EPA ehkäisee sepelvaltimotautia: JELIS-tutkimuksen jatkoa

EPA-rasvahapon etyyliesteri (E-EPA) ehkäisee sepelvaltimotautia potilailla, joilla on muiden, perifeeristen valtimoiden sairaus, ilmenee uudesta japanilaisesta raportista. Se vahvistaa entisestään käsitystä, jonka mukaan E-EPA on erityisen tehokas ja turvallinen kalaöljy valtimotautien ehkäisyssä ja hoidossa.

Maailman suurin kalaöljytutkimus, JELIS, julkaistiin 31.3.2007 johtavassa lääkärilehdessä Lancetissa. Se muutti sydänlääkäreiden ja muidenkin suhtautumista EPA-rasvahappoon sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja hoidossa. JELIS osoitti, että sydämen suojaksi tarvittava EPAn päiväannos (1800 mg) on moninkertainen kalaruoasta saatavaan määrään (alle 100 mg) nähden. Nyt JELIS-tutkijat ovat analysoineet lisää kiinnostavaa tietoa aineistostaan, joka käsitti yli 18 600 kolesterolilääkkeitä käyttävää henkilöä.

Entuudestaan tiedetään, että perifeeristä valtimotautia (engl. peripheral artery disease PAD) potevilla ihmisillä on usein myös sepelvaltimotauti ja että sen ennuste on kehno. Tästä syystä JELIS-tutkijat selvittivät asiaa E-EPA- ja statiinihoitoa saavilla potilailla. Kaikkiaan 18 645 osallistujasta 223 verrokkia (joilla oli pelkkä statiinilääkitys) ja 117 E-EPAa + statiineja saavaa henkilöä poti myös PAD:tä. Tutkijat vertasivat sydänkohtausten ilmaantumista näissä kahdessa ryhmässä. Kävi ilmeiseksi, että verrokeilla niitä esiintyi merkitsevästi enemmän kuin E-EPAa saaneilla.

Johtopäätös: "JELIS-tutkimuksen alaryhmän analyysi osoitti, että sepelvaltimotaudin esiintymistiheys oli PAD-potilailla suurempi kuin muilla ja että E-EPA vähensi merkitsevästi sepelvaltimotautia ja sen aiheuttamia sydänkohtauksia verrattuna pelkkään statiinihoitoon", kirjoittavat tutkijat.

Ishikawa Y, Yokoyama M, Saito Y, et al. The JELIS Investigators. Preventive Effects of Eicosapentaenoic Acid on Coronary Artery Disease in Patients With Peripheral Artery Disease. Circulation Journal 2010 May 18. PubMed

JELIS-jatkoa: E-EPA ehkäisee aivohalvauksen uusiutumista
Lääkärilehti Duodecim selostaa JELIS-tutkimusta
Amerikkalaiset sydänspesialistit: JELIS puoltaa E-EPAn käyttöä