Krooninen väsymysoireyhtymä ja ubikinoni (Q10)

Krooninen väsymysoireyhtymä ja ubikinonin puute liittyvät toisiinsa, osoittaa uusi tutkimus, jota johti kuuluisa belgialainen neuropsykiatrian professori Micheal Maes. Hänen mukaansa ubikinonista voi olla merkittävää hyötyä tämän häiriön hoidossa. Tulos saa vahvistusta Espanjasta Sevillan yliopistosta, jossa on osoitettu että fibromyalgiapotilailla on usein ubikinoni puutetta.

Krooninen väsymysoireyhtymä on tila, joka muistuttaa suuresti fibromyalgiaa. Niitä luonnehtivat krooninen hiljainen tulehdus ja vapaiden radikaalien aiheuttama hapetusstressi. Tavanomaiset laboratorio- ja muut tutkimukset eivät yleensä osoita mitään poikkeavaa, josta syystä lääkärit arvelevat usein, että vika on "korvien välissä".

Maesin työryhmä mittasi veriplasman ubikinonin eli koentsyymi Q10:n pitoisuutta 58 oireyhtymää potevalla henkilöllä ja 22 terveellä verrokilla. Lisäksi selvitettiin Q10-pitoisuuden yhteyttä oireiden vaikeusasteeseen käyttäen FibroFatigue (FF) -skaalaa.

Tulosten mukaan potilaiden Q10-pitoisuus oli merkitsevästi (p=0.00001) pienempi kuin terveillä verrokeilla. Lähes puolella (44,8 %) potilaista pitoisuus oli pienempi kuin alin terveillä mitattu määrä, 490 µg/l. Mitä pienempi Q10-pitoisuus oli, sitä vaikeammat olivat oireet, väsymys ja autonomisen hermoston häiriötilat (neurokognitiiviset ongelmat). Pitoisuus alle 390 µg/l korreloi merkitsevästi myös huonoon muistiin ja keskittymiskykyyn.

Matalat Q10-pitoisuudet vaikuttavat taudin patofysiologiaan ja oireiden vaikeusasteeseen, päättelevät tutkijat. "Tuloksemme viittaavat siihen, että tällaiset potilaat hyötyisivät ubikinonilisästä, joka normalisoi veren ubikinonin pitoisuuden ja poistaa oireet. Löydökset, joiden mukaan matala Q10-pitoisuus on itsenäinen kroonisen sydämen vajaatoiminnan ja sydänkuoleman riskitekijä kroonisessa väsymysoireyhtymässä, saattaa selittää aikaisempien raporttien havainnot, että tätä oireyhtymää potevat kuolevat 25 vuotta nuorempina kuin muut sydämen vajaatoimintaa sairastavat henkilöt väestössä yleensä. Koska [kolestrolia alentavat] statiinit alentavat merkitsevästi plasman Q10-pitoisuutta, statiinihoitoa on pidettävä vasta-aiheisena tässä taudissa, ellei potilaille anneta ubikinonia ravintolisänä", kirjoittavat tutkijat Neuroendocrinology Letters -lehdessä.

Maes M, Mihaylova I, Kubera M, et al. Coenzyme Q10 deficiency in myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome (ME/CFS) is related to fatigue, autonomic and neurocognitive symptoms and is another risk factor explaining the early mortality in ME/CFS due to cardiovascular diseases. Neuro Endocrinol Lett. 2009;30(4). [Epub ahead of print]

Ubikinoni – Tohtori Tolosen katsaus