Omega-3-rasvahapot ja mielenterveys

Omega-3-rasvahapot – tai pikemminkin niiden puutteet – liittyvät mielenterveysongelmiin, raportoi Amerikan Psykologiliiton (American Psychological Association) tiedelehti Behavioral Neuroscience joulukuun numerossaan. Lehti julkaisi Yhdysvaltain valtion tutkimuslaitoksessa (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA) tehdyn uudenlaisen hiiritutkimuksen omega-3-rasvahapoista. "Kala on aivoruokaa", tiivistävät tutkijat.

Liian niukka omega-3-rasvahappojen saanti haittaa aivojen tiedonsiirtoa henkilöillä, joilla on skitsofrenia, kaksisuuntainen mielialahäiriö (maanis-depressiivinen mielisairaus), ADHD (keskittymis- ja tarkkaavuushäiriö), Huntingtonin tauti tai muu keskushermoston häiriötila, sanoo NIAAA:n tutkimusjohtajan Norman Salem Jr:n johtama tutkijaryhmä. Kalarasvan omega-3-rasvahapot EPA ja DHA ovat mitä tärkeimmät hermosolujen normaalin rakenteen ja toiminnan kannalta.

Salem haluaa kumota vallitsevat ravitsemusopit, joiden mukaan "rasva on epäterveellistä". Elimistö ei kykene itse valmistamaan näitä välttämättömiä rasvahappoja (EPA ja DHA), vaan ne on saatava ravinnosta tai ravintolisistä. "Ihmiset kykenevät muuntamaan alle prosentin [kasviperäisestä] omega-3:sta (ALA) DHA:ksi. Tästä syystä DHA on tärkeä ihmisravinnon ainesosa", sanoo tutkimukseen osallistunut tohtori Irina Fedorova. "EPA tunnetaan jo tulehdusta ehkäisevänä ja sydäntä ja valtimoita suojaavana rasvahappona, mutta DHA muodostaa jopa yli 90 % aivojen, retinan ja hermojen omega-3-rasvahapoista", hän lisää.

Raskaana oleville hiirille ja niiden poikasille syötettiin neljää erilaista dieettiä. joissa oli eri määriä omega-3-rasvahappoja. Osa ei saanut niitä ollenkaan. Poikasten kasvua ja kehitystä seurattiin erityisesti hermoston kehitystä mittaavilla testeillä, muun muassa kuinka ne reagoivat äkilliseen, voimakkaaseen ääneen. Normaalisti eläimet säikähtävät ja kyyristyvät. Jos ne kuulevat ensin pehmeämmän äänen, kova ääni ei säikäytä niin yhtä pahasti. Normaali hermojärjestelmä valmistautuu pehmeän varoitusäänen avulla mahdolliseen kovaan ääneen; tätä adaptiivista prosessia kutsutaan nimellä sopeutuva sensomotorinen liike (adaptive sensorimotor gating).

Adaptiivinen sensomotoriikka toimi normaalisti vain DHA:ta ja EPAa saaneilla hiirillä – mutta ei ALAa saaneilla. Kun keskushermostosta puuttuu DHA:ta, hiiret jäivät äänikokeen jälkeen pysyvästi pelokkaiksi ja ne säikkyivät muitakin ääniä. "Vähäinenkin DHA:n puute heikentää aivojen toimintoja", tulkitsee Salem.

Ihmisillä heikko ´sensomotor gaiting´ on tunnusomainen piirre monissa neuropsykiatrisissa häiriöissä, kuten ADHD:ssa ja skitsofreniassa. Omega-3-rasvahappojen merkityksestä keskushermostolle on kertynyt valtavasti uutta tietoa, joka lisää kiinnostusta kalaöljyn käyttöön mielenterveysongelmissa, kenties lääkkeiden lisänä, tulkitsevat tutkijat. Esimerkiksi skitsofreenikoilla on tavallista vähemmän välttämättömiä rasvahappoja, ehkä perinnöllisistä syistä ja näiden ravintoaineiden huonon aineenvaihdunnan vuoksi, työryhmä kirjoittaa. Yleisesti ottaen [amerikkalainen] ruokavalio sisältää paljon vähemmän omega-3- kuin omega-6-rasvahappoja, korostaa Salem. Runsas omega-6:n (linolihapon) saanti heikentää elimistön kykyä ottaa vastaan omega-3:a. Lopputuloksena on tuplariski saada liian vähän omega-3:a suhteessa omega-6:een, hän tiivistää.

