Pellavaöljy ja mielenterveysongelmat

Pellava- ja kalaöljyjen omega-3-rasvahapot kiinnostavat biologisesti suuntautuneita psykiatreja. Suomessakin ravitsemustieteilijät ja -terapeutit mainostavat kasviperäisiä omega-3-rasvahappoja, ja jopa eräät psykiatrit suosittelevat pellavaöljyä hoidoksi mielenterveysongelmiin. Tässä työssä johtavat amerikkalaiset psykiatrit vertasivat pellavaöljyn ja lumeen tehoa lasten ja nuorten kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Eroa ei havaittu, joten lääkärit asettavat kalaöljyn omega-3-rasvahapot pellavaöljyn edelle mielenterveysongelmien hoidossa.

Professori Joseph Hibbelnin työryhmä testasi pellavaöljyä 51 kaksisuuntaista mielialahäiriötä potevan lapsen ja nuoren (6–17 v) aineistossa. Potilailla esiintyi maniaa, hypomaniaa ja masennusta sekä niiden yhdistelmiä. Potilaat satunnaistettiin joko pellavaöljy- tai lumeryhmään. Päivittäisenä hoitona oli joko 12 lumekapselia tai 12 kapselia gramman painoista pellavaöljyä, joka sisälsi grammaa kohti 550 mg alfalinoleenihappoa (ALA, omega-3). Osa potilaista sai öljyn lisäksi tavanomaista lääkitystä, osa pelkästään öljyä. Vaikutusjakso oli suunniteltu 16 viikon pitoiseksi, mutta käytännössä pellavaöljyä saaneet ottivat sitä keskimäärin 12 viikkoa, kun taas lumetta saaneet ottivat kapseleitaan vain keskimäärin 8 viikkoa. Syynä hoidon lopettamiseen olivat jatkuvat masennusoireet. Potilaiden tilaa arvioitiin kolmella skaalalla:

  • Young Mania Rating Scale
  • Child Depression Rating Scale-Revised,
  • Clinical Global Impressions-Bipolar ratings (Kaplan-Meier survival analyses).

Pellavaöljyn ja lumeen vaikutusten välillä ei havaittu merkitsevää eroa. Kliinisessä Global Symptom Severity -arviossa seerumin omega-3-rasvahappojen (EPA ja DHA) pitoisuus korreloi negatiivisesti ja omega-6-rasvahappojen (arakidonihappo, AA) positiivisesti kliinisiin oireisiin.

Johtopäätökset
Välttämättömillä rasvahapoilla tehdyt tutkimukset lapsipotilailla ovat mielekkäitä ja testatut valmisteet ovat olleet hyvin siedettyjä. Tämän tutkimuksen mukaan pellavansiemenöljy ei ollut kovinkaan tehokasta verrattuna aikaisemmin tutkittuun kalaöljyyn. Syynä ALA:n vaatimattomaan tehoon tutkijat pitävät sitä, ettei kaikkien ihmisen elimistö kykene muuntamaan ALAa riittävästi EPA- ja DHA-rasvahapoiksi (jotka ovat biologisesti tehokkaampia). Näin ollen kalaöljy on suositeltavampaa kliinisissä tutkimuksissa ja käytännön hoidossa, tulkitsevat psykiatrit. Muutkin ovat samaa mieltä: Kasvien siemenöljyn lyhytketjuinen omega-3-rasvahappo ALA, ei ole biologisesti yhtä tehokasta kuin merelliset omega-3:t, EPA ja DHA (Turchini ym. 2012).

Gracious BL, Chirieac MC, Costescu S, Finucane TL, Youngstrom EA, Hibbeln JR. Randomized, placebo-controlled trial of flax oil in pediatric bipolar disorder. Bipolar Disord. 2010 Mar;12(2):142-54. Abstract
Turchini GM, Nichols PD, Barrow C, Sinclair AJ. Jumping on the omega-3 bandwagon: distinguishing the role of long-chain and short-chain omega-3 Fatty acids. Crit Rev Food Sci Nutr. 2012 Sep;52(9):795-803.  DOI: 10.1080/10408398.2010.509553

Kasvi- ja kalaöljyjen rasvahapot
Kasvi- ja kalaöljyjen rasvahappojen vertailua
Israel: E-EPAa kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön
Englanti: E-EPAa kaksisuuntaiseen mielialahäiröön
E-EPAn vaikutustapa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä