Berberiini ehkäisee luukatoa

Berberiini, yhdessä D3- ja K1-vitamiinien kanssa annettuna, lujittaa luustoa ja ehkäisee luukatoa naisilla vaihdevuosien jälkeen, ilmenee Bostonin yliopiston tutkimuksesta. Aikaisemmin berberiini on liitetty vatsavaivojen, diabeteksen, veren rasvahäiriöiden, valtimotautien, mielenterveysongelmien ja syövän ehkäisyyn ja hoitoon. Tohtori Tolonen toi berberiinin Suomeen kesällä 2009.

Luukato eli osteoporoosi on yleinen terveysongelma vaihdevuosien jälkeen. Sen syynä pidetään luuston haurastumista, joka johtuu estrogeenin vähenemiseen liittyvästä tulehdussytokiinien (TNF-alfa; IL-1 ja IL-6) lisääntymisestä elimistössä. Silloin luuta hajoaa enemmän kuin uutta luuta syntyy. Ravitsemustekijöillä uskotaan voitavan vaikuttaa myönteisesti luukatoon.

Tämän 14 viikon hoitokokeen tarkoitus oli selvittää tiettyjen fytokemikaalien ja luustolle välttämättömien ravintoaineiden vaikutusta postmenopausaalisilla naisilla. Naisia neuvottiin noudattamaan vähähiilihydraattista (VHH) välimerendieettiä ja harrastamaan aerobista liikuntaa. 17 naista arvottiin lumeryhmään ja 16 hoitoryhmään, jolle annettiin päivittäin kaksi kertaa 200 mg hop rho iso-alfahappoja, 100 mg berberiinisulfaattitrihydraattia, 12,5 mikrogrammaa D3-vitamiinia ja 500 mikrogrammaa K1-vitamiinia. Kokeen suoritti loppuun asti 32 naista. Vaikutusjakson alussa ryhmien välillä ei ollut merkittäviä eroja ravitsemuksessa eikä liikuntatottumuksissa.

Vaikutusjakson lopussa hoitoryhmän seerumin osteokalsiini (luunhajoamisen merkkiaine) oli vähentynyt 31 %, kun taas lumeryhmässä se oli lisääntynyt 19 %. Seerumin D-vitamiinin pitoisuus (25-OHD eli S-D-25) lisääntyi hoitoryhmässä 13 % ja väheni 25 % lumeryhmässä. Seerumin insuliininkaltainen kasvutekijä (IGF-1) lisääntyi molemmissa ryhmissä, mutta enemmän hoitoryhmässä. Sen saamat ravintolisät vaikuttivat suotuisasti luun aineenvaihduntaan, päättelivät tutkijat.

Holick MF, Lamb JJ, Lerman RH, et al. Hop rho iso-alpha acids, berberine, vitamin D(3) and vitamin K (1) favorably impact biomarkers of bone turnover in postmenopausal women in a 14-week trial. Journal of Bone and Mineral Metabolism, 2009 Dec 19. Epub ahead of print

Tohtori Tolosen kommentti

Tästä tutkimuksesta ei voida tietenkään sanoa, mikä oli berberiinin ja mikä muiden ravintolisän komponenttien yksittäinen merkitys luuston vahvistumisessa. Berberiini on kuitenkin tehokas tulehdussytokiinien ehkäisijä ja vaimentaja, joten sen käyttö ravintolisänä on todennäköisesti eduksi myös luuston terveydelle.