Oksilipiinit – kalaöljyn uusi salainen ase

Oksilipiinit ovat kalaöljyn uusi salainen ase, raportoivat Harvardin yliopiston tutkijat. Omega-6- ja omega-3-rasvahappojen hapettuessa elimistössä syntyy vastaavasti omega-6- ja omega-3-oksilipiineja, jotka toimivat toistensa vastavaikuttajina. Etyyliesteröityä kalaöljyä käyttävien ihmisten elimistö vähentää haitallisten omega-6-oksilipiinien tuotantoa ja lisää terveellisiä omega-3-oksilipiineja. Viimeksi mainitut ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat hiljaista kroonista tulehdusta (inflammaatiota), joka on syytekijänä kaikissa kroonisissa sairauksissa ja niiden pahenemisessa. Oksilipiinien löytyminen tarjoaa uusia selityksiä etyyliesteröityjen kalaöljyjen terveysvaikutuksille. Saksalaisen Leipzigin ja Wuppertalin yliopistojen tutkimukset vahvistavat Harvardin tiedemiesten raportoimia havaintoja.

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot edistävät terveyttä monin tavoin, mutta kaikkia niiden biokemiallisia vaikutusmekanismeja ei vielä tunneta. Vuonna 2002 tohtori Charles Serhanin johtamat Harvardin yliopiston tutkijat löysivät ihmisen valtimoiden sisäpinnalta resolviineiksi ristimänsä nanomolekyylit, joita syntyy EPA-rasvahaposta. Nimensä mukaisesti resolviinit ehkäisevät ja vaimentavat tulehdusta eli ne ratkaisevat monia terveysongelmia (resolve = ratkaista). Vähän myöhemmin samat tutkijat osoittivat, että DHA-rasvahaposta syntyy tulehdusta ehkäiseviä dokosatrieenejä. He löysivät myös maresiineiksi nimittämänsä kolmannen nanoluokan yhdisteryhmän, jota niin ikään syntyy kalaöljyn omega-3-rasvahapoista. Nyt löydetyt oksilipiinit ovat jo neljäs nanomolekyylien ryhmä, jota elimistössä syntyy kalaöljystä. Kaikki neljä ryhmää säätävät immuunijärjestelmän toimintaa. Oksilipiineihin kuuluu monia rasvahappojen biologisesti aktiivisia aineenvaihduntatuotteita (metaboliitteja) – epoksiineja, alkoholeja, dioleja, ketoneja ja muita eikosanoideja.

Tutkijat mittasivat rasvahappoja ja oksilipiineja 10 terveen vapaaehtoisen, normaalipainoisen ihmisen veriplasmasta. Koeryhmässä oli 4 miestä ja 6 naista, keski-iältään 33 vuotta. Sen jälkeen heille annettiin päivittäin 4 grammaa uuden polven etyyliesteröityä kalaöljyä – joka sisältää E-EPAa ja E-DHA:ta – kuukauden päivät. Sen jälkeen mittaukset uusittiin.

Alussa koehenkilöiden plasman EPA- ja DHA-pitoisuudet olivat keskimäärin EPA 0,43 % ja DHA 1,47 %. [Pitoisuudet olivat melko pieniä verrattuna esimerkiksi suomalaisiin lapsiin ja nuoriin aikuisiin, joiden EPA-pitoisuus on keskimäärin noin 1 %. Japanilaisilla luku on noin 3 %.] Luvut heijastelevat omega-3-rasvahappojen saantia ravinnosta. Kalaöljykapselit nostivat amerikkalaisten koehenkilöiden EPA-pitoisuuden 3,6 ja DHA:n noin 4 prosenttiin (kaikista plasman rasvavapoista). Toisin sanoen EPAn osuus nousi noin 8- ja DHA:n noin 3-kertaisesti.

EPA- ja DHA-oksilipiinien pitoisuudet olivat alussa pienet, suuruusluokkaa 1-50 nM, mutta kalaöljy nosti niiden pitoisuutta noin 20 %. Samalla omega-6-oksilipiinien pitoisuus väheni 20 %. Myös arakidonihapon (AA, omega-6) metaboliittien, kuten 15-HETEn pitoisuus väheni. Tämä johtuu siitä, että omega-6 ja omega-3 ovat toistensa vastavaikuttajia. Sitä vastoin linolihapon (LA) ja alfalinolihapon (ALA) pitoisuudet eivät muuttuneet, mutta DGLA:n pitoisuus väheni hiukan.

Tämä on ensimmäinen raportti, jossa osoitetaan etyyliesteröidyn kalaöljyn parantavan omega-6/omega-3-oksilipiinien suhdetta. Muutos on todennäköisesti eduksi muun muassa sydän- ja verisuoniterveydelle. Saksalaiset tutkijat puolestaan sonovat, että kalaöljyn nauttiminen muuttaa myös muista rasvahapoista (LA, ALA, AA) syntyvien oksilipiinien profiilia, mikä selittää kalaöljyn terveysvaikutuksia (Schuchardt ym. 2013). Oksilipiinit saattavat selittää erityisesti etyyliesteröidyillä kalaöljyillä mm. GISSI- ja JELIS-tutkimuksissa saatuja myönteisiä vaikutuksia, joiden uskotaan perustuvan pääosin tulehduksen vaimentamiseen. Oksilipiinit kuuluvat eikosanoidien suureen ryhmään.

Shearer GC, Harris WS, Pedersen TL, Newman JW. Detection of omega-3 oxylipins in human plasma and response to treatment with omega-3 acid ethyl esters. J Lipid Res. 2009 Aug 11. [Epub ahead of print]

Schuchardt JP, Schmidt S, Kressel G,et al. Modulation of blood oxylipin levels by long-chain omega-3 fatty acid supplementation in hyper- and normolipidemic men. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2013 Dec 27. pii: S0952-3278(13)00249-4. doi: 10.1016/j.plefa.2013.12.008.
Ostermann AI, Schebb NH. Effects of omega-3 fatty acid supplementation on the pattern of oxylipins: a short review about the modulation of hydroxy-, dihydroxy-, and epoxy-fatty acids. Review. Food and Function. 2017 Jul 6. doi: 10.1039/c7fo00403f.

Hakusana: Oksilipiinit