EPA ehkäisee ja pienentää paksusuolen polyyppejä

Kalaöljyn omega-3-rasvahappo EPA (eikosapentaeenihappo) estää paksusuolen polyyppien syntyä ja pienentää niiden kokoa, osoittaa uusi englantilainen tutkimus. Polyypit voivat muuttua syöväksi, joten EPA voi näin ehkäistä myös paksusuolen syöpää.

Entuudestaan tiedetään, että EPA estää laboratorio- ja prekliinisissä malleissa paksusuolen syöpää. Niinpä esimerkiksi englantilainen syöpäbiologian professori Mike Tisdale suosittelee syöpäpotilaille EPAa 2 grammaa päivässä, koska se parantaa ennustetta.

Tässä työssä testattiin uudenlaista EPAa, vapaata EPAn rasvahappoa (EPA-FFA), jolla uskotaan olevan kemoterapeuttista vaikutusta potilailla, joilla esiintyy suvuttain ilmenevää familiaalista adenomatoottista polypoosia (FAP).


Kuvassa paksusuolen polyyppi, joka voi muuttua syöväksi.

55 potilasta jaettiin kahteen samanlaiseen ryhmään, joista toinen (28 henkilöä) sai puoli vuotta EPA-FFA:ta 2 grammaa päivässä ja toinen ryhmä (27 henkilöä) sai lumevalmistetta. Heille tehtiin monenlaisia tutkimuksia, muun muassa suolen tähystys ja suolen limakalvon rasvahappoanalyysi.

EPA-FFA-hoito vähensi keskimäärin 22,4 % polyyppien määrää ja 29,8 % niiden kokoa (läpimittaa). Vaikutusjakson aikana polyyppikuormitus väheni EPA-FFA-ryhmässä, mutta se kasvoi lumeryhmässä. Kalaöljy lisäsi limakalvon EPA-pitoisuutta keskimäärin 2,6-kertaiseksi. EPA-FFA oli yhtä hyvin siedettyä kuin lume.

Johtopäätökset: "EPA-FFA on kemopreventiivistä familiaarisessa adenomatoottisessa polypoosissa (FAP) ja sen teho vastaa aikaisemmissa tutkimuksissa syklo-oksigenaasi-2 -estäjillä saatua vaikutusta. EPA on lupaava ja turvallinen aine paksusuolisyövän kemopreventioon", kirjoittavat tutkijat.

West NJ, Clark SK, Phillipis RKS, et al. Eicosapentaenoic acid reduces rectal polyp number and size in familial adenomatous polyposis. Gut gut.2009.200642 Published Online First: 26 March 2010

Clinical trial number NCT00510692

Tutkimuksen johtaja: Professor Mark Hull, Section of Molecular Gastroenterology, Leeds Institute of Molecular Medicine, St James's University Hospital, Leeds LS9 7TF, UK; M.A.Hull@leeds.ac.uk