Omega-3-rasvahapot syöpätaudeissa

Kalaöljyn EPA-rasvahappo – mutta eivät peruskalaöljyt – ehkäisee syöpäsolujen kasvua ja leviämistä sekä auttaa syöpäsoluja tekemään itsemurhan, osoittavat monet uudet tutkimukset. Lisäksi EPA ja soijan isoflavonoidit ehkäisevät syöpälääkkeiden (sytostaattien) haittoja. Etyyli-EPA "lihottaa" kakektisia syöpäpotilaita ja kohentaa yleiskuntoa. Se nopeuttaa toipumista leikkauksen jälkeen, lyhentää saitraalaassaoloa ja vähentää sairaalainfektioita ja kuolleisuutta. Suosittelen erityisesti vahvaa EPAa syövän täydentävään hoitoon, sillä se estää syöpäsolujen kasvua ja leviämistä ja auttaa syöpäsoluja tekemään "itsemurhan" eli apoptoosin.

Kalaöljyn omega-3-rasvahappojen tiedetään olevan terveellisiä sydämelle, verisuonille, nivelille ja aivoille. Niiden biologisia vaikutuksia tutkitaan nyt myös psykiatriassa ja syöpätaudeissa ja tulokset ovat varsin kiinnostavia ja lupaavia. Esimerkiksi Ohio State Universityn lääkärit suosittelevat kalaöljy rintasyöpäpotilaille, koska se vähentää kemoterapian haittovaikutuksia ("kemoaivoa) (Orchad ym. 2016).

Kalaöljy sisältää noin 50 eri rasvahappoa, joista DHAn ja EPAn osuus on noin puolet. DHA:n ja EPAn suhteellinen osuus on 3:2. Loput peruskalaöljyn rasvahapoista ei ole ollenkaan omega-3:a, vaikka monet niin luulevat ja valmisteiden myyntipällyksissä ja mainoksissa niin annetaan ymmärtää. Kalaöljyvalmiseissa on suuria laatueroja, joita edes kaikki tutkijat eivät näytä ymmärtävän. Tämä aiheuttaa sekaannusta lääkärilehtien kirjoituksissa ja muualla.

Kalaöljy herkistää syöpäsoluja kemoterapialle ja parantaa siten potilaan ennustetta, osoittaa Milanon yliopiston syöpälääkäreiden ja farmakologien julkaisema seikkaperäinen kirjallisuuskatsaus, jonka voi lukea kokonaisuudessaan maksutta verkosta (Corsetto ym. 2017). Jokaisen syöpäpotilaan ja heitä hoitavien lääkäreiden ja muiden terveyshuollon ammattihenkilöiden tulisi perehtyä siihen.

EPAn etyyliesteri eli E-EPA estää tutkitusti mm. keuhkosyövän kasvua ja leviämistä (Cancer science 2005). EPA-rasvahappo parantaa myös maksaan levinneen paksu- ja peräsuolisyövän ennustetta (potilaiden elossa pysyminen paranee) osoittavat Leedsin yliopistosairaalan tutkimukset (Watson ym. 2016). EPAsta syntyy elimistössä eikosanoideiksi kutsuttuja yhdisteitä, paikallishormoneja. Eikosanoideihin kuuluvat muun muassa prostaglandiinit, joihin EPA vaikuttaa suotuisasti. EPAsta syntyy myös resolviini E1:tä, tulehduksen sammuttajaa. EPA muuttuu myös F3-isoprostaaniksi, joka estää arakidonihaposta (AA) hapettumalla syntyvää myrkyllistä F2-isoprostaania ja sen aiheuttamaa tulehdusta (inflammaatiota) (Gao ym. 2006). Uusi tutkimus osoittaa, että omega-3-rasvahapot ja isoflavonoidit ehkäisevät yleisen syöpä- ja reumalääkkeen, metotreksaatin, haittavaikutuksia. Saksalaiset tehohoitolääkärit suosittavat omega-3:a syöpäpotilaille, koska se parantaa heidän yleiskuntoaan ja ehkäisee syövän leviämistä. Lisäksi omega-3:t, eritoten EPA, ehkäisevät leikkausten jälkeisiä infektioita, vähentävät antibioottien tarvetta ja sairaalassolopäiviä (mikä säästö yhteiskunnalle!) (Stehr ja Heller 2006). Leikkauksen jälkeen potilaan maksassa alkaa heti akuttifaasi-vaste (acute phase response, APR), joka on ehdoton edellytys (conditio sine qua non) elimistön korjaavien immunologisten toimintojen käynnistymiselle. EPA auttaa APR:n käynnistymistä, mikä selittää E-EPAa saavien potilaiden nopeaa toipumista.

