Karnosiini suojaa maksaa alkoholilta

Karnosiini suojaa maksaa alkoholin haittavaikutuksilta, ilmenee uudesta turkkilaisesta rotilla tehdystä tutkimuksista. Tulokset vahvistavat äskettäin Taiwanilla tehdyn vastaavan kokeen havaintoja. Vastikään toinen turkkilainen raportti osoitti, että karnosiini suojaa aivoja alkoholilta. Karnosiini onkin nyt suuren tutkimusmielenkiinnon kohteena eri puolilla maailmaa.

Tutkimus tehtiin Istanbulin yliopiston biokemian osastolla. Lähtökohtana oli tieto siitä, että alkoholi lisää myrkyllisten aldehydien ja vapaiden radikaalien tuotantoa maksassa, joka voi saada niistä vaurion. Toisaalta karnosiini on tehokas antioksidantti, joka eliminoi sekä aldehydejä että radikaaleja elimistössä. Niinpä tutkijat testasivat, voidaanko alkoholin haittoja maksassa ehkäistä karnosiinilla.

Rotille annettiin suun kautta kolme humalluttavaa annosta etanolia (alkoholia) 5 g/kg 12 tunnin välein. Sen jälkeen niistä tutkittiin suuri määrä biokemiallisia tekijöitä, jotka kuvastavat alkoholin mahdollisesti aiheuttamia haittavaikutuksia maksassa: plasman maksaentsyymit (ALAT ja ASAT) sekä maksan triglyseridit, malonialdehydi (MDA), dieenikonjugaatti (DC), glutationi (GHS), C- ja E-vitamiinit, superoksididismutaasi (SOD), glutationiiperoksidaasi (GSH-Px) ja glutationitransferaasi (GST).

Etanoli lisäsi merkitsevästi veren maksaenstyymejä (ALAT- ja ASAT-arvoja), maksan triglyseridejä ja peroksideja. Vastaavasti maksaa suojaavat tekijät, C- ja E-vitamiinit, GHS, GSH-Px ja GST vähenivät merkitsevästi.

Osa rotista sai ennen etanolia karnosiinia juomavedessä (2 g/l) neljä viikkoa. Karnosiini ehkäisi maksaentsyymien (ALAT, ASAT) sekä MDA:n ja DC:n lisääntymisen. Lisäksi karnosiini suurensi GSH:n aktiivisuutta, mutta ei vaikuttanut triglyserideihin, C- ja E-vitamiineihin eikä SOD-, GSH-Px- eikä GST-arvoihin alkoholialtistuksen jälkeen. Maksan histologisessa rakenteessa ei havaittu muutoksia (alkoholialtistus oli kovin lyhytaikainen).

Karnosiini esti seerumin maksaentsyymien (transaminaasien, ALAT, ASAT) ja lipidiperoksien nousun alkoholia saaneilla rotilla”, päättelivät tutkijat.

Artun B, Küskü-Kiraz Z, Gulluoglu M., et al. The effect of carnosine pretreatment on oxidative stress and hepatotoxicity in binge ethanol administered rats. Human and experimental toxicology 2010 Jan PubMed

Tohtori Tolosen kommentti

Ihmisen maksan toimintaa tutkittaessa mitataan verestä juuri samoja asioita, tavallisimmin maksaentsyymejä ALAt ja ASAT. Tämän ja aikaisempien tutkimusten valossa karnosiinin käyttö ravintolisänä ehkäisee alkoholin haittoja maksassa ja aivoissa. Venäjällä tehtyjen kokeiden mukaan karnosiini ehkäisee ihmisillä alkoholin aiheuttamaa punasolujen hajoamista, hemolyyttistä anemiaa. Venäjällä karnosiinia käytetäänkin paljon alkoholismin hoidossa. Suositeltava päiväannos ihmiselle alkoholin haittojen torjuntaan on 800-1000 mg päivässä.

Karnosiini suojaa maksaa alkoholin haitoilta
Karnosiini suojaa aivoja alkoholilta
Karnosiini suojaa punasoluja alkoholin haitoilta