Ubikinoni ja kohonnut verenpaine

Ubikinoni ja kohonnut verenpaine on tutkimusaihe, joka kiinnostaa tutkijoita kautta maailman, sillä tämän ravintolisän säännöllinen käyttö suojaa sydäntä ja valtimoita. Uuden meta-analyysin mukaan ubikinoni saattaa alentaa kohonnutta verenpainetta. Joka kolmannella suomalaisella verenpainepotilaalla on diabeteksen esiaste. Tämäkin havainto puoltaa ubikinonin käyttöä, sillä se ehkäisee diabetesta.

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 on vitamiininkaltainen yhdiste, suosittu ravintolisä, jota tutkitaan vilkkaasti kaikialla maailmassa. Toronton yliopiston tutkijat laativat kriittiselle Cochrane-instituutille meta-analyysin ubikinonin mahdollisesta vaikutuksesta kohonneeseen verenpaineeseen.

Meta-analyysi tehtiin, koska useat kliiniset tutkimukset ovat viitanneet siihen, että ubikinonilisä (yleensä annoksella 100–200 mg/vrk) parantaa valtimoiden sisäseinämän (endoteelin) toimintaa ja alentaa kohonnutta verenpainetta. Lisäksi kliinisissä tutkimuksissa on osoitettu, että ubikinoni suojaa sydäntä. Kriteereinä tutkimusten hyväksymiselle tähän meta-analyysiin oli, että verenpainepotilaille oli annettu ubikinonia tai lumetta satunnaistetusti päivittäin vähintään kolme viikkoa. Tällaisia tutkimuksia löytyi kolme kappaletta, ja niihin oli osallistunut 96 potilasta.

Ubikinonihoito alensi systolista (ylä)painetta keskimäärin 11 mmHg ja diastolista (ala)painetta 7 mmHg. Kokeet olivat lyhytkestoisia ja niissä oli joitakin epävarmuustekijöitä, joten vielä ei tiedetä varmasti, alentaako ubikinonin käyttö kohonnutta verenpainetta pitkällä aikavälillä, päättelevät tutkijat.

Ho MJ, Bellusci A, Wright JM. Blood pressure lowering efficacy of coenzyme Q10 for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2009 Oct 7;(4):CD007435. PubMed

Aiheeseen liittyviä uusia tutkimuksia:
Ubikinoni suojaa diabeetikon valtimoita
Ubikinoni suojaa diabeetikon verisuonia
Ubikinonia statiineja käyttäville diabeetikoille
Ubikinoni hyödyllistä diabeteksen lisähoitona
Ubikinoni, sydäntaudit ja Menierin tauti
Ubikinoni ja lasten sydäntauti