Alzheimerin tauti ja krooninen tulehdus

Alzheimerin tauti on tila, jossa vallitsee matala-asteinen hiljainen tulehdus (inflammaatio), kirjoittavat englantilaiset ja irlantilaiset neurologit Neurology-lehdessä. Tulehdusta aiheuttavat sytokiinit pahentavat taudin kulkua. Niitä voidaan torjua ravintolisillä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että lyhytkestoinen akuutti tulehdus pahentaa hermoston rappeutumista. Niinpä tässä tutkimuksessa selvitettiin sekä akuutin että kroonisen tulehduksen merkitystä potilaiden henkiseen kuntoon.

Neurologit tutkivat 300 kotona asuvaa Alzheimer-potilasta. Heille tehtiin psykologisia testejä 2, 4 ja 6 kuukauden välein, ja tutkijat ja omaishoitajat arvioivat potilaiden kuntoa monin tavoin. Lisäksi heidän verestään mitattiin muun muassa tulehduksen merkkiaine nimeltään tuumorinekroositekijä alfa (TNF-alfa), joka vaikuttaa aivosolujen kykyyn kommunikoida keskenään.

Puolella potilaista esiintyi akuutteja tulehduksia, jotka nostivat seerumin TNF-alfan pitoisuutta ja heikensivät puolessa vuodessa kaksin verroin potilaiden henkistä kapasiteettia (verrattuna niihin potilaisiin, joilla ei ollut tulehduksia). Tutkimuksen alkaessa vallinnut seerumin korkea TNF-alfan pitoisuus liittyi 4-kertaiseen henkisen kunnon heikentymiseen. Matala TNF-alfa ennusti kognitiivisten taitojen säilymistä ennallaan seurantajakson aikana.

"Sekä akuutit tulehdukset että hiljainen krooninen tulehdus, joka ilmenee seerumin kohonneena TNF-alfa–arvona, liittyvät Alzheimer-potilaiden kognitiivisten toimintojen heikkenemiseen", päättelevät neurologit.

Holmes C, Cunningham C, Zotova E, et al. Systemic inflammation and disease progression in Alzheimer disease. Neurology 2009;73:768-774 Abstract


Tohtori Tolosen kommentti

Olen puhunut ja kirjoittanut jo yli 25 vuotta siitä, että kaikissa pitkäaikaisissa sairauksissa hapetusstressi ja hiljainen krooninen tulehdus ovat rikoskumppaneita. Yhdessä ne aiheuttavat noidankehän, joka pahentaa taudin kulkua. Noidankehä voidaan katkaista nauttimalla ruoan lisänä antioksidantteja sekä tulehdusta ehkäiseviä ravintolisiä. Niistä tehokkaimpia ovat berberiini, D-vitamiini, karnosiini, ubikinoni sekä E-EPA.

Muita uutisia Alzheimerin taudin ravitsemushoidosta