ADHD-lääkkeet ja sivuvaikutukset sydämessä

Ylivilkkaus- ja tarkkaavuushäiriö eli ADHD on lasten yleisin psykiatrinen ongelma. Lastenpsykiatrit määräävät hanakasti siihen keskushermostoa stimuloivia lääkkeitä, kuten metyylifenidaattia (Ritalin) ja deksamfetamiinia. Yli 30 000 ADHD-lasta ja -nuorta käsittävä raportti osoittaa metyylifenidaatin aiheuttavan samanlaisia sivuvaikutuksia sydämeen kuin amfetamiinin suolat, ilmenee heinäkuussa 2009 julkaistusta Pediatrics-lehden artikkelista.

Euroopan lääketurvallisuutta valvova viranomainen EMEA ja Yhdysvaltain lääkelaitos (FDA) varoittavat lääkäreitä ja potilaita ADHD-lääkkeiden mahdollisista sivuvaikutuksista sydämeen, maksaan ja mielenterveyteen. ADHD-lääkkeet ovat aiheuttaneet sydämen syketiheyden lisääntymistä, verenpaineen nousua ja lasten äkkikuolemia, kirjoittaa tohtori Almut Gertrud Winterstein työryhmineen. He julkaisivat äskettäin toisen raportin, jonka mukaan joka viides ADHD-lapsi oli joutunut sairaalatutkimuksiin äkillisten sydänoireiden vuoksi. British Medical Journal varoitti jo vuonna 2006 ADHD-lääkkeiden aiheuttamasta sydäntautiriskistä (lue uutinen).

Uusi raportti perustuu Florida Medicaid fee-for-service -ohjelmaan joka edustaa yli kahta miljoonaa lasta ja nuorta. Heidän joukossaan oli 30 576 vastadiagnosoitua ADHD-tapausta, iältään 3–20 vuotta. Heistä 18 238 oli saanut metyylifenidaattia (Ritalin) ja 17 175 amfetamiinin suoloja tai deksamfetamiinia. Heidän terveydentilaansa seurattiin yli 52 000 potilasseurantavuotta, jona aikana todettiin sydänoireiden vuoksi 456 sairaalakäyntiä. Niitä oli yhtä paljon kummassakin lääkitysryhmässä. Myös lääkeryhmästä toiseen vaihtaneella lähes 5 000 potilaalla esiintyi yhtä runsaasti sydänoireita.

"Tämä on ensimmäinen tutkimus, joka vertaa eri stimulanttilääkkeiden turvallisuutta yli 30 000 lapsen ja nuoren aineistossa”, tutkijat kirjoittavat. Lääkkeiden kesken ei ollut eroa, vaikka aikaisemmin oli uskottu, että amfetamiinisuolat olisivat vaarallisempia kuin metyylifenidaatti. Atomoksetiini (Strattera) ei ollut mukana tässä vertailussa, koska se tuli markkinoille vasta vuonna 2002 eikä sitä luokitella keskushermostostimulantiksi. Senkään turvallisuudesta ei ole kuitenkaan varmuutta, sanovat tutkijat. Stratteran on todettu aiheuttaneen mm. maksavaurioita (MedScape 5.8.2009).

Winterstein AG, Gerhard T, Shusten J, Saidi A. Cardiac Safety of Methylphenidate Versus Amphetamine Salts in the Treatment of ADHD. Pediatrics. 2009;124:e75-e80. doi:10.1542/peds.2008-3138

ADHD:n hoito ravintolisillä
ADHD:n lääkehoito kiistanalaista
EMEA huolissaan Ritalinin sivuvaikutuksista