Valitettavasti lääkärilehdet julkaisevat jatkuvasti kirjoituksia, joissa niputetaan yhteen kaikki erilaiset kalaöljyvalmisteet ja niitä luullaan omega-3-valmisteiksi. Tähän syyllistyvät niin Amerikan Lääkärilehti (JAMA), Britsh Medical Journal kuin Suomen Lääkärilehti (2006;13:1450).

Näin EPA ja CLA estävät rintasyövän kasvua ja leviämistä.

Kalaöljyn edut paksusuolisyövässä

Kuva kertoo kalaöljyn eduista pakususuolisyövässä. Lähde: Lee JY, Sim TB, Lee JE, Na HK. Chemopreventive and Chemotherapeutic Effects of Fish Oil derived Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Colon Carcinogenesis. Review. Clinical Nutrition Research. 2017 Jul;6(3):147-160. doi: 10.7762/cnr.2017.6.3.147.

Prostaglandiidit ja isoprostaanit

Prostaglandiineja (PG) ja niiden kaltaisia yhdisteitä, isoprostaaneja (IsoP) syntyy elimistössä siten, että syklo-oksigenaasi-nimiset entsyymit (COX) valmistavat niitä kasviöljyjen omega-6-sarjaan kuuluvasta arakidonihaposta (AA). Prostaglandiineilla ja isoprostaaneilla on keskinen merkitys solujen kehityksen ja homeostaasin (tasapainon) säätelyssä, ja ne vaikuttavat monissa tautitiloissa, erityisesti tulehduksissa ja syövässä.

Arakidonihaposta syntyvät PG:t ja IsoP:t edistävät syöpäsolujen kasvua ja leviämistä muualle elimistöön, kun sitä vastoin EPA ja CLA estävät niitä. Tähän mennessä PG-tutkimus on keskittynyt lähinnä tulehdusta aiheuttavaan 2-sarjan prostaglandiiniin, PGE2:een, ja sitä estävien lääkkeiden kehittämiseen ja tutkimiseen. Kuten yllä olevasta linkistä ilmenee, EPA ja CLA näyttävät estävän syöpää myös muilla mekanismeilla kuin COX2:n ja prostaglaniidien kautta.

EPA ehkäisee yleisesti tulehdusta (inflammaatiota), joka ilmenee muun muassa veren neutrofiilisten valkosolujen sekä interleukiinien IL-6, IL-12 ja PGE2:n lisääntymisenä. Tähän asti on katsottu, että EPAn tulehdusta hillitsevä vaikutus perustuu pääasiassa PGE2:n synteesin estoon, COX-entsyymeitä salpaamalla, aivan kuten särkylääkkeidenkin. Uusien tutkimusten mukaan EPA estää myös syöpää salpaamalla COX-entsyymien aktiviteettia, joka tuottaa pahoja PGE2- ja F2-IsoP-yhdisteitä. Japanilaistutkimuksen mukaan EPA-rasvahappo estää COX2-entsyymejä ja hillitsee siten haimasyövän kasvua. Keuhkosyöpäsolujen kasvu vähenee jopa puoleen EPAlla (pitoisuudessa, joka vallitsee ihmisen plasmassa, kun hän nauttii runsaasti EPAa.) Lisäksi EPA estää lipoksigenaasi-entsyymejä (LOX), jotka niinikään tuottavat tulehdusta aiheuttavia yhdisteitä elimistöön.

EPA – muttei DHA – vaikuttaa myös 3-sarjan prostaglandiineihin, PGE3:een. EPA nimittäin toimii COX-entsyymien substraattina. Kokeellisissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että ihmisen rekombinantti* COX-2-entsyymi valmistaa EPAsta PGE3:a. EPAn nauttiminen ruoan lisänä lisää tähän sarjaan kuuluvien hyvien yhdisteiden (tromboksaani A3:n ja PGI3:n) synteesiä. Eräässä tutkimuksessa se nosti virtsan PGE-3-pitoisuuden noin kolminkertaiseksi (annoksella 40 ml päivässä kalaöljyä 12 viikkoa).

