Kalaöljyä ikääntyvien naisten masennukseen

Uusi italialainen tutkimus osoittaa, että kalaöljyn rasvahapot, noin 2,5 grammaa päivässä, parantavat ikääntyvien naisten masennusta. Tutkimuksen tekivät Pavian yliopiston tutkijat ja sen julkaisi Journal of the American College of Nutrition. Tutkimus vahvistaa sitä, mitä olen jo vuosien ajan esittänyt: Kalaöljyä kannattaa käyttää masennuksen ehkäisyyn ja hoitoon ja elämänlaadun parantamiseen.

Masennus on hyvin yleistä ikääntyvien ihmisten, etenkin naisten keskuudessa. Suomessa noin 15 % 70 vuotta täyttäneistä naisista syö masennuslääkkeitä. Ne eivät kuitenkaan korjaa omega-3-rasvahappojen puutetta, joka usein vallitsee masentuneen ihmisen aivoissa. Monet tutkimukset ovat osoittaneet kalaöljyn tehoavan masennukseen. Tämä tutkimus vahvistaa entisestään tätä käsitystä.

Tähän tutkimukseen valittiin 46 pavialaisessa hoitokodissa asuvaa, kliinistä masennusta potevaa naista, iältään 66–99 vuotta. Heidät valittiin yhteensä 271 asukkaan joukosta mm. sen perusteella, etteivät he käyttäneet masennuslääkkeitä. Valitut  arvottiin kahteen samanlaiseen ryhmään. Toinen niistä (22 naista) sai kahdeksan viikkoa päivittäin kalaöljyn omega-3-rasvahappoja 2,5 grammaa (1670 mg EPAa ja 830 mg DHA:ta) ja toinen (24 naista) sai lumetta. Kumpikin valmiste oli maustettu sitruunalla. Koejärjestely oli kaksoissokko, joten enempää koehenkilöt kuin tutkijatkaan eivät tienneet ennen vaikutusjakson päättymistä kuka oli saanut mitäkin valmistetta. Kumpikin ryhmä jatkoi normaalisti heille määrättyjä lääkkeitä (uni-, verenpaine-, diabetes- ym lääkkeet).

Tärkein seurattu muuttuja oli masennusoireiden lieveneminen, jota arvioitiin Geriatric Depression Scalen (GDS) avulla. Lisäksi kokenut psykiatri tutki ja arvioi jokaisen koehenkilön terveydetilan. Toisena muuttujana seurattiin terveyteen liittyvää elämänlaatua (health-related quality of life, HRQoL), jota arvioitiin 36-kohtaisella testillä nimeltään Short-Form 36-Item Health Survey (SF-36). Koehenkilöiden kyky huolehtia itsestään arvioitiin menetelmällä nimeltään Katz Index of Independent in Activities of Daily Linving. Lisäksi heistä otettiin suuri määrä erilaisia verikokeita, muiden muassa kokoveren ja punasolujen rasvahappojen koostumus ja AA/EPA-suhde (arakidonihapon suhde eikosapentaeenihappoon), joka kuvaa omega-6/omega-3-suhdetta. Kaikki muuttujat mitattiin vaikutusjakson alussa ja lopussa (8 viikon kuluttua). Koehenkilöt aterioivat kolmasti päivässä; ruoka oli valmistettu ravintosuositusten mukaan.

Tulokset osoittivat, että kalaöljyä saaneiden masennus (GDS) väheni merkitsevästi (33 %). Kalaöljyryhmässä vaste oli 45,5 % ja lumeryhmässä 8,3 % (lääketutkimuksista tiedetään, että myös lumehoidolla voi olla vaikutusta). Masennus parani remissioon ("kuten ennen masennusta") vaikutusjakson aikana 40,9 prosentilla kalaöljyä saaneista ja 16,7 prosentilla verrokeista. Myös SF-36:n osoittamat fyysiset ja henkiset pisteet kohenivat vastaavasti. Verikokeet vahvistivat, että hoitomyöntyvyys oli hyvä, sillä kalaöljyä saaneiden naisten punasolujen EPAn ja DHA:n pitoisuudet suurenivat ja kokoveren ja punasolujen kalvon AA/EPA-suhde aleni merkitsevästi. Aikaisemmin on osoitettu, että masentuneiden AA/EPA-suhde on liian korkea.

Johtopäätös: "Omega-3-rasvahappojen anto on tehokas keino vähentää ikääntyvien naisten masennusoireita ja kohentaa heidän elämänlaatuaan", kirjoittavat tutkijat. He korostavat erityisesti, että tämä on ensimmäinen raportti, joka osoittaa kalaöljyn kohentavan ikääntyvien naisten elämänlaatua.

Rondanelli M, Giacosa A, Opizzi A, et al. Effect of Omega-3 Fatty Acids Supplementation on Depressive Symptoms and on Health-Related Quality of Life in the Treatment of Elderly Women with Depression: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial. J Am Coll Nutr. 2010 Feb;29(1):55-64. Abstract / Free Full Text

Masennuksen omega-3-tutkimuksia taulukkona