Näin berberiini säätää sokeriaineenvaihduntaa

Berberiini alentaa kohonnutta verensokeria yhtä tehokkaasti kuin suun kautta otettavat diabeteslääkkeet metformiini, sulfonyyliureat ja tialtsolidinit (rosiglitatsoni ja pioglitatsoni). Berberiini lisää synergisesti niiden tehoa, jolloin lääkkeen annosta voidaan pienentää ja sivuvaikutuksia voidaan ehkäistä. Uuden tutkimuksen mukaan metformiini lisää Alzheimerin taudin riskiä, jota taas berberiini ja karnosiini vähentävät. Berberiiniä ja karnosiinia saa terveyskaupasta.

Berberiini on tehokas ja turvallinen aine hoidettaessa tyypin 2 diabetesta, johon liittyy veren rasvahäiriö (dyslipidemia), kirjoittaa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (2008). "Berberiinin vaikutus on yhtä hyvä kuin metformiinin", kirjoittaa Metabolism-lehti (2008). "Berberiini on tyypin 2 diabetekseen ihanteellinen aine, joka vaikuttaa eri tavalla kuin metformiini ja rosiglitatsoni", kirjoittaa Metabolism-lehti (2009).

Berberiini parantaa sokeritasapainoa monella tavalla:


1. Berberiini ehkäisee Foxo1-nimisen geenin fosforylointia (Sun et al. 2009), mikä ehkäisee ja korjaa insuliiniresistenssiä (Chen ym. 2009) (kuvia). Foxo1:n hillintä voi parantaa maksan mitokondrioiden toimintoja ja korjata siten sokeri- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöitä (Nature Medicine 2009).

2. Berberiini lisää solujen kalvoilla sijaitsevien insuliinireseptorien ilmentymistä (määrää) ja parantaa niiden toimintoja. Toisin sanoen berberiini ehkäisee ja korjaa insuliiniresistenssiä, kun insuliinin teho paranee.
Berberiini lisää insuliinireseptoreja

3. Berberiini aktivoi inkretiineihin kuuluvaa, suolen erittämää glukagoninkaltaista peptidi-1:ä (GLP-1), joka hillitsee ylensyömistä ja parantaa verensokerin hallintaa. Inkretiinit lisäävät insuliiniherkkyyttä (insuliini toimii tehokkaammin).
Berberiini lisää ja aktivoi GLP-1:tä

4. Berberiini alentaa kohonnutta verensokeria estämällä DPP-entsyymiä samalla tavalla kuin monet uudet synteettiset lääkkeet (dipeptidyylipeptidaasi-4:n estäjät).

5. Berberiini estää humaania tyrosiinifosfataasi B1:tä ( (h-PTP 1B), mikä myös estää veren sokeripitoisuuden lisääntymistä.

6. Berberiini vähentää ravinnon sokerin imeytymistä suolesta vereen ja aktivoi sokerinkuljettajaa (GLUT4), mikä siirtää veressä olevaa sokeria luurankolihaksiin, jossa se poltetaan energiaksi. Berberiini edistää sokerin hajoamista palorypälehapoksi (glykolyysiä). Berberiini tasapainottaa veren paasto- ja aterianjälkeistä sokeripitoisuutta, jolloin myös sokerihemoglobiini eli ”pitkä sokeri” (HbA1c) pysyy paremmin kurissa. HbA1c-lukema (%) osoittaa veren sokeritasapainoa koetta edeltävien 2–3 kuukauden aikana ja ennustaa diabeteksen lisätautien riskiä.

7. Berberiini säätää useita insuliinin eritykseen ja sen tehoon vaikuttavia geenejä, kuten maksan HNF4a (hepatic nuclear factor 4 alpha). Tämä geeni lisää haiman insuliinin eritystä silloin, kun veren sokeripitoisuus nousee, osoittaa kiinalainen tutkimus.

8. Berberiini aktivoi AMPK:ta eli adenosiinimonofosfaattiriippuvaista proteiinikinaasia. Se on elimistön sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaa säätävä ”pääkatkaisija”, joka pitää yllä elimistön tasapainoa. Sen ratkaisevan tärkeä merkitys diabeteksessa ja muissa aineenvaihduntasairauksissa on alkanut selvitä vasta viime vuosina (Yeong ym. 2009). Berberiinin aikaansaama AMPK:n aktivointi johtuu mitokondrioiden AMP/ATP-suhteen suurentumisesta. AMPK:n aktivointi vaimentaa samalla makrofagien (syöjäsolujen) tulehdussytokiineja (TNF-alfa, IL-1beeta, IL-6 ym.).

Tulehduksen ehkäisy ja vaimenus onkin berberiinin merkittävä etu diabeteslääkkeisiin nähden, jotka eivät hoida tulehdusta eivätkä siten ehkäise lisätauteja. Berberiini alentaa myös kohonneita veren rasvoja, kokonais- ja LDL-kolesteroleja, triglyseridejä sekä alipoproteiineja (apo B), jolloin valtimotautien riski vähenee ja jo sairastuneen henkilön ennuste paranee. Tämäkin vaikutus perustuu osittain AMPK:n aktivointiin (Kim ym. 2009) ja osittain berberiinin vaikutuksiin maksan LDL-reseptoreissa.

Berberiini suojaa munuaisia vähentämällä fibronektiinin ja kollageenin kertymistä munuaiskeräsiin.

Berberiinin ehkäisee sokeristumisen lopputuotteiden (engl. Advanced Glycation Endpoducts, AGEs) haittoja. AGE:tä syntyy sokerin palaessa "väärää tietä", polyolipolkua (eli heksosaminireittiä) – kun normaali (ei-diabeetikon) reitti on pentoosifosfaattireitti. Polyolipolulla tarkoitetaan metabolista reittiä, jossa aldoosireduktaasi (ALR2) aktivoituu ja pelkistää glukoosin sorbitoliksi, jonka puolestaan sorbitolidehydrogenaasi muuntaa fruktoosiksi. Polyolipolku lisää sorbitolin kertymistä soluihin, mikä lisää AGE:n ja vapaiden radikaalien tuotantoa. AGE:t ovat pääasiallisia syytekijöitä diabeettisten silmä-, hermo-, munuais- ja valtimomuutosten synnyssä. Berberiini ehkäisee aldoosireduktaasia ja estää AGE:n haittojen syntyä lisäämällä esRAGE-reseptorien määrää soluissa.

Berberiinin annostelu: 1–1,5 grammaa päivässä ruoan yhteydessä.

Lisätietoa ja kirjallisuusviitteet