Berberiini parantaa sokerinottoa lihaksiin

Berberiini on itämainen kansanlääke, jota on käytetty Kiinassa yli 1400 vuotta diabeteksen hoitoon. Uusi japanilainen tutkimus vahvistaa, että berberiini aktivoi aineenvaihdunnan "pääkatkaisijaa" AMPK:ta. Silloin lihakset ottavat vastaan sokeria (glukoosia) paremmin verestä. Tulos tukee monia tutkimuksia, joiden mukaan berberiini parantaa sokeri- ja rasvatasapainoa.

Sokeri siirtyy verestä lihaksiin osittain AMPK:n välityksellä. Diabeetikon AMPK:n aktiivisuus on kuitenkin heikentynyt, jolloin verensokeripitoisuus suurenee, eivätkä lihakset ja aivot saa riittävästi gukoosia polttoaineekseen.


AMPK

AMPK:lla on keskeinen merkitys aineenvaihdunnassa. AMPK tunnustelee ja korjaa mm. rasva- ja sokeriaineenvaihduntaa.

Berberiinin vaikutusta AMPK:n aktiivisuuteen tutkittiin eristetyillä rotan lihaksilla (epitrochlearis ja soleus). Berberiini aktivoi merkittävästi AMPK:n alfa-alayksikön Thr(172)-fosforylaatiota annosta ja aikaa vastaavassa suhteessa. Samoin myös AMPK:n solunsisäisen substraatin, asetyylikoentsyymi A-karboksylaasin Ser(79)-fosforylaatio lisääntyi vastaavasti. AMPK:n aktivointi tehosti sokerinsiirtäjä 4:n (GLUT 4) toimintaa. Se edistää glukoosin siirtoa verestä lihaksiin. Tulos vahvistaa entisestään käsitystä, jonka mukaan berberiinistä on hyötyä diabeteksen ehkäisyssä ja hoidossa.

Berberiini ehkäisee ja korjaa diabeteksen aiheuttamia vaurioita munuaisissa (Ren ym. 2017).

Ma X, Egawa T, Kimura H, et al. Berberine-induced activation of 5'-adenosine monophosphate-activated protein kinase and glucose transport in rat skeletal muscles. Metabolism. 2010 Apr 26. [Epub ahead of print]
Ren YL, Wang DK, Dong H, Lu FE. [Research progress of berberine in treatment of diabetic kidney disease].Review. Chinese.Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2017 Feb;42(3):438-442. doi: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20161222.061.

Aikaisemmat ja uudemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että berberiini stimuloi AMPK:ta ja parantaa siten sokeritasapainoa:

Ge Y, Zhang Y, Li R, et al. Berberine Regulated Gck, G6pc, Pck1 and Srebp-1c Expression and Activated AMP-activated Protein Kinase in Primary Rat Hepatocytes. International Journal of Biological Sciences. 2011; 7:673-684. Free Full Text, pdf
Jeong HW, Hsu KC, Lee JW, et al. Berberine suppresses proinflammatory responses through AMPK activation in macrophages. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2009;296(4):E955-64. Abstract

Kim WS, Lee YS, Cha SH. Berberine improves lipid dysregulation in obesity by controlling central and peripheral AMPK activity. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2009;296(4):E812-9. Abstract

Liang KW, Yin SC, Ting CT, Berberine inhibits platelet-derived growth factor-induced growth and migration partly through an AMPK-dependent pathway in vascular smooth muscle cells.Eur J Pharmacol. 2008;590(1-3):343-54. Abstract]

Zhou L, Wang X, Shao L, et al. Berberine Acutely Inhibits Insulin Secretion from beta-Cells through 3',5'-Cyclic Adenosine 5'-Monophosphate Signaling Pathway. Endocrinology. Endocrinology 2008;149:9 4510-4518 Free Full Text]

Berberiini ja diabetes