Fedorova I, Alvheim AR, Hussein N, Salem N Jr. Deficit in Prepulse Inhibition in Mice Caused by Dietary n-3 Fatty Acid Deficiency.Behavioral Neuroscience, 2009;123, 6. e-Published before print Eurekalert.com

Tohtori Tolosen kommentti

Tämäkin tutkimus vahvistaa kaikkea sitä, mitä olen tuonut esille kirjoissani Ravitsemus ja mielenterveys, Voita masennus luonnollisesti ja Näring och mental hälsa. Tutkimukset puoltavat eritoten E-EPAn käyttöä neuropsykiatristen häiriöiden ennaltaehkäisyssä ja täydentävässä hoidossa. Elimistö muuntaa EPA-rasvahappoa DHA:ksi tarpeen mukaan. Toinen vaihtoehto on E-EPAn ja E-DHA:n yhdistelmä, josta aivot saavat suoraan myös DHA:ta. Joka tapauksessa kannattaa valita valmiste, jossa on mukana myös D-vitamiinia, sillä se tehostaa omega-3:n suotuisia vaikutuksia kaikkialla elimistössä.

Psykiatri Mauno Rauramo Laukaalta teki 15.11.2009 Suomalaiselle Lääkäriseura Duodecimille aloitteen omega-3-rasvahappojen lisäämisestä masennuksen Käypä hoito -ohjeisiin. Hän kirjoitti näin:

Miksi omega-rasvahapot eivät ole käypä hoito suosituksessa masennuksen hoidossa?

"Yli 30 vuotta on tutkittu rasvahappojen merkitystä mielenterveyteen. 1999 Harwardin yliopiston psykiatrian professori Andrew L. Stoll osoitti niiden tehoavan masennukseen. Lisätutkimuksia kaivattiin ja niitä tehtiin. Joulukuussa 2006 Yhdysvaltain psykiatriyhdistys APA julkaisi suosituksensa, jossa se suositti EPA tai EPA ja DHA käyttöä masennuksen hoidossa sekä tavallisessa tai kaksisuuntaisessa masennuksessa. APA perusti komitean jossa oli USA:sta ja Isosta-Britanniasta 11 johtavaa psykiatria ja psykologia. Komitea kävi läpi tieteelliset tutkimukset ja laati meta-analyysin vakavasta masennuksesta.Komitean käsikirjoitus käsiteltiin ja tarkastettiin kolmessa APA:n komiteassa.

"Suositukseksi tuli, että pitäisi syödä vähintään 2 kala-ateriaa viikossa. Mielialan vaihteluista, impulsiivisuudesta ja psykoottisista oireista kärsiville suositellaan 1000 mg omega-3 rasvahappoa lisähoidoksi ja mielialahäiriöissä 1-9 g välillä olevia annoksia. Yli 3 gramman annoksia vain lääkärin valvonnassa verenohenemisriskin takia.

"Ravintolisä lääkkeen ohessa ei aiheuta riskejä, mutta siitä on potentiaalista hyötyä vakavassa masennuksessa ja kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä. Komitea esittää että kalaöljyä käytetään käyvän hoidon lisänä.

"Suositus ja sen perusteet on julkaistu Journal of Clinical Psychiatry 2006;67(12): 1954-67.

"Itse olen käyttänyt potilashoidossa omega 3 rasvahappoja lääkityksen lisänä yleensä 1 g [päivässä] puhdasta epa-rasvahappoa ja mielestäni se selkeästi tehostaa noin 2 kuukauden kuluttua käyvän hoidon tehoa. Onko Suomen psykiatriyhdistyksellä tai käypä hoito komitealla jotain salaista tietoa joka kumoaa tehdyt tutkimukset ja selvitykset. Ehkä USA:n psykiatriyhdistyskin omaa melkoista arvovaltaa. Toivoisin että omega-rasvahappo ravintolisä otettaisiin mukaan käypä hoito suositukseen masennuksen hoidossa.

Mauno Rauramo psykiatrian erikoislääkäri Laukaa"

Rauramon kirje on nyt sellaisenaan lääkäreiden suosimalla Duodecimin nettikeskustelupalstalla.