Kolesterolilääkkeet ja lihasvaurio

Kolesterolilääkkeet (statiinit) aiheuttavat luultua useammille potilaille lihasvaurion, osoittaa Kanadan Lääkärilehdessä julkaistu sveitsiläis-amerikkalainen tutkimus. Noin 10–15 % statiinien käyttäjistä raportoi lihaskipuja ja -heikkoutta ja pienempi osa potilaista vakavampaa myopatiaa (lihastautia). Lihasvaurio ei aina näy veren kreatiinifosfaatin nousuna, kuten tähän asti on uskottu.

Tutkijat ottivat koepalat 83 potilaan alaraajan lihaksesta. Heistä 44 käytti statiineja ja valitti vakavaa ja jatkuvaa lihaskipua, 19 käytti statiineja, mutta ei potenut lihasoireita ja 20 ei ollut koskaan ottanut statiineja, eikä kärsinyt lihasvaivoista. Koepalanäytteet (biopsiat) osoittivat, että 25:llä 44:stä oli lihasvaurio. Lihasvauriota potevista 29 käytti statiineja biopsian ottoaikaan ja 15 oli lopettanut niiden käytön vähintään 3 viikkoa aikaisemmin.

Statiinien käyttäjistä 41 % söi simvastatiiinia (Zocor), 31% pravastatiinia (Pravachol), 17 % atorvastatiinia (Lipitor), 7 % fluvastatiinia (Lescol) ja 3 % rosuvastatiinia (Crestor).

Uutta tietoa on se, että vain yhden lihasvauriopotilaan veren kreatiinifosfokinaasi (CPK, lihaksen sisällä esiintyvä entsyymi) oli koholla, sanoo tutkimukseen osallistunut tohtori Richard Karas (director of preventive cardiology at Tufts Medical Center in Boston). Veren koholla oleva CPK voi merkitä sitä, että entsyymiä vuotaa ulos lihassuoluista, mikä merkitsee lihasvauriota. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan entsyymin määrä voikin olla normaali lihasvauriosta huolimatta.

"Tämä julkaisu asettaa kyseenalaiseksi dogmin (opin) siitä, että veren pieni CPK-potoisuus sulkee pois lihasvaurion mahdollisuuden. Sinulla voi olla mikroskooppinen lihasvaurio, vaikka kreatiinifosfolinaasin pitoisuus on normaali”, Karas sanoo. Uutta on myös tieto, että lihasvaurio voi pysyä statiinien lopettamisesta huolimatta.

Lähteet:
Forbes.com 7.6.2009

Mohaupt MG, Karas RH, Babichuk EB, et al. Association between statin-associated myopathy and skeletal muscle damage. Canadian medical Association Journal 2009;181 (1-2). doi:10.1503/cmaj.081785.

Tohtori Tolosen kommentti

Jos välttämättä haluat alentaa koholla olevaa kolesterolia, käytä siihen mieluummin berberiiniä kuin statiineja. Berberiini on kasvisperäinen yhdiste, joka on yhtä tehokas kuin statiinit, mutta se ei aiheuta sivuvaikutuksia, koska se toimii eri mekanismilla. Berberiini vaikuttaa maksan LDL-reseptoreihin eikä HMG-CoA-reduktaasi-nimiseen entsyymiin, kuten statiinit. Jos käytät statiineja, sinun on hyvä tietää, että E-EPA (noin 2 g/vrk) ja ubikinoni (100 mg/vrk) suojaavat statiinien sivuvaikutuksilta.

Statiinit aiheuttavat sydänlihasvauriota
Kolesterolilääkkeet haittaavat aivojen toimintaa
Kardiologit puoltavat E-EPAn käyttöä statiinien lisänä
Statiinit muuttavat veren rasvahappojen suhteita
Statiinit ja ubikinoni
Berberiini ja sydän- ja verisuonitaudit