Ikääntyvien masennus ja D-vitamiini

D-vitamiinin puute on yleistä yli 65-vuotiaiden naisten ja miesten keskuudessa ja se lisää masennuksen riskiä, jopa aurinkoisessa Italiassa. Tulokset käyvät ilmi uudesta italialaisten ja amerikkalaisten tiedemiesten yhteisestä tutkimuksesta.

Toscanan alueella tehdään suurta väestötutkimusta nimeltään InCHIANTI Study. Siihen osallistuneista ihmisistä valittiin D-vitamiini-masennustutkimukseen 531 naista ja 423 miestä, kaikki iältään yli 65 vuotiaita. Heidän mahdollista masennustaan tutkittiin testillä nimeltään Center for Epidemiological Studies-Depression Scale (CES-D) seurannan alussa ja 3 ja 6 vuoden kuluttua. Samalla mitattiin heidän seeruminsa D-vitamiinin pitoisuus – 25(OH)D joka Suomessa merkitään tavallisesti S-D-25 – mitattiin. Masennus määriteltiin CES-D:n pistelukuna 16 tai suurempana.

D-vitamiinin puutteen rajana pidettiin S-D-25-arvoa alle 50 nmol/l (mikä on Suomessa hyvin yleinen). Raja-arvon alapuolelle jääneillä naisilla CES-D-pisteet olivat yli 2 pistettä suuremmat kuin muilla naisilla 3 ja 6 vuoden tarkastuksessa. D-vitamiinin puute lisäsi naisten riskiä saada suuret CES-D-pisteet (siis masentua) seurannan aikana. Myös miehillä pieni S-D-25 korreloi CES-D-pisteiden suurenemiseen, siis masentuneisuuteen sekä 3 että 6 vuoden tarkastuksissa.

Johtopäätös: D-vitamiinin puute on masennuksen riskitekijä ikäihmisillä, ja naisilla riski on suurempi kuin miehillä.

Milaneshi Y, Shardell M, Corsi AM, et al. Serum 25-Hydroxyvitamin D and Depressive Symptoms in Older Women and Men. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism , doi:10.1210/jc.2010-0347