Lihaskivut ja D-vitamiinin puute

Lihas- ja luustokivut ovat yleisiä ja ne voivat johtua D-vitamiinin piilevästä puutteesta, kertoo uusi Manchesterin yliopiston tutkimus. Sen tekijöiden joukossa on myös suomalainen nimi, Huhtaniemi, IT. Raportin julkaisee reumalääkäreiden lehti Annals of Rheumatic Diseases.

D-vitamiinin puutteen merkitystä tutkittiin lihaskivuissa yli 3000 40-79 -vuotiaan miehen aineistossa, keski-ikä oli 60 v. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus 25(OH)D (Suomessa se merkitään S-D-25) mitattiin. Normaalina pidettiin >/=15 ng/ml eli >/=37,5 nmol/l ja matalana sitä pienempiä lukemia.

Kivuttomia oli 1262 (41,0 %) miestä, 1550 (50,4 %) raportoi "muuta kipua", joka ei täyttänyt laajalle levinneen kroonisen kivun kriteereitä ja  263 (8,6 %) raportoi laajalle levinneitä kroonisia kipuja. Mitä pienempi 25(OH)D, sitä enemmän "muuta" ja kroonista kipua. Korrelaatio säilyi vaikka fyysinen aktiivisuus huomioitiin (lihaskipuja on aikaisemmin selitetty treenauksen puutteella). Myös muita sekoittavia tekijöitä (BMI, tupakointi, alkoholi) kontrolloitiin, mutta silti D-vitamiinin puutos korreloi kipuihin kohtalaisesti. Johtopäätös oli, että D-vitamiinin puute voi olla kansanterveydellisesti merkittävä syytekijä lihaksiston ja luuston (muskuloskeltaalisissa) kiputiloissa.

McBeth J, Pye SR, O'Neill TW Musculoskeletal pain is associated with very low levels of vitamin D in men: results from the European Male Ageing Study. Annals of Rheumatic Diseases. 2010 May 24. Epub ahead of print