Diabetes ja magnesium

Magnesiumin niukka saanti ravinnosta lisää riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, ja kääntäen magnesiumin saannin lisäys parantaa diabeetikon ennustetta, ilmenee uusista tutkimuksista. Diabeetikon magnesiumin puute ei johdu välttämättä yksipuolisesta ruokavaliosta, vaan magnesiumin lisääntyneestä erityksestä virtsaan. Näistä syistä diabeetikon veren magnesiumia tulee seurata ja puutos pitää korjata ottamalla magnesiumia ravintolisänä. Aivan kuten raudan puutekin korjataan rautatableteilla. Parhaiten imeytyvissä magnesiumvalmisteissa on mukana B6- ja B12-vitamiineja.

Havaijilla tutkittiin yli 75 000 henkilön (valkoihoisten, Amerikan japanilaisten ja alkuperäisten havaijilaisten) riskiä sairastua diabetekseen. Tutkitut olivat iältään 45–75-vuotiaita. Etninen tausta, koulutustaso, painoindeksi, liikuntatavat, ruokavalion glykemiakuorma (GK), kuidut ja magnesium selvitettiin ja terveydentilaa seurattiin 14 vuotta. Sinä aikana tässä aineistossa todettiin 8587 uutta tyypin 2 diabetesta. Kävi ilmi, että runsas ravinnon kuitu ja magnesium vähensivät taudin riskiä, kun taas suuri glykemiakuorma lisäsi sitä valkoihoisilla. Diabetesta voidaan ehkäistä valitsemalla ruuat oikein, päättelivät tutkijat Journal of Nutrition -lehden tammikuun 2010 numerossa [1].

Australiassa selvitettiin 1453 kotonaan asuvan aikuisen seerumin magnesiumpitoisuuden yhteyttä diabetekseen. Pitoisuus oli keskimäärin 0.84+/-0.06mmol/l. Tutkituista 25 henkilöä (1,7 %) jäi puuterajan <70 mmol/l alapuolelle. Pienimmät pitoisuudet todettiin henkilöillä, joilla oli todettu diabetes tai esidiabetes (alentunut sokerinsieto). Magnesiumin puutos oli yli kymmenen kertaa tavallista yleisempää äskettäin diagnosoiduilla diabeetikoilla, 8,6 kertaa yleisempää ”vanhoilla” diabeetikoilla ja 6,8 kertaa yleisempää verenpainelääkkeitä käyttävillä henkilöillä. [Verenpainelääkkeet lisäävät magnesiumin eritystä virtsaan.] Diabeteksen ja magnesiumin puutteen välillä todettiin siis voimakas korrelaatio. Sitä ei kuitenkaan havaittu vielä esidiabeteksessa (alentuneessa sokerinsiedossa) [2].

Meksikolaisessa aineistossa magnesiumin puute heikensi insuliiniherkkyyttä, ja se liittyi haiman insuliinia tuottavien beetasolujen heikentyneeseen toimintaan. Havainto puoltaa magnesiumin käyttöä diabeetikon ravintolisänä [3].

1. Hopping BN, Erber E, Grandinetti A, et al. Dietary fiber, magnesium, and glycemic load alter risk of type 2 diabetes in a multiethnic cohort in hawaii. Journal of Nutrition. 2010 Jan;140(1):68-74. Epub

2. Simmons D, Joshi S, Shaw J. Hypomagnesaemia is associated with diabetes: Not pre-diabetes, obesity or the metabolic syndrome. Diabetes Research and Clinical Practice. 2010 Epub ahead of print

3.Simental-Mendía LE, Rodríguez-Morán M, Guerrero-Romero F. Failure of beta-cell function for compensate variation in insulin sensitivity in hypomagnesemic subjects. Magnesium Research. 2009 Sep;22(3):151-6. Abstract

Tohtori Tolosen kommentti

Jo vuosikymmeniä on tiedetty, että magnesiumin niukka saanti altistaa diabetekselle ja kääntäen, että magnesiumin runsas saanti ehkäisee tautia ja parantaa sen kulkua. Uudet tutkimukset vahvistavat näitä käsityksiä, vaikka näissä tutkimuksissa olikin mitattu vain seerumin magnesiumia. Siinä puute näkyy huonommin kuin punasoluissa, sillä suurin osa magnesiumista on solujen sisällä, ja elimistön säätömekanismit pyrkivät pitämään seerumin magnesiumin pitoisuuden normaalina, vaikka soluissa olisikin jo puutetta. Magnesiumin puutetta ei voi mitenkään muuten todeta kuin mittaamalla verestä. Vajaus ei anna mitään tunnusomaisia oireita, mutta se heikentää vastustuskykyä sydän- ja valtimotauteja ja muita sairauksia vastaan.

En voi ymmärtää miksi Suomen Diabetesliitto vastustaa julkisesti magnesiumin ja muidenkin diabeetikolle tarpeellisten ravintolisien käyttöä.

Lue mitä Suomen Diabetes-lehti kirjoittaa ravintolisistä
Magnesium, diabetes, verenpaine ja aivohalvaus
Magnesium – monipuolinen kivennäisaine