Kalaöljy ehkäisee nuorten psykooseja

Kalaöljy ehkäisee riskiryhmään kuuluvien nuorten sairastumista psykoosiin ja skitsofreniaan, kertoo itävaltalais-sveitsiläis-australialaisen psykiatriryhmän raportti helmikuun Archives of General Psychiatry -lehdessä. Tutkimus on herättänyt maailmalla suurta kiinnostusta. "Kalaöljykapseli torjuu psykoottisen mielitaudin", tulkitsee raporttia BBC. Julkaisu vahvistaa useita aikaisempia kliinisiä tutkimuksia, joiden mukaan etyyliesteröity kalaöljy (E-EPA) nopeuttaa toipumista psykoosista ja masennuksesta. Suomalainen psykiatri Mauno Rauramo vaatii Duodecimia lisäämään kalaöljyn masennuksen hoitosuositukseen.

''Aluksi kollegat nauroivat meille, kun kerroimme voivamme kenties ehkäistä skitsofreniaa kalaöljyllä'', kertoo tutkimusta johtanut Wienin yliopiston lasten ja nuorten psykiatrian professori G. Paul Amminger Sidney Morning Heraldin haastattelussa.

Amminger on tutkinut jo pitkään kalaöljyn (E-EPAn) vaikutusta psykooseissa ja skitsofreniassa. Nyt hänen työryhmänsä testasi Wienin yliopistossa psykoosiriskissä olevien itävaltaisten nuorten hoitoa kalaöljyllä. "Vaikka psykiatrit osaavat tunnistaa nämä ihmiset, he eivät tiedä mitä heille pitäisi tehdä. Tällä hetkellä ei ole [lääkäreille annettuja] ohjeita siitä, kuinka näitä henkilöitä tulisi hoitaa", hän sanoo Reutersin uutistoimistolle.

Psyykelääkkeistä saattaa olla apua, mutta niillä on vakavia sivuvaikutuksia, ja ne leimaavat käyttäjänsä mielisairaaksi. Nuoret ihmiset eivät halua sitoutua käyttämään tällaisia lääkkeitä 5–10 vuotta, Amminger toteaa.

Nyt testattu kalaöljyhoito perustuu tietoon siitä, että skitsofreniaan liittyy epätasapaino aivojen rasvahapoissa, sanoo Amminger. Hänen työryhmänsä valitsi tutkimukseen (aluperin 256 ehdokkaasta) 81 riskiryhmään kuuluvaa 13–25-vuotiasta nuorta, joille annettiin joko kalaöljyä tai lumetta 12 viikkoa. Sen jälkeen heidän terveydentilaansa seurattiin vielä 40 viikkoa. Koko seuruu kesti siis vuoden. Kalaöljyryhmässä oli 14 miestä ja 27 naista ja lumeryhmässä vastaavasti 13 ja 27.

Koehenkilöilla oli suuresti lisääntynyt (ultra-high) riski sairastua psykoosiin. Heillä oli ennen ollut lieväasteisia tai ohimenneitä psykoottisia oireita tai heidän persoonallisuutensa oli skitsoidityyppiä tai heidän lähisukulaisensa sairasti skitsofreniaa, joka oli heikentänyt henkisiä toimintoja. Nämä kriteerit täyttävillä ihmisillä arvioidaan olevan jopa 40 % riski sairastua psykoosiin vuoden kuluessa.

Kalaöljyä annettiin päivittäin neljä kapselia (á 0,5 grammaa). Annos sisälsi yhteensä 700 mg EPAa, 480 mg DHA:ta ja 10 mg E-vitamiinia. Lumekapselit sisälsivät kookosöljyä, johon oli lisätty 10 mg E-vitamiinia ja 10 mg kalaöljyä, jottei niitä voinut erottaa maun perusteella plaseboiksi. Kookosöljy ei sisällä omega-3:a. Kokeessa pysyi loppuun asti 76 henkilöä (94 %), mikä puhuu sen puolesta, että öljyt olivat hyvin siedettyjä. Alussa kummankin ryhmän punasolujen EPA-pitoisuus oli sama, 0,5 % ja DHA kalaöljyryhmässä 2,8 % ja lumeryhmässä 2,8 %. Omega-6/omega-3-suhde aleni merkitsevästi kalaöljyryhmässä, mutta ei lumeryhmässä.

Vuoden kuluessa kokeen alkamisesta vain 2 kalaöljyä saanutta (5 %), mutta 11 lumetta saanutta koehenkilöä (28 %) sairastui psykoosiin. Vaikutusjakson päätyttyä vain yksi kalaöljyä saanut sairastui psykoosiin. Kalaöljyryhmässä ilmeni vähemmän psykoottisia oireita ja heidän psyykkiset toimintonsa kohenivat, eikä sivuvaikutuksia ilmennyt. Ammingerin mukaan kalaöljykapseleiden teho oli yhtä hyvä kuin psyykelääkkeiden aikaisemmissa tutkimuksissa. Kalaöljyn omega-3-rasvahapot edistävät aivojen hermovälittäjäaineiden, serotoniinin ja dopamiinin, toimintoja. Kalaöljy lisää aivoissa myös glutationi-nimisen antioksidantin pitoisuutta, mikä suojaa neuroneja (aibosoluja) hapetusstressiltä, Amminger lisää. Skitsofreenikoilla on yleensä tavallista vähemmän glutationia, mutta kalaöljy lisää sen määrää.

Kalaöljyryhmän psyykkiset oireet olivat lievemmät kuin verrokeilla, kirjoittavat psykiatrit. He korostavat, että skitsofrenian mahdollisimman varhain aloitettu hoito antaa parhaat tulokset. Tutkimuksen merkittävin havainto oli, että kalaöljyä saaneet säilyivät verrokkeja paremmassa kunnossa vielä vuoden ajan 12 viikon vaikutusjakosn jälkeenkin. Vastaavaa ei ole koskaan nähty lääkehoidossa, korostavat tutkijat. Kalaöljyn pitkäaikaisvaikutus perustunee aivosolujen suojaamiseen (neurotrooppiiseen vaikutukseen), toteavat psykiatrit. Heidän aikaisemmassa MRI-tutkimuksessaan E-EPA lisäsi glutationin määrää aivojen otsalohkoissa. Glutationi ehkäisee ja vaimentaa hapetusstressiä, joka vallitse skitsofreenikon aivoissa.

Kalaöljy on lupaava ja turvallinen aine riskiryhmien psykoosien ehkäisyyn. Kalaöljyä voidaan käyttää myös masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja päihteiden käytön ehkäisyyn, Amminger sanoo Reutersille. Hän toivoo nyt lääkäreiden vihdoin ottavan kalaöljyn käytön todesta. Hänen työryhmänsä suunnittelee jo uutta kalaöljyllä tehtävää monikeskushanketta, johon kutsutaan 320 riskiryhmään kuuluvaa henkilöä. Nyt julkaistua tutkimusta rahoitti Stanley Medical Research Institute.

Amminger GP, Schäfer M, Papageorgiou K, et al. Long-Chain -3 Fatty Acids for Indicated Prevention of Psychotic Disorders: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(2):146-154. Full Free Text

Sidney Morning Herald 2.2.2010
Nutraingredients.com 2.2.2010
BBC:n uutinen tutkimuksesta
Amminger: E-EPA nopeuttaa toipumista psykoosista
Turkulaispsykiatrit: E-EPA psykoosin hoidossa