Berberiini alentaa kohonnutta verensokeria

Berberiini alentaa kohonnutta verensokeria, mutta tämän luonnonlääkkeen vaikutustapaa sokeriaineenvaihdunnassa ei ole tunnettu täysin. Aikaisemmissa koe-eläintutkimuksissa on todettu, että berberiini lisää solujen insuliinireseptorien (vastaanottimien) määrää ja parantaa siten sokerin sisäänottoa soluihin ja sen palamista soluissa. Kiinan Akatemian uusi tutkimus tuo lisävalaistusta asiaan: Berberiini on yhtä tehokasta kuin synteettiset diabeteslääkkeet, mutta sen vaikutustapa on erilainen (turvallisempi).

Berberiinin vaikutusta tutkittiin tyypin 2 diabeetikoilla. Berberiini alensi merkitsevästi kohonnutta paastoverensokeria, glykohemoglobiinia (eli "pitkää sokeria", HbA1c), triglyseridejä sekä seerumin insuliinin pitoisuutta. Vaikutus paastoverenglukoosiin ja glykohemoglobiiniin oli yhtä voimakas kuin kahdella yleisesti käytetyllä lääkkeellä, metformiinilla ja rosiglitatsonilla (Avandia), mutta berberiinin vaikutusmekanismi oli toisenlainen kuin näillä synteettisillä lääkkeillä.

Berberiiniä saaneiden diabeetikkojen veren perifeeristen lymfosyyttien prosentuaalinen osuus (kaikista valkosoluista) lisääntyi merkitsevästi. Lymfosyytit ilmentävät (lisäävät) insuliinireseptoreja, huomauttavat tutkijat. Berberiini alensi tehokkaasti verensokeria myös B- ja C-hepatiittia (maksatulehdusta) potevilla tyypin 2 diabeetikoilla tai esidiabeetikoilla, joilla oli kohonnut paastoverenglukoosi-arvo. Näiden potilaiden maksan toiminta parani suuresti, mikä kävi ilmi maksaentsyymien pitoisuuksien ("maksa-arvojen") vähenemisenä veressä.

Tässä työssä tutkittiin myös berberiinin vaikutusta insuliinireseptorien (InsR) ilmentymiseen ja verenglukoosiin ihmisen soluissa. Insuliiniresistenssi ja diabetes nostavat veren sokeripitoisuutta, koska soluissa ei ole riittävästi insuliinireseptoreja. Berberiini korjaa tätä puutetta. Berberiini lisäsi InsR:n lähetti-RNA:n ja -proteiiinin ilmentymistä (ekspressiota) monissa ihmisen solulinjoissa (mm. CEM, HCT-116, SW1990, HT1080, 293T sekä B-hepatiittiviruksella tartutetut maksasolut). Berberiini lisäsi insuliinin stimuloimaa fosforylaatiota InsR beta-alayksikössä ja Akt-proteiiniperheessä.

Johtopäätökset:
"Tuloksemme vahvistivat berberiinin aktiivisen vaikutuksen ihmisen insuliinireseptoreihin ja että berberiini alentaa [kohonnutta] verensokeria. Aikaisemman ja tämän raportin perusteella suosittelemme vahvasti tyypin 2 diabeteksen hoitoon berberiiniä ihanteellisena aineena, jolla on erilainen vaikutusmekanismi kuin metformiinilla ja rosiglitatsonilla", kirjoittavat Kiinan Akatemian tutkijat.

Zhang H, Wei J, Xue R, et al. Berberine lowers blood glucose in type 2 diabetes mellitus patients through increasing insulin receptor expression. Metabolism. (Oct 2009) Epub ahead of print

Tohtori Tolosen kommentti

Rosiglitatsoni on aiheuttanut sivuvaikutuksia sydämessä, kirjoittaa Suomen Diabetesliitto. Berberiini on siis tervetullut lisä diabeteksen hoitoon. Tämä uusi kiinalaistutkimus vahvistaa aikaisempia havaintoja, joiden mukaan berberiini on tehokas ja turvallinen aine veren sokeri- ja rasvahäiriöiden luonnonmukaiseen hoitoon. Berberiini ehkäisee ja korjaa diabeteksen aiheuttamia muutoksia munuaisissa (Ren ym. 2017). Tehokaassa berberiinivalmisteessa on mukana myös kromipikolinaattia, mikä sekin parantaa veren sokeritasapainoa. Berberiiniä voi käyttää yksinään tai yhdessä tavanomaisen lääkityksen kanssa. Berberiini vähentää lääkkeiden tarvetta ja ehkäisee niiden sivuvaikutuksia. Tehokas ja turvallinen päiväannos on 1–1,5 grammaa päivässä.

Ren YL, Wang DK, Dong H, Lu FE. [Research progress of berberine in treatment of diabetic kidney disease].Review. Chinese.Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2017 Feb;42(3):438-442. doi: 10.19540/j.cnki.cjcmm.20161222.061.

Berberiini ja diabetes