasvamaksa on hyvin yleinen myös Suomessa. Kaikki sitä potevat eivät ole tietoisia asiasta.

Ravintolisinä nautitut omega-3-rasvahapot ehkäisevät ja parantavat NAFLD:tä, osoittavat jo useat tutkimukset. Niiden mukaan kalaöljyn omega-3-rasvahapot vaikuttavat edullisesti maksan geenien ilmentymiseen, mikä puolestaan vaikuttaa suotuisasti rasvan muodostukseen ja rasvahappojen hapetukseen ja niiden hajoamiseen. Lisäksi kalaöljy parantaa insuliinin toimintaa, vaimentaa tulehdusta ja vähentää muun muassa tuumorinekroositekijä-alfa–nimisen tulehdussytokiinin (TNF-alfa) ilmentymistä. Kalaöljyn rasvahapot ovatkin hyviä tulehdusta (inflammaatiota) ehkäiseviä, vaimentavia ja sammuttavia luonnonaineita.

Tähän tutkimukseen osallistui 296 tervettä miestä ja 496 tervettä naista, jotka eivät juoneet alkoholia. NAFLD:tä todettiin 45,3 prosentilla miehistä ja 17,5 prosentilla naisista. Miehillä EPA ja EPA+DHA:n yhdistelmä vähensivät merkitsevästi rasvamaksaa. Naisilla ei havaittu vastaavia vaikutuksia. Johtopäätös: Miehillä sekä EPA että EPAn ja DHA:n yhdistelmä voivat ehkäistä rasvamaksaa.

Englantilainen kliininen tutkimus vahvisti, että väkevöity ja puhdistettu 90-prosenttinen kalaöljy tehoaa alkoholista riippumattomassa rasvamaksassa (2016).

Oya J, Nakagami T, Sasaki S, et al. Intake of n-3 polyunsaturated fatty acids and non-alcoholic fatty liver disease: a cross-sectional study in Japanese men and women. Eur J Clin Nutr. 2010 Aug 4. Epub ahead of print]