Energiajuomat voivat olla haitaksi sydämelle

Energiajuomien nauttiminen nostaa terveiden nuorten henkilöiden sydämen sykettä ja verenpainetta, kertoo uusi pieni amerikkalainen tutkimus. Energiajuomia ei pidetä sopivina henkilöille, joiden verenpaine on kohonnut tai joilla on sydäntauti.


Energiajuomat sisältävät kofeiinia, tauriinia, sokereita, vitamiineja ja muita ravintoaineita. Tohtori. James S. Kalus (Henry Ford Hospital, Detroit) työryhmineen tutki energiajuomien vaikutusta terveiden vapaaehtoisten henkilöiden sydämen toimintaan ja verenpaineeseen. Koehenkilöitä oli 15 ja he olivat iältään 20–30-vuotiaita. Heitä pyydettiin välttämään kahvia ja muita mahdollisesti sekoittavia ravintoaineita 48 tuntia ennen koetta.

Koehenkilöt joivat viikon päivät puolen tunnin kuluessa 500 ml (2 tölkillistä) energiajuomaa, joka sisälsi 100 mg tauriinia ja 100 mg kofeiinia. Alussa ja lopussa heistä mitattiin verenpaine, syketiheys ja otettiin sydänfilmi (EKG). Tutkimukset tehtiin ennen juoman nauttimista ja vielä viisi kertaa sitä seuraavien neljän tunnin aikana.

Syketiheys oli lähtötilanteeseen nähden keskimäärin 7,8 % korkeampi ensimmäisenä päivänä ja 11,0 % korkeampi seitsemäntenä päivänä. Verenpaineet nousivat vastaavasti 7,9 % ja 9,6 % (systolinen paine) ja 7,0 % ja 7,8 % (diastolinen paine). Sydänfilmissä ei havaittu merkittäviä muutoksia sykkeen kiihtymistä lukuun ottamatta.

"Verenpaineen ja syketiheyden nousu olivat sitä luokkaa, että ne voivat olla merkittäviä henkilöillä, joilla on todettu sydän- tai verisuonisairaus”, tulkitsevat tutkijat. Myös nuoret henkilöt voivat olla alttiina haitoille, jos heillä on diagnosoimaton sydän- tai verisuonitauti”, tutkijat lisäävät. He huomauttavat lääkäreille, että energiajuomien käyttö saattaa jäädä huomiotta potilaan tullessa vastaanotolle tai sairaalaan.

Steinke L, Lanfear DE, Dhanapal V, Kalus JE. Effect of "Energy Drink" consumption on hemodynamic and electrocardiographic parameters in healthy young adults. Ann Pharmacother 2009;43:596–602. Abstract
Reuters

Naisten nopea leposyke voi ennakoida sydänkohtausta

Tohtori Tolosen kommentti

Suosittelen mieluummin käyttämään Sport-Carnosinia, ubikinonia ja magnesiumia, sillä ne antavat energiaa ja lisäävät kestävyyttä, mutta eivät aiheuta mitään sivuvaikutuksia. Nämä valmisteet ovat sallittuja aineita urheilussa (eivät ole dopingia).