Erikoiskalaöljy ehkäisee sydänkohtauksen uusiutumista

Maailman suurin kalaöljytutkimus JELIS osoitti, että kalaöljyn omega-3-rasvahappoihin kuuluvan eikosapentaeenihapon (EPAn) etyyliesteri (E-EPA) ehkäisee statiinihoitoa saavien henkilöiden sepelvaltimotautia. Samojen tutkijoiden jatkotyö osoitti E-EPAn tehoavan myös sepelvaltimotaudin hillitsemiseen ja sydänkohtausten uusiutumisen ehkäisyyn. Kalaöljy lisättiin Suomessa 28.4.2009 päivitettyyn valtimotautien Käypä hoito -suositukseen. Lääkäreiden kuluu siis nyt neuvoa potilailleen kalaöljyn käyttöä. Eri valmisteiden väliset laatuerot ovat suuria. Parhaita ovat etyyliesteröidyt öljyt, kuten E-EPA.

Tutkimusaineistoon kuuluu 3664 potilasta, jotka olivat jo aikaisemmin saaneet diagnoosin sepelvaltimotauti. Kaikilla oli statiinihoito. Heidät arvottiin kahteen kaltaistettuun ryhmään, joista toinen sai statiinihoidon lisänä lumetta ja toinen E-EPAa 1800 mg päivässä lähes viisi vuotta. E-EPAa saaneilla sattui merkitsevästi vähemmän (8,7 %) sydänkohtauksia kuin pelkkää statiinihoitoa saaneilla (10,7 %) (P=0.017, *NNT =49).

*NNT eli "number needed to treat" on epidemiologinen mitta, joka osoittaa lääkityksen ja muun hoidon tehokkuutta. NNT ilmoittaa, kuinka monta potilasta on hoidettava tutkitulla tavalla, jotta voidaan ehkäistä yksi päätetapahtuma, esimerkiksi uusi sydäninfarkti.

Sydäninfarktin oli kokenut 1050 henkilöä (ennen hoitokokeilun alkua). E-EPAa saaneista sydäninfarkti uusiutui 15 %:lla ja pelkkää statiinia saaneista 20,1 %:lla. Ero oli merkitsevä (P=0.033, NNT =19).

Johtopäätös: E-EPA on tehokas aine sepelvaltimotaudin sekundaariehkäisyssä. Eritoten E-EPA yhdistettynä tavanomaiseen [statiini]hoitoon vähentää sydäninfarktin saaneiden henkilöiden riskiä saada uusi sydänkohtaus. Toisin sanoen se hidastaa taudin pahenemista ja vähentää sydänkohtauksen uusimisen riskiä.

Tutkimuksen julkaisee Circulation Journal, joka on Japanin verisuonitauteihin erikoistuneiden lääkäreiden virallinen tiedelehti. Nyt on käytettävissä tutkijoiden itsensä laatima lyhennelmä (alla).

E-EPA vaikuttaa valtimoissa ja sydämessä monella tapaa suotuisasti. Se alentaa kohonneita triglyseridejä ja tuottaa hyviä eikosanoideja, muun muassa tulehdusta ehkäisevää ja vaimentavaa resolviinia, ja se estää matriksin metalloproteinaaseja (MMP), jotka osallistuvat valtimoiden plakkien muodostukseen. Lisäksi E-EPA ehkäisee ja hoitaa masennusta, joka on varsin tavallinen sydäninfarktin jälkeen.

Matsuzaki M, Yokoyama M, Saito Y, et al. Incremental Effects of Eicosapentaenoic Acid on Cardiovascular Events in Statin-Treated Patients With Coronary Artery Disease. Circulation Journal. 2009 May 8. Advance publication

Duodecim selosti suomalaisille JELIS-tutkimusta 2009
Amerikkalaiset sydänspesialistit arvioivat JELIS-tutkimusta
E-EPA ehkäisee aivohalvauksen uusiutumista
Kalaöljy lisättiin valtimotautien hoitosuositukseen
Kysymyksiä ja vastauksia E-EPAsta
E-kalaöljyjen uusia vaikutusmekanismeja