Kaksisuuntainen mielialahäiriö uusii usein

Kaksisuuntainen (bipolaarinen) mielialahäiriö uusiutuu usein. Kolme neljästä sairaalahoitoon lähetetystä potilaasta sairastuu uudelleen viiden vuoden kuluessa. Tohtori Urban Östby esitti ruotsalaistutkimuksen tulokset Amerikan psykiatriyhdistyksen San Franciscossa. Havainto puoltaa masennuksen uusimista ehkäisevien ravintolisien, kuten E-EPAn jatkuvaa käyttöä.

"Ennestään tiedetään, että kaksisuuntainen mielialahäiriö on uusiutuva sairaus, joten mielestämme oli tärkeää seurata sairaalahoitoon lähetettyjen potilaiden ennustetta”, perusteli tutkimusta psykiatri Urban Östby (Danderydin yliopistosairaala) Reutersin uutistoimistolle ennen esitystään kokouksessa.

Kuva. Kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä mieliala heilahtelee manian ja masennuksen välillä.

”Vaikka sairaalaan lähettämiset ovatkin vähentyneet Ruotsissa psykiatristen tautien vuoksi, pysyivät lähetteet bipolaaritaudin johdosta vakaina 1997–2005”, Östby kertoi. Viiden vuoden seurannassa 60 % potilaista ei tullut uudelleen sairaalaan, mutta 15 prosenttia potilaista edusti 66 prosenttia kaikista uudelleen hoitoon tulleista. Keskimäärin 1,2 potilasta tuli uudelleen sairaalan 5 vuoden kuluessa. Toisen hoitokerran jälkeen luku nousi 1,9:ään. Noin puolet lähetteistä kirjoitettiin manian ja neljännes masennuksen vuoksi. Loput (1/4) lähetteistä kuului luokkaan “määrittelemätön tai muu syy. Selvitys osoitti, että bipolaaritaudin uusiutumisen todennäköisyys on suuri.

Lähde: Reutershealth 19.5.2009

Päivitys 19.10.2019

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla on tavallista suurempi riski sairastua Parkinsonin tautiin, osoittaa uusi suuri meta-anaylyysi, jossa tarkasteltiin seitsemää tutkimusta, joihin oli osallistunut yli neljä miljoonaa henkilöä (Faustino ym. 2019). Tästäkin syystä kannattaa nauttia D-vitamiinia (100 µg/vrk), E-EPAa ja ubikinonia, jotka vähentävät myös Parkinsinin taudin riskiä.

Faustino PR, Duarte GS, Chendo I, et al. Risk of Developing Parkinson Disease in Bipolar DisorderA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Neurology. Published online October 14, 2019. doi:10.1001/jamaneurol.2019.3446. Free Article

Aiheeseen liittyviä uutisia
E-EPAa kaksisuuntaiseen mielialahäiröön

E-EPAn vaikutustapa kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Etyyli-EPAa kaksisuuntaisen mielialahäiriön lisähoidoksi

Geenivirheet kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Kalaöljyä bipolaariseen masennukseen
Karnosiinia tutkitaan kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Masennuslääkkeet tehottomia kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä

Mielitaudit geneettisesti sukua keskenään

Omega-3-hoito vähentää masennuspotilaan ärtyisyyttä

Valkean aivoaineen muutoksia kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä