Masennuslääkkeillä yhtenevä itsemurhariski

Masennuslääkkeillä on yhtevä itsemurhariski, ilmenee lähes 300 000 lääkkeitä käyttävän kanadalaisen keskuudessa tehdystä meta-analyysista. Sen julkaisi Archives of General Psychiatry -lehti.

Yhdysvaltain Lääkevirasto (FDA) on varoittanut, että masennuslääkkeet voivat lisätä nuorten itsemurha-ajatuksia ja itsemurhan riskiä sekä muita sivuvaikutuksia. Erityisesti Seroxat-niminen lääke on yhdistetty itsemurhariskiin. Nämä tiedot antoivat aiheen Harvardin yliopiston johdolla tehtyyn meta-analyysiin 287 543 kanadalaisen masennuslääkkeiden käyttäjän aineistossa. He olivat aloittaneet lääkkeiden käytön vuosina 1997–2005.

Heistä 751 yritti itsemurhaa ja 104 onnistui siinä. Meta-analyysi summaa, että kaikilla masennuslääkkeillä on aikuispotilailla samanlainen itsemurhayrityksen tai itsemurhan riski riippumatta lääkkeen vaikuttavasta aineesta tai sen vaikutustavasta.

Mikään masennuslääke ei noussut esille muita enemmän itsemurhariskin lisääjänä. Itsemurhayritykset tehtiin todennäköisimmin kuuden ensimmäisen lääkehoitokuukauden aikana. Tutkimusryhmä suosittelee tulosten perusteella käsittelemään itsemurhariskiä kaikkien masennuslääkkeiden kohdalla samanlaisena sekä kehottaa lääkäreitä tekemään hoitopäätökset lääkehoidon tehon perusteella ja seuraamaan potilaita tarkasti masennuslääkityksen aloittamisen jälkeen.

Suomen Lääkärilehti selosti tutkimusta 5.5.2010.

Schneeweiss S, Patrick AR, Solomon DH, et al. Variation in the Risk of Suicide Attempts and Completed Suicides by Antidepressant Agent in Adults. A Propensity Score–Adjusted Analysis of 9 Years' Data. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(5):497-506. Abstract http://20.fi/4602

E-EPA-nimisen kalaöljyn ja muiden ravintolisien käyttö voi vähentää lääkityksen tarvetta ja niiden sivuvaikutuksia, kuten "acting-out"-käyttäytymistä ja itsemurha-ajatuksia.

E-EPA tehostaa masennuslääkitystä
Masennus on biologinen sairaus
Psykiatri Rauramo ehdottaa: Omega-3:t hoitosusituksiin
Mark Hastings toipui E-EPAlla 25-v masennuksesta
E-EPA paransi lääkeresistentin masennuksen
Kliinisiä omega-3-tutkimuksia masennuksessa (taulukko)