Duodecim selostaa lääkäreille E-EPA-tutkimusta

Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin lehti selostaa lääkäreille Lancetissa vuonna 2007 julkaistua E-EPA-tutkimusta (JELIS), jonka tulokset ovat herättäneet suurta huomiota kautta maailman. Duodecimin mukaan kyseessä oli "runsaasti eikosapentaeenihappoa sisältävä kalaöljy", mutta lehti jättää mainitsemtta, että kyseessä oli nimenomaan E-EPA. Tutkimusta selostetaan myös amerikkalaisessa Cleveland Clinic Journal of Medicinen huhtikuun numerossa (2009).

"Statiinia ja kalaöljyä metaboliseen oireyhtymään", suosittaa suomalainen lääkärilehti Duodecim. Näin lehti kirjoittaa:

"Japanilaisessa JELIS-tutkimuksessa runsaasti eikosapentaeenihappoa sisältävän kalaöljyn [E-EPA] lisääminen statiinihoitoon vähensi riskiä sairastua sepelvaltimotautiin. Tämä havaittiin erityisesti henkilöillä, joilla oli hyperkolesterolemian lisäksi metaboliselle oireyhtymälle ominainen dyslipidemia eli seerumin suuri triglyseridi- ja pieni HDL-kolesterolipitoisuus (Yokoyama M ym. Lancet 2007;369:1090, Saito Y ym. Atherosclerosis 2008;200:135).

"Viisi vuotta kestäneeseen tutkimukseen osallistui 18 645 henkilöä, joiden seerumin kolesterolipitoisuus oli vähintään 6,5 mmol/l. Kaikkia hoidettiin simvastatiinilla tai pravastatiinilla, ja puolet sai lisäksi kapseleina kalaöljyä 1,8 g/vrk. Tutkittavista 17 %:lla oli diabetes ja 6,3 %:lla dyslipidemia. Koko aineistossa sepelvaltimotautitapahtumat vähenivät kalaöljyä saaneilla 19 %. Sepelvaltimotautia ilmaantui eniten niille, joilla oli suuri triglyseridi- ja pieni HDL-kolesterolipitoisuus, ja heillä kalaöljy vähensi eniten sairastumisriskiä (53 %).

"Kalaöljyjen on joissakin tutkimuksissa todettu vähentävän sydäninfarktin sairastaneiden sydänkuolleisuutta ilman merkitsevää vaikutusta sepelvaltimotautitapahtumien uusiutumiseen (Hooper ym. BMJ 2006;332:752). JELIS-tutkimuksessa kävi toisin: sydäninfarktien ilmaantuminen väheni, mutta kuolleisuudessa ei todettu eroa.

"Ehkäpä metabolinen oireyhtymä on tila, jossa kalaöljyjen edulliset vaikutukset ilmenevät selvimmin. Kalan erittäin pitkäketjuiset n-3-rasvahapot eivät vaikuta insuliiniherkkyyteen eivätkä glukoositasapainoon, mutta suuret annokset vähentävät hypertriglyseridemiaa ja voivat alentaa kohonnutta verenpainetta. Kalaöljyt pyrkivät suurentamaan seerumin LDL-kolesterolipitoisuutta, mutta yhdistelmässä statiinin kanssa tällä verraten heikolla vaikutuksella ei liene merkitystä. Metabolisen oireyhtymän hoidossa painonhallinta ja liikunta ovat keskeisiä. Jouduttaessa turvautumaan lääkehoitoon ensisijaista on LDL-kolesterolin saattaminen tavoitetasolle ja sen jälkeen korjataan triglyseridien ja HDL-kolesterolin poikkeavuudet (Steiner G. Curr Opin Lipidol 2008;19:585). Tällaisissa pyrkimyksissä statiinin ja kalaöljyjen yhdistelmä on varteenotettava vaihtoehto. AnA"

JELIS-tutkimus on on ollut esillä useissa sydänlääkäreiden ammattilehdissä.  Sitä selostetaan mm. Cleveland Clinic Journal of Medicinessa (Chan ja Cho 2009).

Amerikkalaiset kliiniset tutkimukset vahvistavat, että E-EPA alentaa tehokkaasti kohonneita triglyseridejä (etenkin metabolisessa oireyhtymässä).

Statiinia ja kalaöljyä metaboliseen oireyhtymään. Duodecim 2009;125(6):596

Chan EJ, Cho L. What can we expect from omega-3 fatty acids? Cleveland Clinic Journal of Medicine 2009;76(4):245-51. Free Full Text

Tohtori Tolosen uutiset JELIS-tutkimuksesta
JELIS-tutkimus Lancetissa 31.3.2007
JELIS-tutkimuksen jatkoa
Johtavien sydänlääkäreiden kommentteja

Svenska Dagbladet kirjoitti tutkimuksesta 2007