Magnesium, verenpaine, sydämen vajaatoiminta ja diabetes

Ravintolisillä on monia terveyttä edistäviä ja sairauksia ehkäiseviä vaikutuksia ja siksi niitä tutkitaan yhä enemmän tavallisten tautien täydentävässä hoidossa. Uuden korealaisen tutkimuksen mukaan magnesium (300 mg/vrk oksidin muodossa) on hyödyllinen ravintolisä verenpainetaudin ehkäisyssä ja hoidossa, vaikka potilaan veren magnesiumpitoisuus olisi laboratorion antamien viitearvojen puitteissa. Magnesiumoksidi ei alenna kuitenkaan normaalia verenpainetta, ilmenee Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases -lehdessä julkaistavasta raportista. Magnesiumlisä (300 mg/vrk) ehkäisee myös sydämen vajaatoimintaa, kertoo israelilainen raportti.

Magnesiumin käyttö ravintolisänä voi ehkäistä verenpaineen kohoamista, vaikka veren magnesiumin pitoisuus olisi normaali”, kirjoittavat korealaisen Pusan National Universityn tutkijat (1). Tutkimus vahvistaa entisestään käsitystä, jonka mukaan magnesium, kalium ja kalsium voivat vähentää verenpainetaudin riskiä.

Verenpaineen katsotaan olevan koholla, kun systolinen verenpaine ylittää 140 mmHg ja diastolinen 90 mmHg. Kohonnutta verenpainetta pidetään yhtenä sydän- ja verisuonitautien merkittävistä riskitekijöistä. Nämä sairaudet aiheuttavat Euroopassa lähes puolet kaikista kuolemantapauksista ja niiden vuotuiset kustannukset ovat noin 170 miljardia euroa. Magnesiumin käyttö ravintolisänä on erittäin halpa keino verenpainetaudin ennaltaehkäisyssä ja sen etenemisen jarruttamisessa.

Tutkimuksen yksityiskohtia
Kyseessä oli satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, johon kutsuttiin 155 henkilöä. Heidän painoindeksinsä (BMI) oli keskimäärin ≥ 23 kg/m2. Heidät jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen (n = 80) sai 12 viikkoa päivittäin lumetta ja toinen (n = 75) 300 mg magnesiumia oksidina.

Vaikuttavuusjakson alussa ja lopussa ryhmien välillä ei ollut eroa seerumin magnesiumin pitoisuuksissa. Tarkasteltaessa henkilöitä, joiden verenpaine oli ollut koholla ennen kokeen alkua, kävi ilmi, että magnesiumia saaneessa ryhmässä sekä systolinen että diastolinen verenpaine oli alentunut. Systolinen keskimäärin 17,1 mmHg ja diastolinen 3,4 mmHg. Lumeryhmässä vastaavat muutokset olivat 6,7 ja 0,8.

Magnesium ja sydämen vajaatoiminta
Lääkärit mittaavat yleensä potilaan veren magnesiumia seerumista, mikä ei kuvasta kovinkaan hyvin magnesiumin solunsisäistä tilaa, sillä 99 % elimistön magnesiumista on solujen sisällä. Seerumin magnesium voi siis olla normaali, vaikka solujen sisällä vallitsee puutos. Se lisää verenpainetaudin, rytmihäiriöiden ja sydämen vajaatoiminnan riskiä. Magnesiumin anto ravintolisänä korjaa solujen puutoksen ja ehkäisee rytmihäiriöitä ja sydämen vajaatoimintaa sekä normalisoi pulssivaihtelua, osoittaa samassa lehdessä julkaistava uusi israelilainen tutkimus (2).

Magnesium ja tyypin 2 diabetes
Magnesiumin puute on yleistä diabeetikoilla, sillä he erittävät magnesiumia virtsaan tavallista enemmän. Tätä taustaa vasten on kummallista, että Suomen Diabetesliitto vastustaa magnesiumin ja muiden ravintolisien käyttöä diabeteksen lisähoitona. Liiton asiantuntijoilta on saattanut jäädä huomaamatta muun muassa mitä Tukholman Karoliinisen instituutin tutkijat Susanna Larsson ja Alicia Wolk raportoivat äskettäin Journal of Internal Medicine -lehdessä: tyypin 2 diabeteksen riski vähenee 15 % jokaista 100 mg:n magnesiumlisäannosta kohti päivässä.

Magnesiumlisät voivat olla vaihtoehtoinen keino ehkäistä tyypin 2 diabetesta ja metabolista oireyhtymää”, kirjoittavat korealaiset magnesiumtutkijat.

1. Lee S, Park, HK, Son PK et al. Effects of oral magnesium supplementation on insulin sensitivity and blood pressure in normo-magnesemic nondiabetic overweight Korean adults. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. Published online ahead of print, DOI: 10.1016/j.numecd.2009.01.002
2. Almoznino-Sarafian D, G. Sarafian G, S. Berman SD, et al. Magnesium administration may improve heart rate variability in patients with heart failure Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 2009 DOI: 10.1016/j.numecd.2008.12.002

Tohtori Tolosen kommentti

Näissä kahdessa tutkimuksessa annettu magnesiumin määrä, 300 mg/vrk, oli hyvin kohtuullinen, jopa hiukan vähäisempi kuin Suomessa myytävissä magnesiumvalmisteissa yleensä on (350 mg vuorokausiannoksessa). Kaikki magnesiumin suolat – kuten näissä tutkimuksissa annetut magnesiumoksidi ja -sitraatti – antavat elimistössä hyvän vaikutuksen. Eräissä magnesiumoksidivalmisteissa on mukana myös foolihappoa ja B6- ja B12-vitamiineja, jotka parantavat magnesiumin imeytymistä ja tehostavat sen biologisia vaikutuksia.

Diabetes-lehti kirjoitti ravintolisistä
Magnesium – tohtori Tolosen katsausartikkeli
Sydänpotilaan itsehoidon opas