Paksusuoli ja psylliumkuitu

Psylliumkuitu lievittää ja parantaa jo 90-prosenttisesti ärtynyt paksusuoli -nimisen ikävän vaivan oireita, osoittaa uusi hollantilainen kaksoissokkotutkimus. Lumehoitoon verrattuna psyllium oli kaksin verroin parempaa. Raportin julkaisi 27.8.2009 Euroopan johtava lääkärilehti British Medical Journal. Psyllium on liukenevaa kuitua, jota on monissa suosituissa ravintolisissä.

Utrechtin yliopistoklinikan tohtori C. Bijkerk työryhmineen kutsui tutkimukseen 275 potilasta, joiden diagnoosina oli ärtynyt paksusuoli. Tutkittujen ikä vaihteli 18 ja 65 vuoden välillä. Koehenkilöt jaettiin sattumanvaraisesti kolmeen ryhmään, jotka saivat kolme kuukautta päivittäin jotakin seuraavista ravintolisistä (suluissa kunkin ryhmän lukumäärä):

  • 10 g psylliumkuitua (N=85)
  • 10 g liukenematonta kuitua (N=97)
  • 10 g lumetta (riisijauhoa) (N=97)

Liukeneva kuitu, psyllium, liukenee nimensä mukaisesti veteen. Sitä vastoin viljatuotteiden ja murojen sisältämät liukenemattomat kuidut, kuten selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini eivät liukene.
Kuten tämäntyyppisissä tutkimuksissa usein käy, kaikki koehenkilöt eivät noudattaneet hoito-ohjeita loppuun asti. Edellä mainituista ryhmistä vain 64, 56 ja 56 % noudatti ohjeita tunnollisesti. Heistä psylliumkuitu vähensi oireita 90-prosenttisesti, liukenematon kuitu 49-prosenttisesti ja riisikuitu 58-prosenttisesti.

Bijkerk CJ, de Wit NJ, Muris JWM, et al. Soluble or insoluble fibre in irritable bowel syndrome in primary care? Randomised placebo controlled trial. British Medical Journal. 2009;339:b3154, Published 27th August 2009, doi:10.1136/bmj.b3154