Seerumin omega-6/omega-3 -suhde ja sydäntautiriski

Seerumin omega-6/omega-3 -suhde ilmaisee varsin hyvin, kuinka suuri riski keski-ikäisellä ihmisellä on sairastua sepelvaltimotautiin ja kuolla sydäntautiin. Kanadassa ja USA:ssa tehty yli 2000 ihmisen rasvahappoanalyysi antaa uutta tietoa omega-6- ja omega-3-rasvahappojen merkityksestä sydänterveydelle. Kalaöljyn käyttö ravintolisänä näyttää vähentävän sairastumisen ja sydänkuoleman riskiä.

Tutkimuksen lähtökohtana olivat aikaisemmat raportit, joissa on osoitettu, että kun seerumin omega-3-rasvahappojen yhteinen pitoisuus on yli 7 % (kaikista seerumin rasvahapoista), on sepelvaltimotaudin riski yli kolmannesta pienempi kuin jos omega-3-rasvahappoja on vähemmän. Kun EPAn ja DHA:n yhteispitoisuus seerumissa ylittää 4,6 %, vähenee kuolemaan johtavan sydänkohtauksen riski peräti 70 %. Lisäksi aikaisemmin on havaittu, että korkea AA/EPA-suhde (arakidonihapon suhde EPAan) lisää masennuksen ja neuroottisuuden ja muidenkin pitkäaikaissairauksien riskiä, kirjoittavat tutkijat.

Tässä työssä he analysoivat 2053 kotonaan asuvan kanadalaisen ja yhdysvaltalaisen henkilön seerumin omega-6- ja omega-3-rasvahapot ja niiden keskinäiset suhteet määritettiin. Tutkituista 54 % oli miehiä ja 46 % naisia. Keski-ikä oli 57 vuotta. Osa tutkituista oli käyttänyt kalaöljyä ravintolisänään, joten pitoisuuksien hajonta oli suuri ja se tarjosi mahdollisuuden hakea raja-arvoja, jotka ilmaisisivat, milloin sepelvaltimotaudin ja sydänkohtauksen riski olisi pienemmillään. Pohjois-Amerikassa miesten tyypilliset seerumin rasvahappojen suhteet ovat omega-6:omega-3= 8.1, AA:EPA=16.2, AA:DHA= 4.2 ja AA:(EPA+DHA)= 3.3. Mikään näistä suhteista ei kuulu tässä tutkimuksessa määriteltyyn ”vähäisen sydäntautiriskin” ryhmään. [Suomessa AA/EPA-suhde on (ilman kalaöljyn käyttöä) keskimäärin 7-8:1; ihanteellinen suhde on enintään 3:1.]

Mitä enemmän seerumissa oli omega-3-rasvahappoja (EPA ja DHA), sitä vähemmän siinä oli omega-6:tta (arakidonihappoa, AA), jota pidetään tulehdusta aiheuttavana. Syynä on se, että kun AA:ta on liikaa suhteessa omega-3:een, osa siitä (AA:sta) muuntuu elimistössä tulehdusta välittäviksi yhdisteiksi, sytokiineiksi. Hiljainen krooninen tulehdus (inflammaatio) on pääasiallinen valtimotaudin syytekijä.

Tutkijat arvioivat, että 95 % tutkituista olisi sepelvaltimotaudin ”pienen riskin kategoriassa”, jos heidän seeruminsa omega-3-rasvahappojen osuus olisi yli 7,2 % ja omega-6:omega-3-suhde olisi alle 4,5 ja lisäksi AA:(EPA+DHA) -suhde olisi alle 1,4. Vastaavat sydänkuoleman riskiä ennustavat suhteet olisivat EPA+DHA yhteensä >4,6 %, omega-6:omega-3 <5,8 ja AA:(EPA+DHA) < 2,1. Kasvin siemenöljyn omega-3-rasvahappo ALA ei korreloinut juuri lainkaan sydäntaudin riskiin.

Ne henkilöt, joiden riski oli vähäinen ja omega-3-pitoisuus suuri (EPA+DHA vähintään 4,6 %) olivat syöneet päivittäin keskimäärin 1500 mg EPAa+DHA:ta kala- ja meriruoasta sekä kalaöljyvalmisteista. Erään toisen raportin mukaan pohjoisamerikkalaisten miesten rasvahapposuhteet korjaantuvat kolmessa viikossa ”vähäisen riskin kategoriaan”, kun he ottavat päivittäin 640 mg EPAa ja 640 mg DHA:ta. Tutkijat muistuttavat, että omega-3-indeksiä eli EPA+DHA:n osuutta (%) seerumin kaikista rasvahapoista on esitetty uudeksi tavaksi arvioida sydäntaudin riskiä. EPA+DHA:n osuus 4,6 % vastaa omega-3-indeksiä >8 %, mikä antaa erittäin hyvän suojan sydänkohtausta vastaan.

Kanadalainen Kaitlin Samantha Roke julkaisi 2016 erinomaisen väitöskirjan kalaöljystä. Voit lukea sen kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.

Holub B, Wlodek M, Rowe W, Piekarski J. Correlation of omega-3 levels in serum phospholipid from 2053 human blood samples with key fatty acid ratios. Nutrition Journal, Dec 24 2009, 8:58 doi:10.1186/1475-2891-8-58
Free Full Text
Roke KS, Exploration of the perceived and actual benefits of omega-3 fatty acids and the impact of FADS1and FADS2genetic informationon dietary intake and blood levels of EPA and DHA. ThesisPresented toThe University of Guelph (Canada) 2016 Free Full text