B1-vitamiini suojaa diabeetikon retinaa

B1-vitamiini suojaa silmänpohjan (retina) soluja verensokerin suurilta vaihteluilta, ilmenee italialaisesta tutkimuksesta. B1-vitamiinia on kahta laatua: vesiliukoinen tiamiini ja rasvaliukoinen benfotiamiini. Jälkimmäinen on biologisesti tehokkaampi ja turvallisempi suurina päiväannoksina. Suosittelen diabeetikoille 300 mg benfotiamiinia päivässä jatkuvaan käyttöön. Se ehkäisee diabeteksen lisätauteja (retino-, neuro- ja nefropatioita sekä valtimomuutoksia) ja hillitsee niiden etenemistä.

Italialaisen Torinon yliopiston sisätautilääkäri Elena Beltramon työryhmä on tutkinut kauan tiamiinin ja benfotiamiinin merkitystä diabeteksen lisätautien ehkäisyssä. ”Olen todella vakuuttunut benfotiamiinin hyödyllisyydestä diabeteksessa,” Beltramo kirjoittaa minulle lähettämässään sähköpostissa. Beltramon vitamiinitutkimuksiin voi perehtyä tässä linkissä.

Uusimmissa tutkimuksissaan hänen työryhmänsä selvitti sokeripitoisuuden vaihteluiden vaikutusta ihmisen ja naudan retinan soluihin (perisyytteihin). Perisyytit ovat sidekudoksessa hiussuonten loppupään tai pikkulaskimon seinämissä endoteelisolujen ulkopuolella esiintyviä suhteellisen erilaistumattomia ja supistumiskykyisiä soluja, jotka lukuisten verisuonia ympäröivien haarojensa avulla voivat säädellä veren virtausta suonessa. Perisyytit voivat erittää myös vasoaktiivisia aineita ja tuottaa soluväliainetta.

Beltramon työryhmän tutkimukset antavat tärkeää uutta tietoa, sillä perisyytit ovat herkkiä vaurioitumaan kohonneen verensokerin vuoksi, mikä voi johtaa pysyviin muutoksiin diabeetikon silmänpohjassa. Ne voivat heikentää näköä ja viedä sen kokonaan.Kuvassa alkava diabeettinen retinopatia. Verkkokalvolla näkyvät hiussuonet, mikrovaltimot ja mikroaneurysmia (näkyvät punaisina pisteinä). Aneurysmat ovat pieniä pussimaisia laajentumia. Ne syntyvät siten, että hiussuonen seinämä antaa periksi ja laajenee, kuin polkupyörän sisäkumi, jossa on heikko kohta. Perisyytit ovat kapillaarien seinämän soluja. Kuva on silmätautien oppikirjasta.

Ihmisen ja naudan perisyyttejä kasvatettiin viikon ajan viljelmissä, joiden sokeripitoisuutta vaihdeltiin normaalista (fysiologisesta) suureen. Sokerialtistuksen jälkeen solut palautettiin fysiologiseen sokeripitoisuuteen. Soluja pidettiin 8 vuorokautta myös 48 tunnin jaksoja normaalissa ja suuressa sokeripitoisuudessa ilman tiamiinia tai benfotiamiinia ja niiden kera. Solujen vaurioitumista ja kuolemista (apoptoosia) seurattiin tarkoin eri menetelmillä (ELISA, TUNEL, Bcl-2, Bax ja p53 expression/concentration).

Naudan perisyytit sietivät heikommin korkeaa sokeripitoisuutta kuin ihmisen perisyytit. Naudan solut vaurioituivat ja kuolivat ihmisen soluja herkemmin, mutta naudan perisyytit toipuivat kuitenkin paremmin kuin ihmisen solut, kun ne siirrettiin takaisin fysiologiseen sokeripitoisuuteen. Ihmisen perisyytit eivät siedä sokeripitoisuuden vaihteluita eivätkä etenkään suuren pitoisuuden pienenemistä, päättelevät tukijat.

Sokeripitoisuuden suuret vaihtelut aiheuttavat diabeettista retinopatiaa (silmänpohjamuutoksia). Niiden ehkäisyyn tarvitaan uusia hoitokeinoja, sanovat tutkijat.

Tiamiini ja benfotiamiini ehkäisevät ihmisen perisyyttien apoptoosia, mikä viittaa siihen, että tämä halpa vitamiini voi ehkäistä ja hoitaa sokeritaudin lisätauteja.

Beltramo E, Berrone E, Tarallo S, Porta M. Different apoptotic responses of human and bovine pericytes to fluctuating glucose levels and protective role of thiamine. Diabetes Metab Res Rev. 2009 Jul 10. Abstract

Beltramo E, Nizheradze K, Berrone E, et al. Thiamine and benfotiamine prevent apoptosis induced by high glucose-conditioned extracellular matrix in human retinal pericytes. Diabetes Metab Res Rev. 2009 Oct;25(7):647-56. Abstract

Warwickin yliopisto: Diabeetikoilla yleisesti B1-vitamiinin puutos
Essexin yliopisto: Benfotiamiini ehkäisee diabeetikon munuaisvaurioita
Ravintolisät paransivat diabeteshoitajan silmämuutokset
Benfotiamiini suojaa diabeetikkoa valtimoplakkien synnyltä
Diabeteslehti kirjoittaa benfotiamiinista ja muista ravintolisistä