*Rekombinaatio = DNA-jaksojen uudelleenjärjestäytyminen, perintö-aineksen osittainen vaihtuminen esim. vastinkromosomien välillä.

PGE3 estää ihmisen keuhkosyöpäsolujen kasvua, muttei vaikuta haitallisesti terveen keuhkoputkiston epiteelisoluihin. Kun syöpäsoluja (A549) altistettiin EPAlle (pitoisuudessa 10–50 µM 48 tuntia) nousi solujen PGE3-pitoisus noin 8 ng:an/5 miljoonaa solua, kun plaseboa saaneissa soluissa se oli vain 0,44 ng. PGE3 lisääntyi EPA-annoksen suuretessa.

Farmakologit ovat tutkineet myös tulehduslääkkeiden (COX-2-estäjien) vaikutusta PGE-2- ja PGE3-synteesiin. Lääkkeitä on ajateltu hoidoksi syöpään, sillä esimerkiksi selokoksibidi (Celebrex) estää PGE2:n synteesiä. PGE2 stimuloi mm. paksusuolen syöpäsolujen kasvua. Lääkkeen käytössä on kuitenkin ilmennyt pulma, sillä se vähentää syöpäsolujen ohjelmoitua kuolemaa, apoptoosia. Sitä vastoin EPA tuottaa PGE3:a, joka tappaa syöpäsoluja. Eräässä kokeessa EPA lisäsi syöpäsolujen kuolemia 63 % ja kiihdytti niiden apoptoosia 5-kertaisesti.

Omega-3:t estävät syöpää myös vaikuttamalla LDL-kolesterolin reseptoreihin (Clin Cancer Res. 2004 Dec 15;10(24):8275-83). Toisen uuden tutkimuksen mukaan syöpäpotilaalla on 7-kertainen riski saada veritulppa. Syynä siihenkin ovat tulehdussytokiinit (tromboksaanit). Tämäkin havainto puoltaa E-EPAn käyttöä syövän täydentävänä hoitona, sillä E-EPA vähentää veritulpan vaaraa.

Beetakateniinin esto

Tämä yhdiste vauhdittaa syöpäsolujen kasvua ja leviämistä muualle elimistöön. Omega-3-rasvahapot estävät beetakateniinia, osoittaa Pittsburghin yliopiston tutkimus, joka esitettiin amerikkalaisten syöpätutkijoiden kokouksessa 2006 (lue lisää).

Päätelmät

Kalaöljyn rasvahapot ehkäisevät syöpää ja estää syöpäsolujen kasvua ja leviämistä monella tavalla. E-EPAa (2000 –4000 mg/vrk) kannattaa siis käyttää kaikkien syöpätautien ehkäisyyn ja täydentävään hoitoon, myös lääke- ja sädehoidon aikana ja niiden jälkeen.

Viitteet:

