Karnosiini suojaa sydäntä sytostaatin haitoilta

Rinta- ja munasarjasyövän (ja muidenkin syöpätautien) hoidossa käytetään yleismaailmallisesti adriamysiinia eli doksorubisiini-nimistä sytostaattia (DOX) ja sen sukulaisainetta epirubisiinia. Ne aiheuttavat runsaasti sivuvaikutuksia sydämessä, maksassa ja munuaisissa. Puolalaiset tutkijat osoittivat kanikokeessa, että karnosiini ehkäisee DOX:n haittavaikutuksia sydämessä. Turkkilainen tutkijaryhmä vahvisti tulokset rottakokeessa vuonna 2015. Saudiarabialainen rottatutkimus osoitti vuonna 2017, että karnosiini estää maksasyövän kasvua.

Kaneille annettiin adriamysiiniä pelkästään tai yhdessä karnosiinin kanssa. Tutkijat jakoivat 31 chinchillakania neljään ryhmään. Yksi ryhmä sai päivittäin 7 viikkoa lääkettä ruiskeina 2 mg/kg , jolloin niille kehittyi kongestiivinen sydänvika. Doppler-laitteella mitattiin seuraavat hemodynaamiset (verenkierron) muuttujat: pulssi, verenpaine, cardiac index (CI), stroke index (SI) ja verenkierron perifeerinen vastus (total peripheral resistance, TPR).

Karnosiini normalisoi verenpaineen nousun ja paransi CI- ja SI-arvoja. Karnosiini myös alensi hiukan myös verenkierron perifeeristä vastusta. Kokeen jälkeen kanien sydänlihaksesta tehtiin mikroskooppisia (histopatologisia) tutkimuksia, jolloin karnosinia saaneilla kaneilla todettiin vähemmän soluvaurioita kuin pelkkää DOX:ia saaneilla.

"Karnosiini näyttää suojaavan sydäntä [adriamyysiini- eli] DOX-hoidon aikana", kirjoittavat tutkijat farmakologian alan lehdessä. Kumral ym. vahvistivat nämä tulokset rottakokeessa vuonna 2015. Karnosiini estää maksasyövän kasvua, osoitti uusi rottatutkimus (Fouad ym. 2017). Karnosiini on täysin fysiologinen ravintolisä, joka ei aiheuta sivuvaikutuksia edes lapsille.

Berberiinikin ehkäisee doksorubisiinin aiheuttamaa kardiomyopatiaa (Wu ym. 2019).

Zieba R, Wagrowska-Danilewicz M. Influence of carnosine on the cardiotoxicity of doxorubicin in rabbits. Pol J Pharmacol. 2003 ;55(6):1079-87. [PubMed]
Kumral A, Giriş M, Soluk-Tekkeşin M,  et al. Beneficial effects of carnosine and carnosine plus vitamin E treatments on doxorubicin-induced oxidative stress and cardiac, hepatic, and renal toxicity in rats. Human and Experimental Toxicology. 2015 Jul 29. pii: 0960327115597468.
Fouad AA, Qutub HO, Al Rashed AS, Al-Melhim WN. Therapeutic effect of carnosine in rat model of experimental liver carcinogenesis. Environemntal Toxicology and Pharmacology. 2017 Aug 26;56:10-14. doi: 10.1016/j.etap.2017.08.021.
Wu YZ, Zhang L, Wu ZX, Shan TT, Xiong C. Berberine Ameliorates Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity via a SIRT1/p66Shc-Mediated Pathway. Oxidative Medicine and Cell Longevity 2019;2019:2150394. Published 2019 Dec 6. doi:10.1155/2019/2150394 Free Access

Hakusanoja: karnosiini, berberiini, doksorubisiini, DOX, sytostaatit