Geenivirhe ja autoimmuunitaudit

Diabetes, Crohnin tauti, MS-tauti, psoriasis ja reumataudit kuuluvat autoimmuunitauteihin, joiden perimmäisiä syitä ei vielä tunneta riittävästi. Siksi näiden sairauksien hoitotulokset ovat kehnoja. Uuden tutkimuksen mukaan tietty geenivirhe on syynä noin kahteen prosenttiin autoimmuunitaudeista. Geenitutkijat luonnehtivat Naturessa eilen julkaistua raporttia merkittäväksi edistysaskeleeksi.

Kyseinen geeni koodaa entsyymiä (proteiinia) nimeltään siaalihappoasetyyliestraasi (SIAE), joka säätää immuunijärjestelmän B-soluja. Ne osallistuvat vasta-aineiden tuotantoon vieraita tunkeutujia (viruksia, bakteereja, sieniä, yms.) vastaan. Tässä tutkimuksessa havaittiin 923 autoimmuunitautia sairastavalla potilaalla 24:llä kyseinen geenimuunnos (poikkeava alleeli).

Geenitutkijat ovat löytäneet viiden viime vuoden aikana suuren määrän yleisiä geenivirheitä suurista ihmisjoukoista, jotka potevat erilaisia pitkäaikaissairauksia. Niissä on todettu useita geenivirheitä samassa yksilössä. Nyt tutkijat ovat alkaneet pohtia, voisivatko harvinaiset geenivirheet selittää kroonisten tautien syntyä, sanoo geenitutkija Jay Shendure (University of Washington in Seattle). Hänen mukaansa nyt julkaistu raportti osoittaa, että jotakin mielenkiintoista saattaa löytyä nimenomaan tältä suunnalta.

Shiv Pillai työryhmineen (Harvard Medical School in Boston, Massachusetts) on aikaisemmin havainnut, että Siae-geenin deaktivaatio johtaa hiirillä SLE-taudin kaltaiseen tilaan. SLE eli systeeminen lupus erythematosus kuuluu reumatauteihin, jossa ihoon usein muodostuu kovettunut perhoskuvio. Tutkijat päättivät selvittää tämän geenin rakenteen ihmisillä nähdäkseen, liittyykö se autoimmuunitauteihin. Kävi ilmi, että näillä potilailla olikin useita tämän geenin variantteja. Myös terveillä ihmisillä oli niitä joskus. Tutkijat testasivat eri geenimuunnoksia, jolloin he totesivat, että autoimmuunitauteihin sairastuneilla ihmisillä, mutta ei terveillä, entsyymin toiminta oli häiriintynyt. Autoimmuunipotilailla oli yhdeksän kertaa enemmän puutteellisesti toimivia alleeleja kuin terveillä.

Teoria kehittyy

Tällaisten toiminnallisten tutkimusten tekeminen on välttämätöntä, mutta helppoa se ei ole. Kaikkia geenejä, esimerkiksi rintasyöpään liittyvää BRCA1:tä, varten ei ole vielä toimintakokeita. Pillai ja hänen työryhmänsä uskovat, että SIAE ja muut samankaltaisesti toimivat geenit estävät B-soluja valmistamasta vasta-aineita vierasaineita tai kudoksia vastaan. Voimakkaasti reagoivat B-solut tuhoutuvat yleensä luuytimessä, mutta heikosti reagoivat B-solut voivat joskus muuttua voimakkaasti autoreaktiivisiksi ja käynnistää autoimmuunireaktion. Hiirillä SIAE pitää tämän reaktion kurissa, mikä selittää sitä, että tämän geenin (ja muiden samankaltaisten geenien) mutaatiot voivat altistaa autoimmuunitaudeille. Vaikka tässä aineistossa vain harvoilla potilailla oli SIAE-geenin muunnos, Pillai epäilee, että lähigeeneistä saattaa löytyä vastaavanlaisia variantteja. Hän korostaa, että he ovat tutkineet vasta yhtä ihmisen 20 000 geenistä. Uusi tekniikka tarjoaa mahdollisuuden tutkia niitä kaikkia. Muut geenitutkijat pitävät tärkeänä siaalihapporeitin tutkimista autoimmuunitaudeissa. Geenitutkimus on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta, vertaavat tutkijat.

Gene linked to autoimmune diseases Nature 16.6.2010