Corsetto PA, Colombo I, Kopecka J, Rizzo AM, Riganti C. ω-3 Long Chain Polyunsaturated Fatty Acids as Sensitizing Agents and Multidrug Resistance Revertants in Cancer Therapy. Review. International Journal of Molecular Science. 2017 Dec 20;18(12). pii: E2770. doi: 10.3390/ijms18122770. Free Full Text
Orchard TS, Gaudier-Diaz MM, Weinhold KR, Courtney DeVries A. Clearing the fog: a review of the effects of dietary omega-3 fatty acids and added sugars on chemotherapy-induced cognitive deficits. Review.Breast Cancer Research and Treatment. 2016 Dec 8. [Epub ahead of print]
Watson H, Cockbain AJ, Spencer J, et al. Measurement of red blood cell eicosapentaenoic acid (EPA) levels in a randomised trial of EPA in patients with colorectal cancer liver metastases. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2016 Dec;115:60-66. doi: 10.1016/j.plefa.2016.10.003. / Free Full Text
Stehr SN, Heller AR. Omega-3 fatty acid effects on biochemical indices following cancer surgery. Invited critical review. Clinica Chimica Acta 2006 [ Free Full Text, pdf]
Shirota T, Haji S, Yamasaki M. et al. Apoptosis in human pancreatic cancer cells induced by eicosapentaenoic acid. Nutrition. 2005 Oct;21(10):1010-7 [PubMed]
Kimura M, Simuyoshi M. Antitumor and antimetastatic actions of eicosapentaenoic acid ethylester and its by-products formed during accelerated stability testing. Cancer Science 2005;96(7):441-50 [PubMed]
Sauer LA, Dauchy RT, Blask DE et al. Eicosapentaenoic Acid Suppresses Cell Proliferation in MCF-7 Human Breast Cancer Xenografts in Nude Rats via a Pertussis Toxin-Sensitive Signal Transduction Pathway. J Nutr. 2005 Sep;135(9):2124-9 [PubMed]
Alkuperäisen tutkimusraportin voi tilata maksutta sähköpostilla info@biovita.fi
Sauer LA, Dauchy RT, Blask DE. Mechanism for the antitumor and anticachectic effects of n-3 fatty acids. Cancer Research 2000;60(18):5289-95 [Pubmed] [Free Full Text]
Yang P, Chan D, Felix E, et al. Formation and anti-proliferative effect of prostaglandin E3 from eicosapentaenoic acid in human lung cancer cells. J Lipid Res. 2004 Mar 1 [Epub ahead of print] [PubMed
Edwards IJ, Berquin IM, Sun H. et al. Differential effects of delivery of omega-3 fatty acids to human cancer cells by low-density lipoproteins versus albumin. Clin Cancer Res. 2004;10(24):8275-83 [PubMed]
Gao L, Yin H, Milne GL, et al. Formation of F-ring ispoprostane-like compounds(F3-isoprostanes) in vivo from eicosapentaenoic acid. J Biol Chem. 2006 Mar 28; [Epub ahead of print] [Abstract] [Free full text]
Russell ST, Tisdale MJ. Effect of eicosapentaenoic acid (EPA) on expression of a lipid mobilizing factor in adipose tissue in cancer cachexia. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2005;72(6):409-14. [PubMed]

Meeting of the American Association for Cancer Research April 2006

Tohtori Tolosen kommentti

Kalaöljyn omega-3-rasvahapot parantavat syöpäpotilaiden ruokahalua ja kuntoa. Omega-3-rasvahapot estävät lihasten surkastumista (kakeksiaa) hillitsemällä valkuaisaineita hajottavien entsyymien aktiivisuutta (Cancer Letters 2005;218(2):215-22). Edinburghin yliopistoklinikan raportti vahvistaa edellä mainittuja havaintoja omega-3:n edullisista vaikutuksista syöpätautien hoidossa. Tätä käsitystä tukee myös uusi ruotsalaistutkimus (vaikka siinä käytettiinkin peruskalaöljyä, joka on teholtaan heikompaa kuin E-EPA).

Ramos EJ, Middleton FA, Laviano A, Sato T, Romanova I, Das UN, Chen C, Qi Y, Meguid MM. Effects of omega-3 fatty acid supplementation on tumor-bearing rats. J Am Coll Surg. 2004 Nov;199(5):716-23. [PubMed]

Tukholman Karoliinisen instituutin tutkijat ovat myös selvittäneet omega-3:n syöpää ehkäiseviä molekyylitason mekanismeja (linkki alla). Samoin Indianan yliopiston tutkijat ovat jo 15 vuotta tutkineet näitä samoja mekanismeja. Indianan yliopiston tutkijat puolestaan selostavat muita uusia omega-3-rasvahappojen vaikutustapoja syövän ehkäisyssä (lue lisää).

Karoliininen instituutti: Kalaöljy ehkäisee syöpää
Syövän täydentävä ravitsemushoito

Päivitys 20.9.2019

Kalaöljy ehkäisee sytostaattien (oksaliplatina ja paklitakseli) aiheuttamia vaurioita ääreishermoissa (neuropatiaa), osoittaa uusi meta-analyysi. Sytostaatteja saavien syöpäpotilaiden kannattaa siis mäyttää vahvaa kalaöljyä (esim. E-EPAa) suojaksi haittavaikutuksia vastaan.

Ceecee Zhang A, De Silva MEH, MacIsaac RJ,  et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid oral supplements for improving peripheral nerve health: a systematic review and meta-analysis. Nutrition Reviews. 2019 Sep 17. pii: nuz054. doi: 10.1093/nutrit/nuz054.