Berberiini antioksidanttina valtimotaudeissa

Berberiini on tehokas antioksidantti eli hapetusstressin estäjä valtimotaudeissa, osoittaa uusi kanadalainen tutkimus. Havainto on tärkeä, sillä vapaiden radikaalien aiheuttama hapetusstressi on merkittävä myötävaikuttava tekijä valtimonkovettumataudissa. Tutkimus tukee berberiinin käyttöä sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa. Raportin julkaisi maaliskuun Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. Kanadan sydänlääkäreiden lehdessä Canadian Journal of Cardiology suositellaan myös berberiiniä valtimotautien ehkäisyyn ja hoitoon.

Hapetusstressi myötävaikuttaa monien sairauksien, mm. valtimotautien syntyyn ja etenemiseen. Makrofagit (syöjävalkosolut) eliminoivat verenkiertoon päässeitä viruksia, bakteereita ja muita mikrobeja ja tuottavat itse samalla vapaita radikaaleja. Tällöin kehittyy tulehdustila, inflammaatio. Ellei elimistö kykene sammuttamaan sitä, tulehdus leviää valtimoiden sisäseinämiin ja sinne alkaa kertyä paakkua (ateromaa, ks. viereinen kuva vasemmalla). Valtimopaakun synnyssä syöjäsolujen tuottama NADPH-oksidaasi (entsyymi) on avaintekijä. Berberiini ehkäisee tulehdussytokiineja (mm. TNF-α), jotka myötävaikuttavat valtimopaakkujen syntyyn (Xiao ym. 2014).

Makrofagi eli syöjävalkosolu tuhoaa bakteereja ja viruksia (keltaiset pallot) vapaiden radikaalien avulla. Ellei elimistö kykene sammuttamaan hapetusstressiä, tulehdus leviää valtimoiden seinämiin, jotka alkavat kovettua ja ahtautua. Verenkierto alkaa kärsiä.

Valtimotauti kehittyy hitaasti vuosikymmenten kuluessa. Taudin käynnistävät ilmeisesti mikrobi-infektiot, mutta makrofagien aiheuttama hapetusstressi ja krooninen hiljainen tulehdus (inflammaatio) johtavat ajan oloon seinämän paksuuntumiseen ja kovettumiseen. Silloin veren virtaus heikkenee ja seurauksena voi olla sydän- tai aivoinfarkti. Tautia voidaan ehkäistä ja jarruttaa ravintolisillä, joista kerrotaan Sydänpotilaan itsehoidon oppaassa.

Berberiinin vaikutusta tutkittiin makrofagien NADPH-oksidaasin tuottaman superoksidi-anionin määrään (Sarna ym. 2010). Lipopolysakkaridi (LPS) -hoito aktivoi NADPH-oksidaasin makrofageissa ja lisäsi solunsisäistä superoksidin pitoisuutta. Solujen esikäsittely berberiinillä esti superoksidianionien syntyä annoksesta (10–50 µmol/L) ja ajasta (6–24 h) riippuvalla tavalla. Berberiini ei vaikuttanut näissä pitoisuuksissa ja ajassa solujen elinaikaan. Berberiini kykeni vähentämään gp91phox mRNA:n ilmentymistä (ekspressiota) LPS-käsitellyissä soluissa. Berberiini palautti superoksidismutaasin (SOD) antioksidatiivista kapasiteettia, jota LPS-käsitely oli heikentänyt.

Näin berberiini siis pystyy tehostamaan antioksidatiivista kapasiteettia hapetusstressiä vastaan. Toisessa kanadalaisessa artikkelissa kerrotaan niinikään kuinka berberiini ehkäisee valtimoissa hapetusstressiä ja inflammaatiota, ja suojaa siten valtimotauteja vastaan (Mulvihill ja Huff 2010).

Xiao M, Men LN, Xu MG, et al. Berberine protects endothelial progenitor cell from damage of TNF-α via the PI3K/AKT/eNOS signaling pathway. European Journal of Pharmacology. 2014 Sep 22. pii: S0014-2999(14)00676-1. doi: 10.1016/j.ejphar.2014.09.024.
Sarna LK, Wu N, Hwang SY, Siow YL, O K. Berberine inhibits NADPH oxidase mediated superoxide anion production in macrophages. Can J Physiol Pharmacol. 2010 Mar;88(3):369-78. doi:10.1139/Y09-136
Mulvihill EE, Huff MW. Antiatherogenic properties of flavonoids: implications for cardiovascular health. Canadian Journal of Cardiology. 2010 Mar;26 Suppl A:17A-21A Free Full Text. Abstract

Berberiini ja sydän- ja verisuonitaudit
Tulehdus valtimotaudeissa