E-EPA ja eturauhassyöpä

Etyyliesteröity kalaöljy E-EPA kiinnostaa syöpäpotilaita ja -lääkäreitä. Japanilaiset syöpätutkijat testasivat sen vaikutusta eturauhassyövän radikaalileikkauksen jälkeen kahden vuoden ajan. E-EPAa saaneessa ryhmässä ilmeni puolta vähemmän taudin leviämiseen viittaavia PSA-arvon nousuja kuin verrokeilla. Pienen otoksen ja lyhyen seuranta-ajan vuoksi ero ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätauti. Suomessa siihen sairastuu vuosittain 4000–5000  miestä, ja elossa on noin 30 000 potilasta. Japanissa tautia esiintyy vähemmän kuin esim. Yhdysvalloissa, mutta sinne muuttaneiden japanilaisten sairastuminen tähän tautiin sijoittuu amerikkalaisten ja japanissa asuvien miesten välivaiheille. Länsimainen ruokavalio ja lihominen lisäävät taudin riskiä. Syöpätutkijat ovatkin hyvin kiinnostuneita selvittämään ravintotekijöiden vaikutusta taudin ehkäisyyn ja kulkuun. Jo useat tutkimukset osoittavat, että mm. D-vitamiini ja omega-3:t ehkäisevät syöpätauteja. Nyt julkaistussa tutkimuksessa ei ollut kyse syövän ehkäisystä, vaan jo leikattujen eturauhassyöpäpotilaiden täydentävästä hoidosta E-EPAlla.

Tutkimukseen valittiin 68 eturauhasen radikaalileikkauksen läpikäynyttä syöpäpotilasta. Puolet heistä (n=34) sai päivittäin 2,4 grammaa (2400 mg) E-EPAa ja puolet oli ilman ravintolisiä. Vaikutusjakso oli 2 vuotta, jonka kuluessa E-EPA-ryhmästä putosi pois 2 ja verrokeista 4 potilasta. Lopulliseksi otokseksi jäi 32 E-EPAa syönyttä ja 30 verrokkia. Syövän Gleasonin luokitus oli kummassakin ryhmässä keskimäärin noin 6,2, eli ryhmät olivat hyvin vertailukelpoiset.

Koehenkilöille tehtiin suuri määrä erilaisia laboratoriokokeita. Tärkein seurattu muuttuja oli PSA-arvo, jonka viitearvona pidettiin enintään 0,2 ng/ml. Kokeeseen valituilla PSA oli ollut alle tämän lukeman 3 kuukautta leikkauksen jälkeen. Tutkimuksessa seurattiin 2 vuotta, nousiko PSA yli 0,2 ng/ml. Nousun katsottiin viittaavan taudin mahdolliseen leviämiseen muualle elimistöön. Lisäksi mitattiin omega-3 ja omega-6-rasvahappojen pitoisuuksia punasoluista ja testosteronia ja luteinisoivaa hormonia.

E-EPA nosti punasolujen EPA-pitoisuuden yli 3-kertaiseksi (2,7->6,1%), DPA:n 2-kertaiseksi (2,2->4,0 %), mutta DHA väheni hiukan (8,0->7,3 %). Tutkijat pohtivatkin, olisiko tulos ollut kenties vielä parempi, jos kalaöljyssä olisi ollut mukana DHA:ta.

E-EPAa saaneessa ryhmässä PSA nousi neljällä ja verrokeista kahdeksalla miehellä. Otos oli kuitenkin niin pieni, ettei ryhmien välinen ero noussut tilastollisesti merkitseväksi. Toinen mahdollinen syy oli liian lyhyt seuranta-aika, kirjoittavat tutkijat. Syövän katsotaan parantuneen, ellei se uusi eikä leviä 5 vuoden kuluessa.

Higashigara E, Itomura M, Terachi T, et al. Effects of eicosapentaenoic Acid on biochemical failure after radical prostatectomy for prostate cancer. In Vivo. 2010; 24(4):561-5. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

PSA:n nousi yli 2,0 ng/ml yhteensä vain 12 potilaalla (64:stä), toisin sanoen leikkaus- ja muu hoito ehkäisivät taudin leviämistä useimmilla. Otos jäi siis kovin pieneksi. Toinen mahdollinen selitys ei-positiiviseen tulokseen on se, että japanilaisten veressä on paljon omega-3:a jo ilman kalaöljyn nauttimistakin. Esim. seerumin EPAn pitoisuus on Japanissa keskimäärin 3 %, mutta Suomessa vain 1 %. Suomalainen tarvitsee 1000 mg E-EPAa päivässä ruoan lisänä päästäkseen japanilaisen peruslukemaan (3 %). Lisäksi on syytä todeta, että syövän täydentävässä ravitsemushoidossa kannattaa käyttää useita toisiaan tehostavia ravintolisiä, kuten D-vitamiini, E-EPA, berberiini, karnosiini, lykopeeni, ubikinoni ja nestemäinen hainrustouute. D-vitamiini ehkäisee PSA:n nousua hoidon jälkeen. Syöpäpotilaiden tarve on vähintään 100 mikrogrammaa (µg) päivässä. USA:ssa monet syöpälääkärit antavat jo 1250 µg viikossa (=175 µg/vrk).

Kanadassa Quebec Cityssa Laval-yliopistossa selvitetään niinikään väkevöidyn EPA-kalaöljyn vaikutusta eturauhassyöpään potilailla, joille on tehty radikaalileikkaus. Tutkimuksen valitaan 300 miestä, joilla on diagnosoitu korkean riskin (Gleason score ≥ 7) eturauhassyöpä. Tällainen eturauhassyöpä käyttäytyy aggressiivisesti ja sillä on suuri taipumus uusiutua. Tutkimuspotilaat saavat joko lumetta tai 3000 mg EPA-rasvahappoa päivässä 4–10 viikkoa ennen leikkausta ja 12 kuukautta sen jälkeen. Kalaöljyn uskotaan parantavan potilaiden ennustetta.

Saman yliopiston syöpäkirurgit ovat aikaisemmassa tutkimuksessaan mitanneet leikattujen potilaiden eturauhasen omega-3-pitoisuuksia ja havainneet, että suuri EPA-pitoisuus parantaa taudin ennustetta. Uusi kanadalainen hiiritutkimus tukee näitä havaintoja (Gevariya ym. 2018)

Gevariya N, Besançon M, Robitaille K, Omega-3 fatty acids decrease prostate cancer progression associated with an anti-tumor immune response in eugonadal and castrated mice. Prostate. 2018 Aug 2. doi: 10.1002/pros.23706