Ubikinoni ehkäisee väsymistä rasituksessa

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 ehkäisee fyysisen kuormituksen aiheuttamaa väsymistä, osoittaa Upsalan yliopistossa tehty hiirikoe. Se tukee aikaisemmin miehillä tehtyä tutkimusta, jossa ubikinoni paransi suoritusta Wingaten testissä. Japanilainen raportti puolestaan osoitti, että ubikinonista on hyötyä urheilijoille.

Hiirten häntiin lisättiin paino, joka vastasi noin 5 % hiiren painosta. Sitten hiiriä uitettiin uuvuksiin asti ja siihen kulunut aika mitattiin. Ubikinonin mahdollista vaikutusta väsymisen ehkäisyssä tutkittiin antamalla sitä hiirille 0, 1,5, 15 tai 45 mg kiloa kohti päivässä 4 viikkoa. Uupumiseen kulunut aika kellotettiin ja lisäksi hiirten seerumista mitattiin ureatyppi (SUN), maitohappo ja maksan glykogeeni. Hiiret, jotka saivat eniten ubikinonia (45 mg/kg/vrk), jaksoivat uida pisimpään. Maksan glykogeenipitoisuus lisääntyi myös kummallakin suurimmista Q10-annoksista (15 ja 45 mg/kg/vrk) ja vastaavasti SUN-pitoisuus väheni. Maitohapon pitoisuuksissa ei ilmennyt merkitseviä muutoksia.

"Nämä tulokset viittaavat siihen, että ubikinoni parantaa uintikestävyyttä ja vastustaa väsymystä fyysisessä kuormituksessa", päättelevät tutkijat helmikuun Journal of Medicinal Food -lehdessä.

Fu X, Ji R, Dam J. Antifatigue effect of coenzyme q10 in mice. J Med Food. 2010 Feb;13(1):211-5. PubMed

Ubikinoni lisää miesten suorituskykyä Wingaten testissä
Japanilaistutkimus: Ubikinonista hyötyä urheilussa