Berberiini ja diabeettinen munuaisvaurio

Diabetes voi ajan oloon vaurioittaa munuaisia. Mitä kauemmin tauti on kestänyt, sitä suuremmalla todennäköisyydellä virtsaan alkaa erittyä valkuaista (albumiinia), mikä osoittaa munuaisten vioittuneen. Berberiiniä on käytetty hyvällä menestyksellä Kiinassa jo ainakin 1400 vuotta diabeteksen hoitoon, mutta sen kaikkia vaikutustapoja ei ole tunnettu. Uusi hiiritutkimus valottaa asiaa.

Kohonnut verensokeri vahingoittaa munuaisia biokemiallisesti sfingosiinikinaasi-sfingosiini 1-fosfaatti (SphK-S1P) –reittiä (polkua). Se on tärkeä solujen signaalitie, jonka välityksellä tiedot siirtyvät solusta toiseen. Uusi kiinalainen hiiritutkimus osoittaa, että berberiini suojaa munuaisia vaimentamalla juuri tätä biokemiallista reittiä. Jo aikaisemmin on osoitettu, että berberiini ehkäisee diabetekseen liittyviä munuaisvauriota, mutta vaikutusmekamismia ei ole tarkoin tunnettu.

Sfingolipidit ovat solukalvojen tärkeitä bioaktiivisia molekyylejä, jotka säätävät laaja-alaisesti solujen elintärkeitä toimintoja, kuten lisääntymistä (proliferaatiota) ja elämää. Sfingosiini-1-fosfaatti on sfingolipidien aineenvaihdunnan tuote (metaboliitti), joka säätää paitsi munuaisten myös hermoston toimintaa hermovälittäjäaineiden kautta. Tämä selittää osittain sitä, että berberiini on myös mielenterveydelle hyödyllinen ravintolisä.

Tutkimus tehtiin hiirillä, joille oli aiheutettu kemiallisesti kokeellinen diabetes (alloksaanilla). Hiiret saivat 12 viikkoa berberiiniä 300 mg/kg/vrk. Tällöin kävi ilmeiseksi, että berberiini vähensi mm. kohonnutta verensokeria, seerumin kreatiniinia, veren ureatyppeä ja virtsan albumiinin eritystä ja ehkäisi munuaisten suurenemista (hypertrofiaa) ja vaikutti muutoinkin suotuisasti aineenvaihduntaan.

Saksalainen solututkimus osoittaa, että berberiini ehkäisee ja vaimentaa tulehdusta (inflammaatiota) (Remppis) ym. 2010). Tämä on tärkeä havainto myös diabeetikoille, sillä diabetes on luonteeltaan tulehdustila (lue lisää).

Intialainen tutkimus osoittaa, että berberiini aktivoi rasvahapporeseptori GPR40:tä. Se puolestaan tehostaa insuliinin eritystä (katso kuva), mikä on välttämätöntä sokeritasapainolle. GPR40 stimuloi pääasiassa rasvakudoksessa (mm. aivoissa) sijaitsevia beta-3 adrenergisiä reseptoreja (Adrb3), jotka puolestaan tehostavat insuliinin eritystä haiman beeta-soluissa (Pang ym. 2010). Uudet kiinalaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että berberiini lisää insuliinireseptorteiden määrää ja tehostaa niiden toimintoja solukalvoilla (Zhang ym. 2010).

Raportit vahvistavat entisestään näkemystä, jonka mukaan berberiini on monipuolisesti vaikuttava hyödyllinen ravintolisä diabeteksen täydentävässä hoidossa.

Lan T, Shen X, Liu P, et al. Berberine ameliorates renal injury in diabetic C57BL/6 mice: Involvement of suppression of SphK-S1P signaling pathway. Archives of Biochemistry and Biophysics. 2010 Jul 17. Article in Press

Okada T, Kajimoto T, Jahangeer S, et al. Sphingosine kinase/sphingosine 1-phosphate signalling in central nervous system. Cellular Singalling 2009;21(1):7-13.  Abstract

Remppis A, Bea F, Greten HJ, et al. Rhizoma Coptidis Inhibits LPS-Induced MCP-1/CCL2 Production in Murine Macrophages via an AP-1 and NFkappaB-Dependent Pathway. Mediators of Inflammation. 2010;2010:194896. Epub 2010 Jun 21 Pub Med
Zhang H, Kong WJ, Shan YQ, et al. Protein kinase D activation stimulates the transscription of the insulin receptor gene. Molecular and Cellular Endocrinology. 2010 Jul 29. Epub ahead of print

Tohtori Tolosen kommentti

Avandia (rosiglitatsoni) ja Actos (pioglitatsoni) –nimiset diabeteslääkkeet lisäävät sydäninfarktin riskiä. Tämä haittavaikutus perustuu siihen, että ne sitoutuvat PPAR-gamma –nimiseen proteiiniin, pääasiassa rasvasoluissa (katso video). Lääkkeet stimuloivat (agonisoivat) PPAR-gammaa, joka säätää insuliiniherkkyyttä eli elimistön vastetta verensokerin nousuun. Lihominen muuttaa PPAR-gamman toimintaa haitallisesti, jolloin myös tiettyihin hormoneihin (adiponektiinin ja adipsiinin), joiden toiminnat kärsivät. Bruce Spiegelmanin työryhmä (Dana-Farber Cancer Institute) on löytänyt uuden yllättävän mekanismin, jolla PPAR-gamma voi hallita kokokehon insuliiniherkkyyttä (Nature 22.7.2010). PPAR-gamman agonisointi ei ole tarpeen ja se voi olla suorastaan olla toksista (myrkyllistä), selittää Spiegelman artikkelissa Resolving the PPARγ paradox.

Berberiini vaimentaa (antagonisoi) PPAR-gammaa, mikä selittää osittain tämän ravintolisän edullista vaikutusta insuliiniherkkyyteen. Uusien tutkimusten valossa berberiini on erinomainen vaihtoehto ja täydennys synteettisille lääkkeille, joiden tarvetta ja sivuvaikutuksia se vähentää.

Glaxo Said to Pay $460 Million to Settle Avandia Damage Suits