D-vitamiinilla MS-tautia vastaan?

Suomen Lääkärilehti kirjoittaa D-vitamiinista otsikolla "D-vitamiinilla MS-tautia vastaan?" Syynä on Lancet Neurology -lehdessä julkaistu katsausartikkeli ja lehden aiheesta laatima pääkirjoitus. Nyt näyttää siltä, että vitamiinien vastustaminen lääkäripiireissäkin alkaa olla mennyttä aikaa.

Multippeliskleroosin eli MS-taudin esiintyminen on maailmanlaajuisessa kasvussa, joten paine löytää tehokas ja edullinen tapa taudin ehkäisyyn on suuri. D-vitamiinilisästä saattaa tutkimusten mukaan olla sellaiseksi, kirjoittaa Suomen Lääkärilehti 24.5.2010.

D-vitamiinin saannin eroja on käytetty selityksenä MS-taudin epätasaiselle maantieteelliselle levinneisyydelle. Tautia esiintyy enemmän niissä maissa, joissa auringon UVB-säteistä saadaan nauttia varsin rajallisesti ja rasvaisen kalan syöntikin on niukkaa. Esimerkiksi sisätyön ja syntymäkuukauden on myös havaittu olevan yhteydessä MS-riskiin.

Lancet Neurologyssa julkaistun katsausartikkelin mukaan tutkimustulokset D-vitamiinin MS-tautia ehkäisevästä vaikutuksesta ovat rohkaisevia, mutta laajat pitkäaikaistutkimukset ovat vielä harvassa.

MS-taudin etenemisen hidastamisesta D-vitamiinilla – ainakaan riittävän suurilla annoksilla – ei ole vielä riittävästi tutkimuksia, mutta todistusaineisto antaa artikkelin kirjoittajien mukaan aihetta laajojen satunnaistettujen tutkimusten tekemiselle. D-vitamiinin ja MS-taudin välisen yhteyden perusteellinen tutkiminen vie vuosikymmeniä.

– Sillä välin, ravintolisän edullinen hinta, turvallisuus ja mahdolliset myönteiset vaikutukset huomioon ottaen, pyrkimykset torjua D-vitamiinin puutetta korkean riskin väestöissä näyttävät tarpeellisilta, todetaan lehden pääkirjoituksessa.

Suomessa on noin 7000 MS-potilasta. Tunnettujen tapausten määrä on kasvussa, koska uusilla diagnosointimenetelmillä sairaus voidaan havaita yhä vähäisempien oireiden perusteella.

Ascherio A, Munger KL, Simon KC. Vitamin D and multiple Sclerosis.The Lancet Neurology 2010;9(6), 599–612 Abstract

Vitamin D: hope for horizon fo MS prevention. Editorial. The Lancet Neurology 2010;9(6) 555. Free Full Text

Tohtori Tolosen kommentti

D-vitamiinin viranomaissuositus on vain 7,5 mikrogrammaa (µg) päivässä 3-60 vuotiaille ja yli 60-vuotiaille 20 mikrogrammaa. MS-tautiin sairastuneiden tarve voi olla jopa 100 mikrogrammaa vuorokaudessa, jolloin seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) nousee yli 125 nmol/l.

D-vitamiinin saanti Suomessa on aivan liian vähäistä. Sen riittävä saanti voi säästää jopa 2,5 miljardia euroa vuodessa terveydenhuollon kuluina.

D-vitamiini on avaintekijä immuunijärjestelmän toiminnassa