Fibromyalgia ja ubikinoni (koentsyymi Q10)

Fibromyalgiaa potevilla ihmisillä on ubikinonin eli koentsyymi Q10:n puutetta, lisääntynyt mitokondrioiden hapetusstressi ja rasvojen härskiintyminen, ilmenee epanjalaisen Sevillan yliopiston tutkimuksista. Puutos on helppo korjata nauttimalla ubikinonia ruuan lisänä. Sopiva päiväannos on 100-200 mg.

Fibromyalgia on krooninen oireyhtymä, jonka perimmäistä syytä ei tunneta. Tilaa luonnehtivat eri puolilla kehoa ilmenevät kiusalliset kiputilat sekä väsymys, päänsärky, unihäiriöt ja masennus. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että fibromyalgiaan liittyy lisääntynyt hapetusstressi ja piilevä ubikinonin puute.

Sevillan yliopistossa on tutkittu jo pitkään fibromyalgian biologiaa. Tutkimuksissa on selvinnyt, että ubikinonin mittaaminen potilaiden verestä kuvastaa mitokondrioissa vallitsevaa hapetusstressiä ja toiminnanhäiriötä. Samojen tutkijoiden aikaisemmasta 37 fibromyalgiapotilaan raportista (2008) ilmeni, että heidän solujensa ubikinonipitoisuus oli noin 40 % pienempi kuin terveiden verrokkien.

Tässäkin työssä ubikinonia mitattiin fibromyalgiapotilaiden yksitumaisista (monunukleaarisista) verisoluista ja selvitettiin hapetusstressin osuutta mitokondrioiden toimintahäiriöissä. Näytteet otettiin 20 potilaalta (2 miestä ja 18 naista) ja 10 terveeltä verrokilta. Potilaat kuuluivat Sevillan Fibromyalgiayhdistykseen. Heillä ubikinonin pitoisuudet olivat merkitsevästi pienemmät kuin terveiden verrokkien. Samanaikaisesti potilaiden mitokondrioissa oli enemmän superoksidia (vapaa radikaali) ja heidän veriplasmassaan oli lipidiperoksidaatiota (rasvojen härskiintymistä).

Hapetusstressi voi lisätä kipuherkkyyttä eri puolilla kehoa. Lisäksi se voi lisätä väsymystä (kroonista väsymysoireyhtymää). Eritoten superoksidi lisää kiputuntemuksia. Rasvojen härskiintyminen, lipidiperoksidaatio, puolestaan lisää masennuksen riskiä. Tämä raportti selventää monella tavalla fibromyalgian biokemiallisia taustoja.

Johtopäätös on, että fibromyalgiassa vallitsee lisääntynyt hapetusstressi ja ubikinonin puutostila. Ubikinoni on tehokas hapetusstressin estäjä ja hillitsijä, siis antioksidantti. Tutkimus puoltaa ubikinonin suosittelemista ravintolisänä fibromyalgiaa poteville ihmisille. Tutkija Mario Cordero suunnittelee tieteellistä projektia, jossa testataan suomalaista Bio-Vitan ubikinonin vaikutusta potilailla.

Cordero MD, De Miguel M, Moreno Fernandz AM, et al. Mitochondrial dysfunction and mitophagy activation in blood mononuclear cells of fibromyalgia patients: implication in the pathogenesis of the disease. Arthritis reserch therapy 2010 Jan 28;12(1):R17. [Epub ahead of print] Free Full Text

Cordero MD, Miguel MD, Carmona-López I, et al. Oxidative stress and mitochondrial dysfunction in Fibromyalgia. MINIREVIEW. Neuro Endocrinol Lett. 2010 Apr 29;31(2):169-173. PubMed

Thaimaalainen kaksoissokkotutkimus tukee näitä havaintoja (Sawaddiruk ym. 2019). Toinen uusi tutkimus vahvistaa, että ubikinoni lievittää kasvojen trigeminusneuralgiaa (Khuankaew ym. 2019).

Sawaddiruk P, Apaijai N, Paiboonworachat S, et al. Coenzyme Q10 supplementation alleviates pain in pregabalin-treated fibromyalgia patients via reducing brain activity and mitochondrial dysfunction. Free Radical Research. 2019 Aug 7:1-9. doi: 10.1080/10715762.2019.1645955.

Khuankaew C, Apaijai N, Sawaddiruk P, et al. Effect of coenzyme Q10 on mitochondrial respiratory proteins in trigeminal neuralgia. Free Radic Res. 2018 Apr;52(4):415-425. doi: 10.1080/10715762.2018.1438608.